Systém start-stop, který automaticky vypne motor automobilu při jeho dočasném zastavení, je v posledních letech mezi automobilkami stále oblíbenější. Je to jedna z těch inovativních technologií, která umožňuje snížit spotřebu paliva a snížit emise CO2 škodlivých látek do atmosféry. Mnoho řidičů má však otázky: proč se systém start-stop někdy bez zjevného důvodu vypne?

Jedním z důvodů může být nízké nabití baterie. Systém start-stop vyžaduje dodatečnou spotřebu energie k okamžitému restartování motoru po jeho vypnutí. Pokud má vůz slabou baterii nebo je problém s nabíjecím systémem, může se start-stop náhle vypnout, aby se šetřila energie. V tomto případě se doporučuje kontaktovat odborníka, aby zkontroloval a opravil závady v elektrickém systému vozidla.

Dalším častým důvodem vypnutí systému start-stop může být porucha jiných důležitých systémů vozidla, jako je systém chlazení nebo klimatizace. Systém start-stop se vypne, aby se zabránilo přehřátí motoru nebo aby byl zajištěn komfort cestujících. V takovém případě se musíte obrátit na odborníky, aby zkontrolovali a opravili vadné systémy vozidla.

Proč se systém start-stop vypíná?

Почему отключается система старт-стоп?

Existuje několik důvodů, proč se systém start-stop může vypnout:

1. Vysoká teplota motoru: Pokud se teplota motoru příliš zvýší, systém start-stop může být dočasně deaktivován, aby se zabránilo přehřátí a poškození motoru.

2. Nízké nabití baterie: Pokud baterie vozidla není plně nabitá nebo nemá dostatečnou kapacitu, může být systém start-stop deaktivován, aby poskytoval dostatečný výkon pro provoz ostatních elektronických systémů vozidla.

3. Aktivní elektronické systémy: Pokud jsou během činnosti systému start-stop zapnuty jiné elektronické systémy, jako je klimatizace nebo topení, může být systém start-stop dočasně deaktivován, aby tyto systémy fungovaly optimálně.

4. Nízká hladina paliva: Pokud hladina paliva v nádrži dosáhne minimální úrovně, lze systém start-stop deaktivovat, aby se zabránilo úplnému vybití baterie a zůstalo dostatek paliva pro pozdější nastartování vozidla.

Pokud se váš systém start-stop neustále nebo příliš často vypíná, doporučujeme vám kontaktovat vašeho prodejce nebo autoservis, aby diagnostikovali a odstranili možné problémy. Pamatujte, že systém start-stop funguje v souladu s provozními podmínkami vozidla a lze jej vypnout, pokud nastanou faktory, které by mohly nepříznivě ovlivnit provoz vozidla nebo zvýšit jeho opotřebení.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně rozsvítit potkávací světla při jízdě v noci?

Důvody pro vypnutí systému start-stop

Причины выключения системы старт-стоп

Systém start-stop, instalovaný na mnoha moderních automobilech, je navržen tak, aby šetřil palivo a snižoval emise škodlivých látek do atmosféry. Někdy se ale může samovolně vypnout, což může způsobit nespokojenost majitelů. Níže jsou uvedeny hlavní důvody, proč se systém start-stop může vypnout.

1. Teplota motoru

1. Температура двигателя

Jedním z hlavních důvodů vypnutí systému start-stop je vysoká nebo nízká teplota motoru. Pokud je motor příliš studený nebo horký, systém se může dočasně vypnout, aby chránil motor.

2. Přetížení elektrického systému

2. Перегрузка электрической системы

Dalším důvodem vypnutí systému start-stop může být přetížení elektrického systému vozidla. Pokud je při zastaveném motoru spotřebováno příliš mnoho elektrické energie, systém se může vypnout, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení.

Je důležité si uvědomit, že deaktivace systému start-stop je normálním jevem, ke kterému dochází v závislosti na provozních podmínkách vozidla. Pokud se systém vypíná zřídka a na krátkou dobu, není důvod k obavám. Pokud však k vypínání dochází příliš často nebo se systém vůbec nezapne, může to znamenat problém se systémem. V takovém případě se doporučuje kontaktovat servisní středisko, aby diagnostikovalo a opravilo problém.

Majitelům vozidel se systémem start-stop se doporučuje nahlédnout do jejich uživatelské příručky, kde se dozvíte více podrobností o provozu systému a důvodech možného vypnutí.

Jak zapnout systém start-stop

Как включить систему старт-стоп

Pokud systém start-stop nefunguje, mohl být ručně deaktivován. Chcete-li povolit systém start-stop, postupujte takto:

Krok 1: Ujistěte se, že je vaše auto v režimu Drive nebo automatické převodovky.
Krok 2: Uveďte auto do pohybu a naberte rychlost více než 5 kilometrů za hodinu.
Krok 3: Zkontrolujte, zda je na přístrojové desce zobrazena ikona indikující deaktivaci systému start-stop. Pokud se objeví, postupujte podle dalšího kroku.
Krok 4: Najděte tlačítko nebo spínač, který lze použít k aktivaci systému start-stop. Obvykle jsou umístěny na středové konzole nebo volantu. Povolte tuto funkci.
Krok 5: Změňte režim audiosystému a klimatizace na ekonomický režim. To může pomoci systému start-stop pracovat efektivněji.

Po dokončení těchto kroků by se měl aktivovat systém start-stop. Pokud se problém nevyřeší, doporučujeme vám kontaktovat autorizovaného prodejce nebo servisní středisko a provést diagnostiku a opravu systému.

ČTĚTE VÍCE
Ve kterých zemích jezdí motoristé po levé straně silnice a proč?

Video:

Deaktivace systému BMW Start-Stop – Kategorie Užitečná kódování

Funkce Start/Stop! proč to nefunguje?

Jak deaktivovat systém start-stop na Renault Scenic 3/Megan3.