Brzdové destičky – jedna z nejdůležitějších částí vozu, na které závisí jeho bezpečnost na silnici. Poskytují spolehlivé brzdění a zabraňují nehodám. Brzdové destičky se však časem opotřebovávají a vyžadují výměnu.

Když přijde čas na výměnu brzdových destiček, mnoho majitelů automobilů se diví: Které podložky se opotřebovávají rychleji? Odpověď na tuto otázku závisí na několika faktorech, jako je kvalita materiálu, styl jízdy a provozní podmínky vozidla.

Kvalita materiálu – jeden z klíčových faktorů určujících míru opotřebení destiček. Nekvalitní podložky jsou vyráběny z levných materiálů, které se rychle opotřebovávají a vyžadují výměnu. Kvalitní podložky vyrobené z odolných materiálů lze přitom používat mnohem déle. Při výběru podložek byste proto měli dbát na jejich kvalitu a spolehlivost.

Které brzdové destičky se opotřebovávají rychleji?

Какие тормозные колодки стираются быстрее?

Z měkkých materiálů jsou nejčastější organické destičky, které mají vysokou míru opotřebení, ale zároveň poskytují dobré brzdění a nízkou hladinu hluku. Takové podložky se často používají v městské dopravě a osobních automobilech, kde jsou nižší zastavovací a odbočovací rychlosti a intenzita brzdění není tak vysoká.

Zároveň destičky vyrobené z tvrdých materiálů, jako je keramika nebo polokov, mají nižší míru opotřebení, ale také poskytují vyšší míru brzdného účinku. Tyto destičky se často používají u sportovních a závodních vozů, kde je intenzita brzdění vyšší a je nutné zajistit maximální možnou přilnavost brzdového kotouče.

Faktory ovlivňující opotřebení brzdových destiček:

Факторы, влияющие на износ тормозных колодок:

1. Kvalita materiálů: Podložky vyrobené z vysoce kvalitních materiálů mají vyšší stupeň odolnosti proti opotřebení a poskytují delší životnost.

2. Styl jízdy: Prudké brzdění a náhlá akcelerace mohou urychlit opotřebení brzdových destiček. Aby se prodloužila životnost destiček, měly by být dodržovány postupy plynulého brzdění a zrychlování.

3. Provozní podmínky: Je důležité vzít v úvahu provozní podmínky vozidla, jako jsou povětrnostní podmínky, stav vozovky a zatížení vozidla. Tyto faktory mohou ovlivnit opotřebení brzdových destiček.

V konečném důsledku by výběr brzdových destiček měl záviset na vašem stylu jízdy, provozních podmínkách a dalších individuálních preferencích. Bez ohledu na vaši volbu jsou pravidelné kontroly a výměny brzdových destiček důležitou součástí údržby vozidla, protože bezpečnost silničního provozu je zásadní.

ČTĚTE VÍCE
Jaké dokumenty potvrzují údaje uvedené v celním prohlášení?

Faktory ovlivňující opotřebení brzdových destiček

Факторы, влияющие на износ тормозных колодок

Opotřebení brzdových destiček závisí na několika faktorech, které určují rychlost a stupeň opotřebení dílů.

1. Kvalita materiálu

Jedním z hlavních faktorů je kvalita materiálu, ze kterého jsou brzdové destičky vyrobeny. Čím kvalitnější materiál, tím menší je pravděpodobnost, že se podložky rychle opotřebují.

2. Styl jízdy

Styl jízdy také výrazně ovlivňuje opotřebení brzdových destiček. Někteří řidiči preferují aktivnější styl, s neustálým používáním brzd, což vede k rychlejšímu opotřebení brzd.

3. Kvalita vozovky

Stav vozovky má také přímý vliv na opotřebení brzdových destiček. Špatné pokrytí, díry, nerovnosti a další poškození mohou vést k rychlejšímu opotřebení podložky.

4. Klimatické podmínky

Opotřebení brzdových destiček mohou ovlivnit i klimatické podmínky. V deštivém nebo zimním počasí, kdy jsou silnice mokré nebo posolené, může být opotřebení výrazně vyšší.

Vzhledem ke všem těmto faktorům se doporučuje pravidelně kontrolovat stav brzdových destiček a rychle je měnit, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost brzdění vašeho vozidla.

Vlastnosti různých typů brzdových destiček

Особенности различных типов тормозных колодок

Organické brzdové destičky

Органические тормозные колодки

Organické brzdové destičky jsou vyrobeny z organických materiálů, jako je sklolaminát a pryskyřice. Mají dobrou tepelnou odolnost a brzdný účinek při nízkých a středních rychlostech. Organické destičky se vyznačují nízkou úrovní hluku a vibrací a také nízkým opotřebením brzdových kotoučů. Při intenzivním používání a vysokých teplotách se však mohou rychleji opotřebovat.

Výhody organických podložek:

  • Nízká hladina hluku a vibrací
  • Nízké opotřebení brzdových kotoučů
  • Dobrý brzdný účinek při nízkých a středních rychlostech

Kovové brzdové destičky

Kovové (syntetické nebo polokovové) brzdové destičky jsou vyrobeny z kovové slitiny a dalších přísad, jako je grafit a skleněné frakce. Mají vysoký stupeň pevnosti a trvanlivosti, což jim umožňuje odolávat vysokým teplotám a intenzivnímu zatížení. Kovové destičky mají vynikající brzdný výkon při dlouhých sjezdech a při vysokých rychlostech. Mohou však být hlučnější a opotřebovávají brzdový rotor než organické destičky.

Výhody kovových podložek:

  • Vysoká pevnost a odolnost
  • Vynikající brzdný výkon při dlouhých sjezdech a při vysokých rychlostech
  • Odolnost vůči vysokým teplotám a intenzivnímu zatížení

Bez ohledu na to, jaký typ brzdových destiček zvolíte, se doporučuje pravidelně kontrolovat jejich stav a řídit se doporučeními výrobce pro výměnu a údržbu.

ČTĚTE VÍCE
Jaké mohou být důvody pro snížení počtu najetých kilometrů?

Jak prodloužit životnost brzdových destiček

Как продлить срок службы тормозных колодок

1. Provádějte pravidelnou údržbu vozidla. To zahrnuje kontrolu stavu brzdových destiček a jejich případnou výměnu. Nečekejte s výměnou brzdových destiček na poslední chvíli, protože opotřebované destičky mohou vést k nehodám na silnici.

2. Vyhněte se náhlému a častému brzdění. Postupné brzdění zabrání zbytečnému opotřebení destiček a zvýší jejich životnost.

3. Pravidelně odvzdušňujte brzdový systém. To pomůže udržet optimální tlak v systému a snížit zatížení podložek.

4. Používejte kvalitní brzdové destičky, které splňují požadavky výrobce vozidla. Levné a nekvalitní destičky se mohou rychleji opotřebovat a mít špatný brzdný výkon.

5. V případě potřeby vyměňte brzdové kotouče spolu s destičkami. Nepravidelnosti a poškození kotoučů mohou způsobit nerovnoměrné opotřebení destiček.

bod Rada
1 Pravidelná údržba
2 Vyvarujte se prudkého brzdění
3 Odvzdušněte brzdový systém
4 Používejte kvalitní podložky
5 V případě potřeby vyměňte brzdové kotouče

Dodržováním těchto doporučení můžete prodloužit životnost brzdových destiček a být si jisti svou bezpečností na silnici.

Video:

Proč se u vozů s automatickou převodovkou rychleji opotřebovávají brzdové destičky a proč je těžší zastavit?

⬤ Brzdové destičky po tomto videu již nebudou skřípat.

Tajemství Proč po odvzdušnění brzd nebo výměně GTZ nejsou žádné brzdy (pomalé)!