Pro mnoho motoristů je spolehlivost rychloměru jedním z nejdůležitějších ukazatelů při posuzování výkonu automobilu. Co ale dělat, když rychloměr náhle přestane ukazovat rychlost? V tomto článku se podíváme na několik důvodů, proč rychloměr nemusí fungovat a jaké kroky musíte podniknout, abyste to opravili.

První a nejčastější příčinou problémů s rychloměrem je porucha jedné z klíčových součástí – takzvaného „snímače rychlosti“. Tento snímač je umístěn na převodovce nebo kolech automobilu a je obvykle připojen k tachometru pomocí vodičů nebo elektrických kontaktů.

Pokud snímač rychlosti selže nebo je ve špatném stavu, nebude schopen přenášet správná data do rychloměru, což povede k jeho nesprávné činnosti. V důsledku toho může rychloměr ukazovat nulovou rychlost nebo zůstat na stejné hodnotě bez ohledu na skutečnou rychlost jízdy. Pokud si všimnete tohoto problému, kontaktujte kvalifikovaného automechanika, aby snímač vyměnil nebo opravil.

Proč rychloměr neukazuje rychlost?

Почему спидометр не показывает скорость?

1. Porucha snímače rychlosti

1. Неисправность датчика скорости

Jedním z nejčastějších důvodů, proč rychloměr nefunguje správně, je vadný snímač rychlosti. Snímač rychlosti může selhat v důsledku mechanického poškození, koroze nebo opotřebení. Pokud snímač nedokáže správně změřit rotaci kola, nebude schopen odeslat správná data do rychloměru, což způsobí nesprávné zobrazení rychlosti.

2. Problémy s elektroinstalací

2. Проблемы с проводкой

Dalším důvodem nesprávného zobrazení rychlosti může být problém s kabeláží mezi snímačem rychlosti a rychloměrem. Kabeláž může být poškozena nebo přerušena, což způsobí přenos nesprávných údajů o rychlosti. V tomto případě je nutné zkontrolovat stav elektroinstalace a případně ji vyměnit.

3. Porucha rychloměru

3. Неисправность спидометра

Třetím možným důvodem, proč rychloměr nefunguje správně, může být porucha samotného rychloměru. Vnitřní mechanismy rychloměru se mohou časem opotřebovat nebo selhat, což způsobí nesprávné zobrazení rychlosti. Pokud ostatní součásti vozidla, jako je snímač rychlosti a kabeláž, fungují správně, měli byste nechat rychloměr zkontrolovat a opravit odborníkem.

Pokud rychloměr neukazuje rychlost správně, může to na silnici vytvořit nebezpečnou situaci. Pokud tedy zjistíte problémy s displejem rychloměru, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu vozu.

Důvod 1: Chyba v snímači rychlosti

Причина 1: Ошибка в работе датчика скорости

Pokud dojde k poruše snímače rychlosti nebo dojde k jakémukoli problému s jeho funkcí, rychloměr přestane přijímat signály rychlosti, a proto nemůže správně zobrazovat aktuální rychlost vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Proč jsou spacery nebezpečné?

Snímač rychlosti může selhat v důsledku mechanického poškození, znečištění nebo problémů s elektrickým připojením. Pokud si všimnete, že rychloměr neukazuje rychlost nebo jsou jeho hodnoty nekonzistentní, měli byste kontaktovat odborníka pro diagnostiku a případnou opravu snímače rychlosti.

Důvod 2: Problémy s kalibrací rychloměru

Причина 2: Проблемы с калибровкой спидометра

Pokud není rychloměr správně zkalibrován, jeho hodnoty se budou lišit od skutečné rychlosti vozidla. Tachometr může například ukazovat, že se pohybujete rychleji, než ve skutečnosti jste, nebo naopak, že se pohybujete pomaleji.

Příčiny problémů s kalibrací rychloměru mohou být různé. Mohou to být technické poruchy v provozu samotného zařízení, poruchy souvisejících komponent nebo chyby během procesu instalace rychloměru.

Pro vyřešení problémů s kalibrací rychloměru je nutné provést diagnostiku a určit zdroj chyby. Ve většině případů se doporučuje, aby tuto práci prováděli specialisté v autoservisu, protože mají potřebné nástroje a znalosti k vyřešení tohoto problému.

Důvod 3: Problémy s elektrickým systémem

Причина 3: Неполадки в электрической системе

Pokud snímač rychlosti nefunguje správně, nebude schopen vysílat signál rychlosti na přístrojovou desku a rychloměr proto zůstane nehybný. K tomu může dojít v důsledku poškození, kontaminace nebo opotřebení snímače.

Problém však může být i v elektroinstalaci. Poškození elektroinstalace nebo její odpojení může vést k poruše přenosu signálu rychlosti do rychloměru, v důsledku čehož již nebude ukazovat aktuální informace.

K odstranění tohoto problému je nutné provést diagnostiku elektrického systému vozidla a identifikovat možné poruchy. Pokud je zjištěno poškození nebo porucha, je nutné poškozené díly vyměnit nebo provést nezbytné opravy.

Video:

Renault Logan – rychloměr nefunguje

Tachometr TOYOTA nefunguje

Čínské zúčtování: BAIC BJ40 vs Tank 300 na grejdru a v terénu