Zapalovací cívka je důležitou součástí zapalovacího systému automobilu, na kterém závisí normální provoz motoru. Pokud naviják přestane fungovat, může řidič čelit řadě problémů.

Jedním z hlavních problémů, se kterými se lze setkat při poruše zapalovací cívky, je ztráta výkonu motoru. Auto bude pomalu zrychlovat a bude těžké udržet konstantní rychlost. Je to způsobeno tím, že při vadné zapalovací cívce dochází k nesprávnému spalování směsi paliva a vzduchu ve válci.

Dalším negativním důsledkem problémů se zapalovací cívkou je možnost trojnásobku a vynechání zapalování. To může způsobit, že motor bude běžet hrubý a nestabilní. V tomto případě může řidič pociťovat škubání a dokonce slyšet cizí zvuky zpod kapoty.

Kromě toho může vadná zapalovací cívka ovlivnit spotřebu paliva. Nesprávné zapalování způsobí, že motor nebude fungovat efektivně a spotřebovává více paliva, aby poskytl požadovaný výkon. Porucha zapalovací cívky tak může vést ke zvýšené spotřebě paliva a v důsledku toho ke zvýšeným nákladům na jeho nákup.

Celkově je vadná zapalovací cívka vážným problémem, který může výrazně ovlivnit výkon vašeho vozidla a zvýšit jeho provozní náklady. Proto při prvních známkách problémů se zapalováním musíte kontaktovat odborníka a vyměnit vadnou cívku včas.

Auto bez funkční zapalovací cívky – co se stane?

Машина без работающей катушки зажигания - что происходит?

Zapalovací cívka v automobilu je zodpovědná za vytvoření vysokonapěťového impulsu nezbytného k zapálení směsi paliva a vzduchu ve válcích motoru. Pokud zapalovací cívka nefunguje správně, vznikají problémy, které ovlivňují výkon vozu.

Ztráta výkonu motoru

Потеря мощности двигателя

Jedním z hlavních problémů, když zapalovací cívka nefunguje, je ztráta výkonu motoru. Zapalovací cívka je zodpovědná za přenos vysokonapěťového impulsu do zapalovacích svíček, aby se zahájilo spalování palivové směsi ve válcích. Pokud zapalovací cívka nefunguje, spalování bude neúplné nebo vůbec nebude, což povede ke ztrátě výkonu a špatné akceleraci vozidla.

Obtížné startování

Трудности при запуске

Dalším projevem problému se zapalovací cívkou jsou potíže se startováním motoru. Pokud zapalovací svíčky nedostávají dostatečně vysoké napětí, je obtížné zapálit směs paliva a vzduchu a nastartovat motor. Vůz může točit startérem dlouhou dobu, než motor naskočí.

Kromě toho může vadná zapalovací cívka způsobit vynechání nebo žádné zapalování. To může způsobit, že motor bude pracovat špatně nebo dokonce neudrží volnoběžné otáčky, což může ovlivnit hladký chod vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat perfektní masážní potah pro pohodlné a pohodové cestování autosedačky

Pokud vaše auto jede špatně, ztrácí výkon nebo má potíže se startováním, doporučujeme nechat zapalovací cívku diagnostikovat a opravit kvalifikovanému automobilovému technikovi.

Význam zapalovací cívky pro provoz automobilu

Значение катушки зажигания для работы автомобиля

Při provozu vozidla vyšle zapalovací cívka ve správný okamžik elektrický impuls do zapalovací svíčky a vytvoří jiskru, která zapálí směs vzduchu a paliva ve válci. Správné načasování zapalování hraje důležitou roli ve výkonu motoru, protože ovlivňuje účinnost spalování paliva a chod motoru jako celku.

Pokud zapalovací cívka nefunguje, motor vozu již nemusí správně fungovat. To se může projevit řadou příznaků, jako jsou vynechávání zapalování, potíže se startováním motoru a nízká spotřeba energie a spotřeby paliva. V tomto případě je pro obnovení normálního provozu vozu nutná výměna nebo oprava zapalovací cívky.

Příznaky poruchy zapalovací cívky

Признаки неисправности катушки зажигания

Vadná zapalovací cívka se může projevit různými způsoby. Podívejme se na hlavní příznaky, kterým byste měli věnovat pozornost:

1. Žádná jiskra u zapalovacích svíček

1. Отсутствие искры на свечах

Když zapalovací cívka nefunguje, zapalovací svíčky nemusí mít jiskru potřebnou k zapálení paliva. Výsledkem je, že auto nestartuje nebo má špatný výkon.

2. Nestabilní chod motoru

2. Нестабильная работа двигателя

Pokud je zapalovací cívka vadná, motor může běžet nepravidelně nebo začít škubat. K tomu dochází v důsledku nesprávné činnosti jednotlivých válců, které nedostávají potřebné množství elektrické energie z cívky.

Pro diagnostiku poruchy zapalovací cívky můžete použít speciální zařízení – tester zapalovací cívky. Možná budete také muset zkontrolovat kabeláž připojenou k cívce, zda není poškozená nebo zlomená.

znamení Možný důvod
Žádná jiskra Selhání zapalovací cívky
Nestabilní chod motoru Nesprávná činnost jednotlivých válců

Video:

Porucha zapalovací cívky

BKMotors Odessa || Proč se motor zastaví? Proč odumírají zapalovací cívky?

Proč shoří zapalovací cívky?