Jedním z nejdůležitějších postupů při ujetí 100 tisíc kilometrů je výměna oleje a filtru. Olej stárne a ztrácí své vlastnosti, což může vést k opotřebení motoru a snížení účinnosti. Výměna oleje a filtru pomůže předejít problémům a prodlouží životnost motoru.

Dále je nutné věnovat pozornost stavu rozvodového řemene (mechanismus rozvodu plynu) a válečků. Po ujetí 100 tisíc kilometrů mohou řemeny začít selhávat, což může vést k poruše motoru. Doporučuje se vyměnit rozvodový řemen a všechny válečky spolu s ním.

Kromě toho je nutné zkontrolovat a případně vyměnit brzdové destičky. Po 100 tisících kilometrech provozu se destičky opotřebují a nemusí poskytovat požadovanou úroveň brzdného účinku. Výměna destiček pomůže zajistit bezpečnost na silnici a předejít možným problémům s brzdovým systémem.

Které autodíly by se měly vyměnit po 100 tisících kilometrech?

Какие части автомобиля следует заменить после пробега 100 тысяч километров?

1. Rozvodový řemen (mechanismus distribuce plynu) – tento pás je zodpovědný za synchronizaci provozu částí motoru. Po ujetí 100 tisíc kilometrů se doporučuje zkontrolovat jeho stav a v případě potřeby jej vyměnit.

2. Olej a filtr — výměna oleje a filtru je hlavním postupem pro udržení výkonu motoru. Po ujetí 100 tisíc kilometrů je nutné vyměnit olej a filtr, aby bylo zajištěno optimální mazání a ochrana motoru.

3. Hnací řemen pro generátor a čerpadlo posilovače řízení — hnací řemen generátoru a čerpadla posilovače řízení podléhá opotřebení v důsledku stálého zatížení. Po ujetí 100 tisíc kilometrů se doporučuje zkontrolovat jeho stav a v případě potřeby jej vyměnit.

4. Zapalovací svíčky – Zapalovací svíčky pomáhají zapálit směs ve spalovacím prostoru motoru. Časem se mohou opotřebovat a přestanou fungovat efektivně. Pro zajištění normálního provozu motoru se doporučuje vyměnit zapalovací svíčky po 100 tisících kilometrech.

5. Baterie — po ujetí 100 tisíc kilometrů může baterie ztratit svou kapacitu a spolehlivost. Doporučuje se zkontrolovat jeho stav a v případě potřeby vyměnit za nový.

6. Brzdové destičky a kotouče — brzdové destičky a kotouče se časem opotřebovávají a vyžadují výměnu. Po ujetí 100 tisíc kilometrů se doporučuje zkontrolovat jejich stav a v případě potřeby je vyměnit za nové.

To jsou jen některé z důležitých částí vozu, které by se měly vyměnit nebo zkontrolovat po 100 tisících kilometrech. Dodržování doporučení pro výměnu a údržbu pomůže udržet vaše vozidlo spolehlivé a bezpečné po mnoho let.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správná světla pro denní svícení pro váš vůz a zajistit bezpečnost a pohodlí na silnici

Jak vyměnit olej a filtr?

Чем заменить масло и фильтр?

Při ujetých kilometrech 100 tisíc kilometrů se doporučuje vyměnit olej a filtr v motoru automobilu. To je nezbytné pro udržení správné funkce motoru a zvýšení jeho životnosti.

Při výběru oleje a filtru byste měli vzít v úvahu požadavky výrobce vozidla. Je důležité používat olej, který splňuje specifikace a doporučení výrobce.

Motorový olej lze vybrat podle následujících kritérií:

1. Viskozita oleje: Viskozita oleje určuje jeho schopnost vytvářet olejový film při různých teplotách. Při výběru oleje byste měli vzít v úvahu doporučení výrobce vozidla, abyste zajistili, že bude správně fungovat za různých podmínek.

2. Specifikace a certifikáty: Je důležité vybrat olej, který splňuje požadavky a doporučení výrobce automobilu. Věnujte pozornost specifikacím API (American Petroleum Institute) a ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles).

3. Sezónnost: V závislosti na klimatických podmínkách regionu, ve kterém se vozidlo používá, může být nutné zvolit olej pro konkrétní roční období. Například v zimě může být vyžadován olej s nižší viskozitou, aby se zajistil lepší průtok a snížilo se opotřebení motoru.

Filtr odlučovače oleje by měl být vybrán a vyměněn podle doporučení výrobce vozidla. Je důležité zvážit jeho typ a kvalitu, aby byla zajištěna účinná filtrace oleje od nečistot a kontaminantů.

Je důležité sledovat frekvenci výměn motorového oleje a filtru vašeho vozidla a dodržovat doporučení výrobce automobilu, abyste zajistili správný výkon motoru a jeho dlouhou životnost.

Je nutné vyměnit řemeny a válečky?

Нужно ли менять ремни и ролики?

Při jízdě 100 tisíc kilometrů je důležité věnovat pozornost takovým automobilovým dílům, jako jsou pásy a válečky. Tyto komponenty jsou zodpovědné za přenos točivého momentu z motoru do různých systémů vozidla, takže jejich stav hraje důležitou roli pro spolehlivý provoz vozidla.

Pásy a válečky mají určitý zdroj a po dosažení určitého počtu najetých kilometrů mohou selhat nebo ztratit své vlastnosti. Proto se v této fázi doporučuje zkontrolovat uvedené díly a v případě potřeby rozhodnout o výměně.

Jak zjistit potřebu výměny pásů a válečků?

Как определить необходимость замены ремней и роликов?

Kontrola pásů a válců může být provedena vizuálně bez speciálního vybavení. Pokud je řemen prasklý, opotřebovaný, prověšený nebo vykazuje jiné známky poškození, je třeba jej vyměnit. Rovněž stojí za to věnovat pozornost hluku, který se může vyskytnout v oblasti válců. Pokud uslyšíte klepání, skřípání nebo vibrace, může to být známka poškození válečků.

ČTĚTE VÍCE
Jednoduché způsoby streamování videa z telefonu do televizoru bez chytré televize

Kromě vizuální kontroly můžete také nahlédnout do návodu k obsluze vozidla, kde naleznete doporučení pro výměnu těchto součástí.

Životnost řemenů a válečků

Срок службы ремней и роликов

Řemeny a válečky jsou obvykle navrženy tak, aby vydržely určitý počet najetých kilometrů, který je specifikován výrobcem vozidla. To by mohlo být například 100 tisíc kilometrů. Je však třeba vzít v úvahu, že životnost řemenů a válečků závisí na vnějších provozních podmínkách vozidla, stylu jízdy a dalších faktorech. Proto se doporučuje pravidelně kontrolovat pásy a válečky a v případě potřeby je vyměnit dříve, než je uvedeno.

V důsledku toho, pokud bylo při kontrole pásů a válečků zjištěno poškození nebo jiné známky opotřebení, doporučuje se je vyměnit, aby se předešlo možnému vážnému poškození a zajistil se spolehlivý provoz vozu na dalších 100 tisíc kilometrů.

Jaké díly je třeba zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit?

Какие детали необходимо проверить и при необходимости заменить?

Když má vozidlo najeto 100 tisíc kilometrů, doporučuje se provést důkladnou kontrolu a v případě potřeby vyměnit následující díly:

Pásy a válečky

Ремни и ролики

Jednou z nejdůležitějších částí, kterou je třeba zkontrolovat a vyměnit, jsou řemeny a řemenice. Rozvodový řemen (mechanismus distribuce plynu) a válečky, které jej pohánějí, jsou systémem odpovědným za správný chod motoru. Po ujetí 100 tisíc kilometrů mohou být řemen a válečky opotřebované a je třeba je vyměnit, aby nedošlo k poškození motoru.

Brzdové destičky a kotouče

Тормозные колодки и диски

Jak vaše vozidlo jezdí, brzdové destičky a kotouče se opotřebovávají. Proto je důležité po ujetí 100 tisíc kilometrů zkontrolovat jejich stav a v případě potřeby je vyměnit. To zajistí spolehlivé a účinné brzdění vozu.

Níže uvedená tabulka ukazuje některé další díly, které je třeba zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit:

Detail Nutno zkontrolovat a vyměnit
Tlumiče nárazů Zkontrolujte opotřebení nebo úniky oleje a v případě potřeby vyměňte.
Kuličková ložiska Zkontrolujte vůli, v případě potřeby vyměňte
Ložiska kol Zkontrolujte vůli nebo hluk, v případě potřeby vyměňte
baterie Zkontrolujte kapacitu a životnost, v případě potřeby vyměňte
Vzduchové a palivové filtry Zkontrolujte znečištění a opotřebení, v případě potřeby vyměňte.

Video:

Olej PO 100000 XNUMX najetých km

Musím vyměnit olej v manuální převodovce. Jen asi složitě

TOTO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ MAJITEL VOZU.