První pomoc je soubor lékařských opatření, která jsou poskytována lidem v případě nouze nebo nepředvídaných situací, které znamenají možné narušení života nebo zhoršení zdravotního stavu. Je to první fáze lékařské péče před příjezdem sanitky nebo před lékařskou prohlídkou.

Správné jednání při poskytování první pomoci může člověku zachránit život, zabránit rozvoji komplikací a snížit riziko invalidity. Je důležité mít na paměti, že hlavními cíli první pomoci je zachování života, prevence zhoršení stavu a umožnění následné léčby.

Každý se může setkat se situací, která vyžaduje lékařskou péči – může to být nehoda, zranění, mdloby, bodnutí hmyzem nebo jiná situace. Proto je důležité vědět, jak správně a včas poskytnout první pomoc, aby bylo zachováno zdraví a život své i ostatních.

Co dělat s první pomocí?

První pomoc může zachránit život nebo snížit riziko komplikací v různých mimořádných situacích. Znalost základních principů první pomoci může být přínosem pro každého.

Pokud člověk ztratí vědomí, je nutné zkontrolovat jeho dýchání a puls. Pokud chybí, musíte okamžitě zavolat sanitku a zahájit resuscitační opatření: umělé dýchání a stlačování hrudníku.

Pokud dojde ke krvácení, zatlačte na ránu, abyste krvácení zastavili, a poté přiložte sterilní obvaz. V případě zlomenin nebo podvrtnutí je nutné poraněnou končetinu fixovat dlahou nebo improvizovanými prostředky.

Při popáleninách ochlaďte postižené místo tekoucí vodou a naneste aseptický nátěr. V případě otravy je třeba okamžitě zavolat toxikologickou pomoc a pokusit se odstranit příčinu otravy, např. výplach žaludku nebo použití antidota.

Pamatujte, že při poskytování první pomoci je důležité zachovat klid a zůstat v režimu rozhořčení. Je třeba si uvědomit, že poskytování lékařské pomoci může být nebezpečné pro samotnou oběť, takže pokud si nejste jisti svými dovednostmi, je lepší okamžitě zavolat sanitku.

Je třeba také pamatovat na to, že postupy první pomoci se mohou lišit v závislosti na typu zranění a místě události, takže pravidelný výcvik a pokročilý výcvik v první pomoci je nezbytným krokem pro každého člověka.

Jaká opatření přijmout při poskytování první pomoci?

1. Zůstaňte v klidu

Při poskytování první pomoci je důležité zachovat klid a čistou hlavu. Panika může vést k chybám a potížím při poskytování pomoci. Pamatujte, že jste trénovaní a připravení a dokážete situaci zvládnout.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho autu vydrží nové brzdové destičky a jak je správně vybrat?

2. Zhodnoťte situaci

2. Оцените ситуацию

Než začnete poskytovat první pomoc, musíte zhodnotit situaci. Ujistěte se, že prostředí je bezpečné pro vás i oběť. Pokud situace ohrožuje vaši bezpečnost, zavolejte záchrannou službu a vyčkejte na pomoc.

Pokud je situace bezpečná, můžete začít poskytovat první pomoc. Je důležité být opatrný a poskytnout co nejvíce pomoci, aniž by došlo k další újmě.

3. Zavolejte o pomoc

3. Вызовите помощь

Po zhodnocení situace, je-li nutná lékařská pomoc, musíte zavolat sanitku nebo záchrannou službu. Zkontrolujte si adresu nebo přesné místo mimořádné události a své postřehy a stížnosti nahlaste telefonicky.

4. Poskytněte pohotovostní lékařskou péči

První pomoc závisí na konkrétní situaci a potřebách postiženého. Je důležité být připraven a kompetentní v různých neodkladných technikách, jako je uvolnění dýchacích cest, zastavení krvácení, provádění kardiopulmonální resuscitace atd.

Nesnažte se však dělat něco, co neumíte. Pokud nemáte ty správné dovednosti nebo nástroje, neriskujte a počkejte, až dorazí lékařská pomoc.

5. Poskytněte oběti podporu

5. Оказывайте поддержку пострадавшему

Poskytněte oběti emocionální podporu a projevte empatii. Klidnými slovy a uklidňujícím tónem můžete pomoci snížit stres a zlepšit psychickou pohodu.

Pamatujte, že i malá pomoc může znamenat velký rozdíl pro ty, kteří to potřebují. Je důležité být připraven a proškolen v první pomoci pomoci těm, kteří pomoc potřebují.

Jak poskytnout první pomoc při infarktu?

Как оказать первую помощь при сердечном приступе?

  1. Zavolejte sanitku nebo pozvěte na pomoc kolemjdoucí.
  2. Ujistěte se, že oběť je v pohodlné poloze, nejlépe vsedě nebo vleže.
  3. Nechte postiženého vypít jednu tabletu aspirinu (nežvýkat), aby se zabránilo dalšímu rozvoji záchvatu.
  4. Pokud postižený ztratí vědomí a přestane dýchat, začněte okamžitě s resuscitací – 30 stlačení hrudníku, poté 2 umělé vdechy.
  5. Pokračujte v KPR, dokud nedorazí lékařský personál.

Pamatujte, že při infarktu záleží na každé vteřině, proto neztrácejte čas a okamžitě poskytněte oběti první pomoc.

Co dělat při popáleninách a řezných ranách?

Popáleniny a řezné rány mohou být velmi bolestivé a vyžadují okamžitou pozornost. Zde je několik doporučení, co dělat v případě takového poškození:

— Okamžitě namočte popálenou oblast studenou, ale ne studenou vodou na 10 až 20 minut.

– Pokud je popálenina otevřená, překryjte ji sterilním obvazem, abyste zabránili infekci.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat čočky, které se v autě automaticky ztmaví?

— Abyste zabránili infekci, použijte lehký, sterilní obvaz.

— Pokud je popálenina vážná, je nutná lékařská pomoc.

– Opláchněte ránu pod tekoucí vodou, abyste odstranili nečistoty nebo jiné nečistoty.

– Na malé řezné rány můžete aplikovat antiseptikum a překrýt je sterilní náplastí nebo obvazem.

— Hluboké řezné rány nebo řezné rány, které silně krvácejí, vyžadují lékařskou péči.

Poznámka: V případě jakéhokoli vážného zranění byste měli vždy vyhledat lékařskou pomoc. Tato doporučení jsou určena pouze pro účely první pomoci a měla by být použita před příjezdem odborníků.

Video:

Pohotovostní péče při epileptickém záchvatu

První pomoc při modřinách

První pomoc při popáleninách