Zima je obdobím, kdy je autobaterie vystavena zvláštnímu namáhání. Pokles teploty může výrazně ovlivnit jeho výkon a vést k problémům. Co se ale přesně stane s baterií v mrazu?

Při nízkých teplotách se reakce v baterii zpomaluje, což zhoršuje její elektrochemické vlastnosti. To může vést ke špatnému startování motoru a snížení výkonu. Nízké teploty navíc zvyšují vnitřní odpor baterie, což může způsobit její vybití.

Existuje několik způsobů, jak se s těmito problémy vypořádat. Nejprve byste měli zkontrolovat nabití baterie před příchodem zimy. Pokud je nedostatečná, je lepší ji vyměnit. Za druhé se doporučuje zaparkovat auto uvnitř nebo použít ohřívač baterií. Zachováte tak jeho energii a zabráníte zamrznutí.

Během chladného období nezapomeňte pravidelně nabíjet baterii. Pokud se vozidlo delší dobu nepoužívá, může být baterie zcela vybitá a nemusí obnovit svůj výkon. Proto se doporučuje nabíjet baterii měsíčně pomocí speciální nabíječky.

Vliv nízkých teplot

Влияние низких температур

Nízké teploty mají negativní dopad na výkon baterie. Když teplota klesne do záporných hodnot, zhorší se chemické procesy uvnitř baterie.

Jedním z hlavních důvodů špatného výkonu baterie v chladném počasí je zpomalení reakce zodpovědné za chemickou směs v baterii. Při nízkých teplotách se elektrolyt v baterii stává méně pohyblivým, což snižuje proudově vodivé vlastnosti baterie.

Snížená okolní teplota vede také ke zvýšení vnitřního odporu baterie. To zabraňuje efektivnímu dodávání energie a způsobuje snížení napětí na svorkách baterie.

Kromě toho může chladné počasí způsobit, že se na deskách baterie vytvoří síranová krusta. Udržování baterie v mrazu může také vést k explozi baterie nebo jejímu mechanickému poškození.

Nízké teploty mají tedy negativní dopad na baterie, zhoršují jejich výkon a snižují účinnost. V zimním období by proto měla být přijata opatření, která baterii ochrání před podchlazením, šetří její energii a prodlužují její životnost.

Jak chlad ovlivňuje baterie?

Как холод влияет на аккумуляторы?

1. Snížení kapacity

1. Уменьшение емкости

Vystavení chladnému počasí způsobuje pokles elektrochemické aktivity uvnitř baterie. To znamená, že baterie nemůže produkovat tolik elektřiny, jako v teplejších podmínkách. V důsledku toho je kapacita baterie výrazně snížena, což znamená, že nevydrží tak dlouho jako obvykle.

ČTĚTE VÍCE
Porovnání kartáčovaných a střídavých motorů - který z nich je lepší vybrat?

2. Zvyšování vnitřního odporu

2. Увеличение внутреннего сопротивления

V chladném počasí se zvyšuje i vnitřní odpor baterie. Vyšší odpor uvnitř baterie způsobuje pokles výstupního napětí. To znamená, že baterie nemůže poskytnout dostatečné napětí pro správný provoz elektrických zařízení a mohou přestat fungovat.

Také zvýšení vnitřního odporu může způsobit problémy při startování vozu v chladném počasí. Baterie bude mít potíže s přenosem energie do startéru, což může mít za následek potíže se startováním vozidla.

Je důležité si uvědomit, že vystavení chladnému počasí může zkrátit životnost baterie a zhoršit její výkon. Abyste předešli problémům souvisejícím s chladem, doporučuje se chránit baterie před nízkými teplotami a pravidelně kontrolovat jejich stav a nabíjení.

Zvýšení vnitřního odporu baterie

Повышение внутреннего сопротивления аккумулятора

Vnitřní odpor baterie se může v chladném počasí zvýšit z několika důvodů. Za prvé, nízké teploty snižují rychlost chemické reakce uvnitř baterie, což vede k pomalému uvolňování náboje a zvýšení jejího vnitřního odporu. Za druhé, v chladném počasí se elektrolyt v baterii může stát viskóznějším a méně pohyblivým, což brání volnému pohybu iontů a proudu baterií a také zvyšuje vnitřní odpor.

Zvýšení vnitřního odporu baterie může vést k několika problémům. Za prvé, zvýšení vnitřního odporu může způsobit snížení výkonu baterie, protože nebude schopna dodat požadovaný proud. Za druhé to může vést ke snížení kapacity baterie, tedy její schopnosti udržet nabití. Také zvýšený vnitřní odpor může vést ke zvýšenému zahřívání baterie, což může být nebezpečné a vést k poškození baterie.

Jak snížit zvýšený vnitřní odpor baterie v mrazu?

Как снизить повышенное внутреннее сопротивление аккумулятора на морозе?

Ke snížení zvýšeného vnitřního odporu baterie v chladu lze použít několik metod:

  1. Před použitím uložte baterii na teplé místo. Tím se baterie před použitím zahřeje a sníží její vnitřní odpor.
  2. Použijte nabíječku s funkcí zahřívání. Některé nabíječky mají funkci, která baterii před nabíjením zahřeje, což může pomoci snížit vnitřní odpor.
  3. Pro baterii použijte speciální topná tělesa. Mohou to být termostatická topidla, která udržují optimální teplotu baterie i v mrazu.
  4. Baterii připojte k vozidlu až po úplném zahřátí. Pokud je baterie připojena k vozu za studena bez předehřívání, může se odpor dále zvýšit a baterii poškodit.
  5. Nabití baterie pravidelně kontrolujte, aby nedošlo k jejímu úplnému vybití, což může také zvýšit její vnitřní odpor v chladném počasí.
ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho trvá zahřátí vozu s automatickou převodovkou před jízdou?

Dodržování těchto doporučení pomůže snížit zvýšený vnitřní odpor baterie v chladu a zachovat její výkon a spolehlivost v chladných obdobích.

Bezpečnostní opatření

Меры предосторожности

Abyste zabránili vybití autobaterie při nízkých teplotách, dodržujte následující doporučení:

1. Předem nabijte baterii

1. Заряжайте аккумулятор заранее

Před nástupem chladného počasí se doporučuje plně nabít baterii. To pomůže zvýšit jeho odolnost vůči nízkým teplotám a zvýšit šanci na úspěšné nastartování motoru.

2. Vyhněte se dlouhým přestávkám mezi jízdami

2. Избегайте длительных перерывов между поездками

Pokud vaše auto stojí dlouhou dobu v mrazu, může se baterie vybít. Snažte se vyhnout dlouhým časovým úsekům mezi cestami, abyste udrželi baterii nabitou.

3. Vypněte nepotřebné elektrické spotřebiče

3. Отключайте ненужные электроприборы

V chladném období se doporučuje vypnout všechny nepotřebné elektrické spotřebiče v autě. Nízké teploty zatěžují baterii, takže pokud můžete, vypněte klimatizaci, odmrazovač zadního okna a další nepodstatná zařízení.

4. Udržujte auto na teplém místě

4. Храните автомобиль в теплом месте

Pokud je to možné, zkuste auto uložit na teplé místo. Nízké teploty negativně ovlivňují baterii a snižují její kapacitu. Pokud nemůžete auto uskladnit na teplém místě, zkuste přikrýt autobaterii a motor speciálními topnými rohožemi nebo přikrývkami.

5. Použijte náhradní baterie V případě, že víte, že vaše auto bude delší dobu v chladu, doporučuje se mít náhradní baterie, které lze v případě potřeby použít.

Dodržování těchto opatření pomůže zabránit poškození baterie v mrazu a poskytne vám možnost bezpečně používat vůz v chladném období.

Použijte ohřívač

Teploty pod bodem mrazu mohou negativně ovlivnit výkon baterie vašeho auta. Když teploty klesnou pod bod mrazu, chladné podmínky mohou snížit kapacitu baterie a znesnadnit startování.

Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je použití ohřívače baterií. Ohřívač pomáhá udržovat optimální teplotu baterie a zabraňuje jejímu zamrznutí.

Jak ohřívač funguje?

Как работает подогреватель?

Ohřívač baterie se obvykle montuje přímo na pouzdro baterie nebo blízké součásti. Má elektrické topné těleso, které udržuje stálou teplotu.

Bateriový ohřívač je obvykle připojen k elektrické síti nebo ke zdroji bateriového proudu. Když okolní teplota klesne pod určitou úroveň, ohřívač se zapne a začne ohřívat baterii.

Výhody použití ohřívače

Преимущества использования подогревателя

Použití bateriového ohřívače má několik výhod:

  • Zvýšená kapacita baterie. Ohřívač umožňuje udržovat optimální teplotu baterie, což zvyšuje její kapacitu a zajišťuje spolehlivější provoz.
  • Snadné startování motoru. Topení pomáhá předcházet zamrznutí baterie, což usnadňuje startování motoru v chladném počasí.
  • Prodloužená výdrž baterie. Ohřívač pomáhá předcházet přetížení baterie a poškození součástí vlivem nízkých teplot.
ČTĚTE VÍCE
Jak se správně nazývá zařízení na měření tlaku v palivové liště automobilu?

Je důležité si uvědomit, že výběr ohřívače baterií by měl být založen na doporučeních výrobce a specifikacích baterií.

Video:

Proč elektrolyt v baterii zamrzá?

UDĚLEJTE TO TAK, ABY VAŠE BATERIE PŘEŽILA ZIMU!

TOTO JE TO, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O BATERII V MRAZU