Hřeben řízení je jedním z nejdůležitějších prvků automobilu, nezbytný pro bezpečnou a pohodlnou jízdu. Je zodpovědný za přenos síly vyvíjené řidičem na volant na kola automobilu. Přesnost a plynulost zatáčení automobilu přímo závisí na stavu a výkonu hřebenu řízení.

Časem, používáním a nutností absolvovat různé nerovnosti vozovky nebo nehody se však hřeben řízení může stát zdrojem problémů. Mechanické poškození, poruchy, opotřebení – to vše může negativně ovlivnit provoz a dokonce vést k úplné nefunkčnosti hřebenu řízení. Proto je důležité vědět, co může vést k jeho zhroucení, aby bylo možné včas přijmout nezbytná opatření k nápravě problému.

Jedním z nejčastějších faktorů vedoucích k selhání hřebenu řízení je nesprávná údržba a provoz vozidla. Nepravidelné výměny oleje v systému posilovače řízení, nekontrolování netěsností a opotřebení hrotů řízení, nesprávná montáž dílů, jakož i jejich opotřebení a zlomení – to vše může způsobit problémy s hřebenem řízení.

Příčiny zlomení hřebene řízení

Причины поломки рулевой рейки

Hřeben řízení, stejně jako jakákoli jiná část vozu, se může poškodit a vyžadovat výměnu. Podívejme se na hlavní příčiny selhání hřebenu řízení:

1. Opotřebení a stárnutí

1. Износ и старение

Jednou z nejčastějších příčin selhání hřebenu řízení je jeho opotřebení a stárnutí. Během provozu vozidla jsou části systému řízení vystaveny mechanickému a fyzickému namáhání, což má za následek postupné opotřebení. To se může projevit špatnou reakcí řízení na zatáčení, hlukem a cizími zvuky při jízdě. Pokud je hřeben řízení výrazně opotřebovaný a starý, může vyžadovat výměnu.

2. Nepravidelná údržba

2. Нерегулярное обслуживание

Nedostatečná nebo nesprávná údržba systému řízení může také vést k selhání hřebenu řízení. Měli byste systematicky kontrolovat hladinu a stav kapaliny řízení a pravidelně vyměňovat kapalinu a filtry. To pomůže zabránit hromadění nečistot a nečistot v systému a způsobit poruchu hřebenu řízení.

Kromě toho je důležité sledovat další součásti systému řízení, jako jsou destičky hřebene řízení, táhla, čepy a kulové čepy. Jejich opotřebení nebo poškození může také negativně ovlivnit činnost hřebene řízení a způsobit jeho prasknutí.

Níže uvedená tabulka uvádí hlavní příčiny selhání hřebenu řízení:

Příčiny zlomení hřebene řízení
Opotřebení a stárnutí
Nepravidelný servis
Mechanické poškození
Následky nehod a incidentů
Netěsnost systému řízení

Žádná z výše uvedených příčin selhání hřebenu řízení samozřejmě není nevyhnutelná a správná údržba a péče o systém řízení pomůže snížit riziko selhání a prodloužit životnost dílů.

ČTĚTE VÍCE
Umístění a principy činnosti světelného senzoru - poznávání tajů jeho umístění

Těžké nárazy a poškození

Сильные удары и повреждения

Hřeben řízení, stejně jako jiné automobilové komponenty, může být poškozen silnými nárazy. K takovým nárazům může dojít při nehodě, při střetu vozu s jiným předmětem nebo v důsledku neopatrné jízdy.

Silné nárazy mohou způsobit ohnutí nebo zlomení hřebene řízení. To může poškodit ozubená kola a další části mechanismu, což může snížit účinnost systému řízení.

Poškození hřebenu řízení nemusí být patrné bezprostředně po nárazu, ale během provozu vozidla může vést k následujícím příznakům:

  • Neobvyklé zvuky při otáčení volantem;
  • Obtížné řízení;
  • Nestabilita řízení;
  • Ztráta odezvy systému řízení.

Pokud si všimnete takových příznaků, musíte kontaktovat autoservis, aby zkontrolovali a opravili hřeben řízení. Vadný systém řízení může vést ke špatnému ovládání vozidla a zvýšenému riziku nehody.

Opotřebení a otěr dílů

Износ истирания деталей

Hlavní důvody opotřebení hřebene řízení jsou:

1. Nesprávná obsluha a údržba

1. Неправильная эксплуатация и обслуживание

Jedete-li s vozidlem pod velkým zatížením nebo po špatném povrchu vozovky, může to způsobit rychlejší opotřebení dílů hřebene řízení. Také nesprávné mazání a nedostatečná včasná údržba mohou přispět ke vzniku trhlin a poškození.

2. Vliv vnějších faktorů

2. Влияние внешних факторов

Hřeben řízení může být vystaven vlhkosti, soli, písku a dalším vnějším faktorům, zejména během chladného období nebo nepříznivých povětrnostních podmínek. To může vést ke korozi a poškození dílů.

V důsledku opotřebení a oděru dílů hřebene řízení mohou nastat následující problémy:

  • Vzhled vůle v řízení;
  • Potíže s otáčením volantu;
  • Potřeba vynaložit další úsilí při ovládání;
  • Poškození jiných částí systému řízení vozidla.

Aby se zabránilo opotřebení a oděru dílů hřebene řízení, doporučuje se pravidelně vozidlo udržovat, kontrolovat a včas vyměňovat opotřebované díly. Doporučuje se také sledovat kvalitu povrchu vozovky a vyvarovat se provozu vozidla v podmínkách nepříznivých pro části hřebene řízení.

Problémy s mazáním a úniky kapalin

Проблемы со смазкой и утечка жидкости

Poruchy mazání

Неисправности смазки

Problémy s mazáním zahrnují jeho nedostatek nebo znečištění. Pokud hřeben řízení nemá dostatečné mazání, ložiska a distanční podložky mohou při otáčení volantem začít praskat nebo vydávat skřípavé zvuky. Nedostatek mazání může také způsobit, že se volant bude obtížně otáčet nebo lepit.

Ke kontaminaci maziva může dojít v důsledku vlhkosti, prachu nebo jiných cizích materiálů vstupujících do mechanismu hřebenu řízení. Únik kapaliny z hydraulického systému může také vést ke kontaminovanému mazivu a předčasnému opotřebení součástí regálu.

ČTĚTE VÍCE
Minimální sada nezbytných věcí pro auto v ČR, která vám pomůže vyhnout se problémům na silnici

Únik kapaliny

Утечка жидкости

Jednou z nejčastějších příčin selhání hřebenu řízení je únik kapaliny z hydraulického systému. K netěsnosti může dojít v důsledku poškozených O-kroužků nebo těsnění nebo v důsledku opotřebení součástí systému. Pokud dojde k úniku, tlak v systému posilovače řízení může klesnout a způsobit potíže při řízení a možné poškození hřebene řízení.

Aby se předešlo problémům s mazáním a únikem kapaliny, doporučuje se pravidelně kontrolovat hladinu a kvalitu maziva a také sledovat stav hydraulického systému vozidla. V případě zjištění jakýchkoliv problémů je nutné provést potřebné opravy nebo vyměnit díly hřebenu řízení.

Video:

NEJLEPŠÍCH 5 poruch HŘEBENU ŘÍZENÍ

KLEPEJ DO ŘÍZENÍ! JAK POCHOPIT, ŽE JIŽ NEMŮŽETE JEZDIT NA RAKU. CO ZVOLIT OPRAVU NEBO VÝMĚNU?

#každodenní služba LADA VESTA | SILNÉ KLEPÁNÍ DO ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ, NIKDO NEŘÍKÁ, V ČEM JE PROBLÉM | ZAJÍMAVÝ PŘÍPAD