Evropský protokol je dokument, který se vyhotovuje v případě nehody a obsahuje informace o nehodě. Je to důležitý a nedílný prvek procesu posuzování pojistných událostí. Existují však situace, kdy se vypracování evropského protokolu nedoporučuje a v některých případech je dokonce zakázáno.

Za prvé, pokud dojde k vážné nehodě a hrozí ohrožení života a zdraví účastníků incidentu nebo svědků, pak byste měli nejprve zavolat sanitku a policii. Registrace evropského protokolu by v této situaci neměla být odsouvána na vedlejší kolej, protože hlavní prioritou je zajištění lékařské péče a zajištění bezpečnosti všech účastníků.

Za druhé, dopustil-li se viník nehody porušení zákona, byl například pod vlivem alkoholu nebo drog, účastnil se závodů na závodní dráze nebo hrubě porušoval pravidla silničního provozu, pak je v řadě zemí zakázáno sepisovat evropský protokol. V takovém případě musíte zavolat policii, počkat na příjezd orgánů činných v trestním řízení a informovat je o incidentu.

Za třetí, pokud nemáte všechny potřebné dokumenty Chcete-li získat evropský protokol, zejména osvědčení o pojištění omezené odpovědnosti nebo doklad totožnosti, je lepší provedení odložit na dobu, kdy budete schopni doložit všechny požadované dokumenty. V opačném případě mohou být vaše práva komplikovaná a proces posuzování pojistné události se zpozdí.

Za čtvrté, máte-li jakékoli pochybnosti o okolnostech nehody nebo o jednání ostatních účastníků, pak se doporučuje požádat o radu právníky, aby se zabránilo nezákonnému výkonu evropského protokolu a chránily vaše zájmy. V takových případech je důležité znát svá práva a znát postup při pojistné události, aby bylo možné co nejúčinněji a nejjistěji chránit své zájmy.

Jaké případy nejsou vhodné pro vypracování evropského protokolu?

Какие случаи не подходят для оформления европротокола?

1. Nepřítomnost dalších účastníků incidentu

1. Отсутствие других участников происшествия

Pokud se potýkáte s nepředvídatelnými okolnostmi, které měly za následek poškození vašeho vozidla, ale na incidentu nebyli žádní další účastníci, evropský protokol není vyžadován. Pro doplnění dalších relevantních dokumentů je nutné kontaktovat policii.

2. Škoda nepřesahuje stanovenou částku

2. Повреждения не превышают установленную сумму

Pokud se vám stane dopravní nehoda, ale její následky nepřekročí stanovenou částku ve vaší zemi, není vydání evropského protokolu povinné. V tomto případě si stačí vyměnit kontaktní údaje s druhou stranou incidentu a získat všechny potřebné dokumenty na základě vnitřních pravidel vaší země.

ČTĚTE VÍCE
Které brzdy jsou lepší – bubnové nebo kotoučové? Analyzujeme všechny aspekty a vybereme tu nejlepší variantu

Je důležité si uvědomit, že každá země má své vlastní charakteristiky a požadavky na zpracování dopravních nehod. Proto, když k takovým situacím dojde, vždy se doporučuje prověřit si místní zákony a poradit se s právními odborníky, než učiníte jakékoli rozhodnutí.

Případ Registrace evropského protokolu
Nepřítomnost dalších účastníků incidentu Nedoporučuje se
Škoda nepřesahuje stanovenou částku Není požadováno

Nehoda bez újmy na životě a zdraví

Авария без вреда для жизни и здоровья

Pokud v důsledku nehody nebyl nikdo zraněn a nedošlo ke škodě na věcech, pak není třeba sepisovat evropský protokol. To znamená, že není vyžadován hlavní dokument potvrzující skutečnost incidentu.

I přes nepřítomnost zranění je však třeba dodržovat některá pravidla:

  • 1. Pořiďte fotografii nebo video z místa nehody. To pomůže v případě sporů nebo nutnosti prokázat svou neúčast na incidentu.
  • 2. Zapište si údaje o svědcích, pokud existují. Jejich svědectví může být v řízení důležité.
  • 3. Nahlaste událost policii, pokud pravidla vyžadují povinné zaznamenávání informací o dopravních nehodách v dané oblasti.
  • 4. Mějte na paměti, že absence evropského protokolu vás nezbavuje povinnosti regulovat provoz a uplatňovat jiná bezpečnostní opatření na místě nehody.

Je důležité mít na paměti:

Pokud je nehoda i bez zranění stále vážná v následcích, je nutné zavolat záchranku nebo policii. I přes zdánlivou bezpečnost po nehodě byste neměli riskovat vlastní zdraví a život. Učinit správné kroky a vyplnit potřebné dokumenty pomůže vyhnout se možným problémům v budoucnu.

Dávejte na sebe pozor a buďte na cestách opatrní!

Úmyslné poškození ostatních účastníků silničního provozu

Причинение умышленного вреда другим участникам дорожного движения

Úmyslné ublížení znamená úmyslné ublížení jinému účastníkovi silničního provozu, včetně použití fyzické síly, nástrojů nebo zbraní proti vozidlu nebo řidiči. Takové jednání je nezákonné a může mít za následek vážné sankce, jak správní, tak trestní.

V případě úmyslného poškozování ostatních účastníků silničního provozu je nutné neprodleně kontaktovat policii a řídit se jejími pokyny. To pomůže zabránit rozvoji konfliktu a ochrání vás před možnými následky.

Přerušení Pokuty
Úmyslné poškození ostatních účastníků silničního provozu Pokuta od 30 000 do 50 000 rublů nebo zbavení práv na dobu 1 až 2 let

Pamatujte, že byste se nikdy neměli na silnici chovat agresivně a úmyslně ubližovat ostatním účastníkům silničního provozu. To je nebezpečné a nezákonné. Místo toho byste měli dodržovat pravidla silničního provozu, chovat se správně a ohleduplně k ostatním řidičům, což pomůže vytvořit bezpečné podmínky na silnici a předcházet konfliktům.

ČTĚTE VÍCE
Jaký výkon zvolit pro reproduktory do auta – návod pro správnou volbu

Neúčast jednoho z účastníků nehody při procesu získávání evropského protokolu

Неучастие одного из участников в ДТП в процессе оформления европротокола

Pokud jeden z účastníků nehody není přítomen nebo nemůže být fyzicky přítomen na místě nehody, může to způsobit určité potíže při sestavování evropského protokolu. Správné provedení protokolu vyžaduje přítomnost všech účastníků nehody k projednání a domluvě o okolnostech a skutečnostech nehody.

V nepřítomnosti jednoho z účastníků může být jeho verze nehody zpochybněna a vyvolává otázky mezi pojišťovacími agenty, právníky a orgány činnými v trestním řízení. Navíc bez přítomnosti všech zúčastněných může dojít k opomenutí důležitých podrobností a svědectví, což by mohlo negativně ovlivnit přezkoumání a vyšetřování incidentu.

V takových situacích musí být přijata opatření k zajištění účasti všech stran na procesu vypracování evropského protokolu. Jsou možné následující možnosti:

  • Čekání na místě činu. Pokud některý z účastníků nehody nemůže být přítomen na místě nehody, můžete se dohodnout na čase jeho příjezdu a počkat na jeho příjezd se sepsáním evropského protokolu.
  • Shromažďování informací. Pokud není možné čekat na účast pohřešovaného, ​​je nutné získat všechny dostupné svědecké výpovědi a další informace o nehodě, aby bylo možné zcela porozumět tomu, co se stalo. Měla by také objasnit možnost podat písemné vysvětlení nepřítomnou stranou později.
  • Konzultace s právníkem. V případě nepřítomnosti některého z účastníků je vhodné požádat o radu právníka se specializací na úrazové a pojistné právo. Bude schopen doporučit další kroky a navrhnout způsoby řešení vznikajících právních problémů.

Je důležité si uvědomit, že nepřítomnost jednoho z účastníků procesu vypracování evropského protokolu může ovlivnit základ pojistného a výsledky dalšího vyšetřování nehody. Proto by mělo být vynaloženo veškeré úsilí k zajištění účasti všech stran.

Video:

Jak nahlásit nehodu podle “Europrotokolu” OSAGO bez dopravní policie

Zákaz cestování do zahraničí #Ruská federace #novinky 11.12.2023 #Nemožný ústup?

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NEHODY. POSTUP ! EUROPROTOKOL!