Automobilový motorový olej – jedna z nejdůležitějších kapalin odpovědných za její normální fungování. Mnoho majitelů automobilů si však všimne, že olej během krátké doby po výměně změní barvu a zčerná. Co dělá olej černý a proč je to normální? Pojďme to zjistit v tomto článku.

Jedním z hlavních důvodů, proč olej rychle zčerná, je proces oxidace a tvorby karbonu v motoru. Faktem je, že motor pracuje při velmi vysokých teplotách, a to vede k oxidačním procesům, které se přenášejí přes olej a odrážejí se v jeho barvě.

Druhým faktorem ovlivňujícím změnu barvy oleje je spalovací proces paliva. Při spalování paliva vznikají saze, které se spolu se zplodinami hoření dostávají do oleje a barví jej do černa. Černá barva oleje tedy naznačuje, že motor běží a plní své funkce.

Proč olej v motoru rychle zčerná?

Почему масло быстро чернеет в двигателе?

Důvody, proč olej v motoru rychle zčerná, mohou být následující:

1. Hromadění odpadních produktů spalování:

1. Накопление отработанных продуктов сгорания:

Při provozu motoru se do oleje dostávají odpadní spaliny přes pístní kroužky a další mechanismy. Tyto produkty spalování oxidují a mění se na saze, které zbarvují olej do černa.

2. Přítomnost hořlavých prvků v oleji:

Pokud se benzín nebo nafta dostane do oleje v důsledku poruchy systému mazání motoru, může to vést k rychlému zčernání oleje. Hořlavé prvky v oleji reagují s kyslíkem a oxidují, což způsobuje změnu barvy oleje.

Černění oleje může být známkou problémů, jako je znečištění motoru, opotřebení jeho částí, nekvalitní palivo, nevhodné provozní podmínky nebo nedodržování předpisů pro výměnu oleje. Pokud tedy olej neustále zčerná, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby diagnostikoval a odstranil možné příčiny.

Sečteno a podtrženo: Existuje několik důvodů, proč olej v motoru rychle zčerná: hromadění odpadních produktů spalování a přítomnost hořlavých prvků v oleji. Zčernání oleje může naznačovat problémy s motorem, proto se doporučuje kontaktovat odborníka, aby diagnostikoval a vyřešil možné problémy.

Příčiny zhoršení kvality motorového oleje

důvod popis
Oxidace oleje Při vysokých teplotách a delším používání podléhá olej oxidačnímu rozkladu. V důsledku toho se tvoří oxidy a kyseliny, které mohou změnit barvu oleje na černou.
Kontaminace olejem Při provozu motoru se do oleje dostávají produkty spalování paliva, prach, nečistoty a další nečistoty. Tyto nečistoty se hromadí v oleji a mohou přispívat k jeho znehodnocení.
Opotřebení motoru Opotřebení částí motoru, jako jsou písty, klikový hřídel nebo ventily, může způsobit tvorbu kovových částic v oleji. Tyto částice mohou způsobit jeho zčernání a poškození motoru.
Nestabilní chod motoru Pokud motor nefunguje správně, může to mít za následek nadměrné emise nebo vibrace. Tyto faktory mohou mít negativní dopad na olej a způsobit jeho zhoršení.
ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody karburátoru v motorech automobilů a proč se stále používá?

Všechny tyto faktory mohou vést k předčasnému zčernání motorového oleje. Abyste předešli znehodnocení vašeho motorového oleje, pravidelně kontrolujte jeho hladinu a kvalitu a dodržujte doporučení výrobce pro výměnu oleje.

Vliv prachu a nečistot na barvu oleje

Černění motorového oleje může být způsobeno různými faktory, včetně prachu a nečistot. Prach a nečistoty vnikající do motoru se mohou smísit s olejem a změnit jeho barvu.

Prach

Prach vnikající do motoru může obsahovat různé abrazivní částice, jako je písek nebo kovové úlomky. Při smíchání s olejem tyto částice způsobují tření a opotřebení kovových povrchů, což může vést ke zvýšenému zahřívání a oxidaci oleje. V důsledku toho může olej ztmavnout a stát se černým nebo tmavě hnědým.

Bláto

Nečistoty, jako je jíl nebo mastnota, si také mohou najít cestu do motoru a smísit se s olejem. Přitom může tvořit usazeniny, které se hromadí v různých částech motoru. Sediment může být obtížně odstranitelný a může způsobit ucpání olejových kanálů a filtrů a způsobit zvýšené opotřebení motoru. V důsledku toho může olej získat černý odstín, což naznačuje přítomnost nečistot a kontaminantů.

Aby motorový olej nezčernal prachem a nečistotami, doporučuje se pravidelně měnit olej a olejový filtr a také udržovat vzduchový filtr a chladicí systém motoru v čistotě.

Jak se vyhnout rychlému ztmavnutí motorového oleje?

1. Pravidelné výměny oleje

Jedním z nejdůležitějších opatření, jak zabránit rychlému zčernání oleje, je jeho pravidelná výměna. Doporučuje se dodržovat doporučení výrobce vozidla týkající se intervalů výměny oleje. To se obvykle děje každých 5 000 – 7 500 kilometrů nebo jednou za 6 měsíců.

2. Používejte kvalitní olej

Výběr kvalitního oleje ovlivňuje i rychlost jeho zčernání. Doporučuje se používat olej, který splňuje specifikace a požadavky výrobce vozidla. Vysoce kvalitní olej zajišťuje stabilnější chod motoru a snižuje tvorbu usazenin a nečistot, což snižuje rychlost černění oleje.

3. Instalace vysoce kvalitního olejového filtru

3. Установка масляного фильтра высокого качества

Olejový filtr hraje důležitou roli při čištění oleje od částic a nečistot. Instalace vysoce kvalitního filtru, který má dobrou filtrační účinnost, pomůže snížit hromadění nečistot v oleji a udrží je venku až do příští výměny oleje. Tímto způsobem udrží olej déle čistý a čistý.

ČTĚTE VÍCE
Splátkový plán pro prodejce - výhody, vlastnosti a pracovní mechanismus

4. Před výměnou oleje odstraňte všechny nečistoty

4. Перед заменой масла удалять все загрязнения

Před výměnou oleje se doporučuje vyčistit motor a mazací systém od nahromaděných nečistot. Tím se eliminují možné zdroje nečistot, které by mohly urychlit černání oleje. Měli byste také zkontrolovat systém ventilace klikové skříně motoru, zda nevykazuje problémy, a zajistit, aby správně fungoval.

Dodržováním těchto doporučení můžete snížit rychlost černění motorového oleje a zlepšit výkon motoru, což pomůže prodloužit životnost motoru a snížit náklady na údržbu motoru.

Video:

Proč motorový olej rychle tmavne? Unol#16

Proč motorový olej zčerná? Vizuální experiment (doporučujeme sledovat)

ČERSTVÝ OLEJ ZTMAVIL | CO DĚLAT