Pokud máte na oblečení nebo tkanině skvrny od bitumenu, můžete použít rozpouštědla, jako je benzín, aceton nebo trichloretylen. Naneste malé množství vámi zvoleného rozpouštědla na skvrnu a jemně ji otřete měkkým hadříkem. V takovém případě postupujte podle pokynů na obalu produktu, který si vyberete, a nezapomeňte provést test na malé ploše látky, abyste se ujistili, že nedochází k žádné negativní reakci.

Pokud na vašem autě nebo jiném povrchu, jako je kámen nebo asfalt, zůstávají skvrny od dehtu, můžete použít rozpouštědlo na olejové bázi nebo univerzální rozpouštědlo. Naneste na skvrnu malé množství rozpouštědla, nechte několik minut působit a poté skvrnu opatrně odstraňte měkkým hadříkem. V případě potřeby tento postup několikrát opakujte, dokud skvrna úplně nezmizí.

Jak odstranit bitumenové skvrny z oblečení?

Как удалить битумные пятна с одежды?

Skvrny od bitumenu na oblečení mohou být docela odolné a obtížně odstranitelné. Pomocí několika jednoduchých metod se jich však můžete zbavit, aniž byste poškodili látku.

1. Použijte rozpouštědlo

1. Используйте растворитель

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak odstranit skvrny od dehtu z oblečení, je použití rozpouštědla. Naneste malé množství rozpouštědla na skvrnu a jemně ji setřete měkkým hadříkem nebo houbou. Tento krok opakujte, dokud skvrna úplně nezmizí.

2. Použijte olej

2. Используйте масло

Další metodou odstraňování dehtových skvrn z oblečení je použití rostlinného oleje. Naneste na skvrnu trochu oleje a nechte pár minut působit. Poté skvrnu jemně setřete měkkým hadříkem nebo houbou. Pokud skvrna zůstane, postup opakujte.

Je důležité si uvědomit, že při použití rozpouštědel a olejů je třeba dávat pozor, abyste látku nepoškodili. Před použitím vždy produkt vyzkoušejte na malé, nenápadné ploše oděvu.

Pokud po těchto metodách nelze skvrnu zcela odstranit, doporučuje se obrátit se na profesionální čistírnu, která skvrny od dehtu z oblečení odstraní.

Použijte rozpouštědlo.

Используйте растворитель.

Před použitím rozpouštědla se ujistěte, že pracujete v dobře větraném prostoru nebo venku, abyste zabránili vdechování škodlivých výparů. Nezapomeňte také nosit ochranné rukavice a brýle, abyste zabránili kontaktu rozpouštědla s pokožkou a očima.

Krok 1: Příprava povrchu.

Шаг 1: Подготовка поверхности.

Před nanesením rozpouštědla na skvrnu od dehtu nejprve odstraňte viditelný přebytek pomocí plastového nože nebo starého hadru. Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili podkladový povrch.

ČTĚTE VÍCE
Víčko expanzní nádrže - důležitost volby a vliv na provozní teplotu motoru

Krok 2: Aplikujte rozpouštědlo.

Naneste na skvrnu malé množství rozpouštědla a nechte několik minut působit. To pomůže rozpouštědlu změkčit a rozpustit bitumenový film, což usnadní jeho pozdější odstranění.

Pokud je skvrna na textilním povrchu, nejprve otestujte rozpouštědlo na malé, nenápadné ploše materiálu, abyste se ujistili, že nepoškodí látku nebo nezpůsobí změnu barvy.

Krok 3: Odstranění skvrny.

Шаг 3: Удаление пятна.

Po vystavení rozpouštědlu opatrně odřízněte zbývající bitumenovou vrstvu nebo ji seškrábněte plastovým nožem. Pokud je skvrna stále viditelná, naneste další rozpouštědlo a postup opakujte, dokud skvrna úplně nezmizí.

Po odstranění skvrny omyjte oblast mýdlovou vodou, abyste odstranili zbývající rozpouštědlo. Poté povrch otřete suchým hadříkem.

Je důležité, aby se: Při použití rozpouštědla vždy dodržujte pokyny výrobce a vyhněte se kontaktu s ohněm nebo zdroji tepla, protože rozpouštědla jsou hořlavá.

Pokud nelze dehtovou skvrnu odstranit rozpouštědlem, mohou být nutné jiné metody odstranění skvrn. V takových případech mohou být účinné jiné metody, jako je použití octa nebo speciálních čisticích prostředků.

Upozornění: Před použitím jakéhokoli chemického odstraňovače skvrn jej vždy vyzkoušejte na malé, nenápadné ploše povrchu, abyste se ujistili, že nepoškodí materiál nebo nezpůsobí změnu barvy.

Použijte ironii.

Примените иронию.

Když skvrny od dehtu ucpávají oblečení, určitě nechcete používat běžné metody čištění. Ostatně, proč místo toho nepoužít ironii?

1. Nechte bitumen zažít svou novou roli.

1. Дайте битуму прочувствовать свою новую роль.

Nechte bitumenovou skvrnu proniknout a stát se součástí vašeho oděvu. Představte si to jako příběh, který vypráví vaše oblečení. Při nošení takového oblečení se můžete stát skutečnou hvězdou – ostatně jen málokdo se může pochlubit bitumenovými skvrnami na svých věcech.

2. Buďte kreativní.

2. Будьте творческими.

Místo odstraňování dehtu přemýšlejte o tom, jak jej můžete použít v umění. Možná můžete vytvořit působivý umělecký projekt s použitím dehtových skvrn jako základu?

To je vše! Doufáme, že vám naše tipy pomohou ztělesnit ironii a najít nečekaný pohled na problém odstraňování bitumenových skvrn.

Použijte olej.

Используйте масло.

Pro použití oleje naneste malé množství na skvrnu pomocí hadříku nebo hadříku. Nechte olej na skvrně několik minut, aby mohl proniknout hluboko. Poté skvrnu vydrhněte hadrem nebo kartáčem.

ČTĚTE VÍCE
Nejlepší materiály pro zvukovou izolaci - jak je vybrat a použít pro zlepšení akustické pohody ve vašem domě

Je důležité si uvědomit, že před použitím byste olej měli vyzkoušet na malé ploše, abyste se ujistili, že nepoškodí povrch, který se snažíte vyčistit. Olej by měl být také používán opatrně, aby nedošlo k požáru nebo zranění.

Použití oleje k odstranění skvrn od dehtu může vyžadovat určité úsilí a opakované pokusy, zejména u starších nebo odolných skvrn. Tato technika je však pro většinu případů efektivním řešením.

Video:

Jak odstranit bitumen z těla? Snadné a bezpečné!

JAK SPRÁVNĚ VYMÝT BITUMEN Z AUT?

Výroba linolea jako nového pomocí Azelitu