Technická kontrola vozidla – nedílná a nezbytná součást údržby vašeho vozu. Jedná se o povinný postup, který musí podstoupit všichni majitelé automobilů v Rusku. Na jakou dobu ale svůj vůz podrobit technické kontrole?

Podle pravidel stanovených Státní inspekcí bezpečnosti provozu se u osobních automobilů musí technická kontrola provádět každé dva roky. Existují však určité výjimky. Například vozy, které slouží pro taxislužbu nebo jiné komerční využití, by měly procházet kontrolou mnohem častěji – jednou ročně. Pokud majitel vozu najede každý rok velmi vysoký počet kilometrů, může mu být přidělena frekvence kontrol jednou ročně. Obecně platí, že byste se měli řídit doporučeními výrobce a zeptat se odborníka na konkrétní požadavky na vaše vozidlo.

Je velmi důležité pamatovat na to, že kontrola technického stavu vozu není jen formalita. Výsledky kontroly vozidla mohou mít významný dopad na bezpečnost silničního provozu. Snažte se proto tuto proceduru dokončit včas a nezanedbávejte ji!

Jaká je frekvence kontrol?

Какая периодичность прохождения техосмотра?

Četnost kontrol závisí na různých faktorech, jako je typ a typ vozu, jeho stáří, oblast provozu a některé další podmínky.

Auta, motocykly a mopedy

Легковые автомобили, мотоциклы и мопеды

V souladu s požadavky dopravní policie musí auta, motocykly a mopedy absolvovat technickou kontrolu každé dva roky u vozů starších tří let. U vozidel vyrobených před méně než třemi lety musí být první kontrola dokončena tři roky po registraci. Osobní automobily, motocykly a mopedy by po první technické prohlídce měly být kontrolovány každé dva roky.

Nákladní auta a autobusy

Грузовые автомобили и автобусы

Četnost technických kontrol u nákladních vozidel a autobusů je různá. Nákladní automobily nad 3,5 tuny a autobusy musí každoročně projít technickou kontrolou.

Vezměte prosím na vědomí, že požadavky na intervaly kontrol se mohou lišit podle regionu a podle měnících se předpisů. Před absolvováním technické prohlídky je proto lepší seznámit se s aktuálními pravidly a požadavky platnými ve vašem regionu.

Jak určit, kdy podstoupit technickou prohlídku?

Как определить, когда нужно проходить техосмотр?

Určení, kdy je potřeba absolvovat technickou kontrolu, je celkem jednoduché. Frekvenci kontrol ovlivňují dva hlavní faktory:

1. Stáří vozu. Legislativa rozlišuje tři kategorie automobilů: do 3 let, od 3 do 7 let a nad 7 let. V souladu s tím se bude frekvence kontrol pro každou kategorii lišit. Nové vozy, které jsou mladší než 3 roky, jsou z kontroly osvobozeny. Auta od 3 do 7 let pak musí projít kontrolou každé 2 roky. Vozy starší 7 let vyžadují každoroční kontrolu.

ČTĚTE VÍCE
Jak určit optimální frekvenci černění gumy pro maximální přilnavost a bezpečnost na silnicích?

2. Typ motoru vozidla. Také frekvence kontrol může záviset na typu motoru automobilu. Častější kontrolu vyžadují například vozidla na zkapalněný zemní plyn (LPG). Kromě toho mohou mít některé regiony další požadavky nebo vlastnosti při určování frekvence technických kontrol.

Je důležité pamatovat na to, že technická kontrola musí být dokončena v zákonem stanovené lhůtě. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek pokuty nebo omezení používání vozidla.

Jaké jsou doby platnosti technické prohlídky?

Какие сроки действительности имеет техосмотр?

Dobu platnosti technické prohlídky lze rozdělit do dvou kategorií:

  1. Pro nové vozy: První technickou prohlídku je nutné absolvovat dva roky po první registraci vozu a poté každé dva roky.
  2. Pro ojeté vozy: Doba platnosti technické prohlídky je jeden rok. Poté musí vůz každoročně projít technickou kontrolou.

Povinná technická kontrola umožňuje zaručit bezpečnost silničního provozu a stav automobilů na silnicích. Je třeba pamatovat na to, že doba platnosti technické prohlídky nezávisí na ujetých kilometrech vozu, je tedy nutné ji absolvovat pravidelně bez ohledu na najeté kilometry a stav vozu.

Video:

Jak projít technickou kontrolou v Běloruské republice. Co potřebujete vědět o absolvování technické kontroly.

Technická kontrola 2023 pro GAZelle a minibus/minivan I Jak se vyhnout pokutě za technickou kontrolu?

Kontrola a kontrola vozidla dopravní policie v roce 2023. Jaký je rozdíl a jak by měly být provedeny? Jak jim odolat?