Automatická dálková světla jsou jednou z inovativních funkcí, které se objevily v moderních autech. Je navržen pro pohodlí a bezpečnost řidiče, zejména v podmínkách noční jízdy. Automatická dálková světla automaticky přepínají mezi dálkovými a potkávacími světly na základě aktuální jízdní situace. Tato funkce poskytuje dobrou viditelnost na silnici a pomáhá vám vyhnout se potenciálně nebezpečným situacím.

Princip činnosti automatického dálkového světla je založen na použití různých senzorů. Jedním z takových senzorů je fotosvětelný senzor, který měří úroveň světla v okolí vozu. V závislosti na tomto měření se automatická dálková světla rozhodne, zda přepnout na dálková nebo na potkávací.

Dalším senzorem, který se používá v automatických dálkových světlech, je senzor přítomnosti ostatních vozidel na vozovce. Je založen na technologii rozpoznávání a sledování objektů v okolí vozu, jako jsou světlomety jiných vozů. Pokud senzor detekuje jiné vozidlo, automatická dálková světla se přepnou na potkávací světla, aby neoslepila řidiče druhého vozidla.

Princip činnosti automatického dálkového světla

Принцип работы автоматического дальнего света

Základním principem činnosti automatických dálkových světel je předběžná detekce provozu jedoucího v opačném směru a automatické přepínání z dálkových na potkávací světla. Světelné senzory jsou umístěny na přední části vozu a zaznamenávají intenzitu světla, které se odráží od vozovky a dalších předmětů.

Pokud jsou světlomety automobilu na dálková světla, pak při detekci jiného vozidla světelné senzory rychle reagují na změny intenzity světla. Když je dosaženo určité prahové hodnoty, ADS automaticky přepne světlo na potkávací světla. To vám umožní vyhnout se oslňování řidičů protijedoucích aut a zajistí bezpečnost na silnici.

Výhody použití automatických dálkových světel:

Преимущества использования автоматического дальнего света:

  • Zvýšený komfort řidiče.
  • Zlepšení bezpečnosti silničního provozu.
  • Snížení rizika osvětlení vozovky a ostatních účastníků silničního provozu.
  • Úspora energie a delší životnost lampy.

Používání automatických dálkových světel je v moderních automobilech stále oblíbenější. Tento systém výrazně zjednodušuje ovládání světlometů a zlepšuje bezpečnost silničního provozu, zejména za špatných světelných podmínek nebo protijedoucích vozidel.

Řidiči si mohou být jisti, že automatická dálková světla jim umožňují vidět dále a jasněji, aniž by oslňovali ostatní účastníky silničního provozu.

Senzory a kamery

Датчики и камеры

Automatická dálková světla spoléhají na senzory a kamery, které pomáhají detekovat stav vozovky a přítomnost jiných vozidel. Tyto komponenty hrají důležitou roli při zajišťování bezpečnosti řidiče a cestujících a také při zlepšování jízdního komfortu.

ČTĚTE VÍCE
Význam lambda sondy při startování motoru a její vliv na efektivitu provozu

Jedním z hlavních senzorů používaných v automatických dálkových světlech je světelný senzor. Umožňuje určit aktuální osvětlení vozovky a okolí za účelem ovládání přepínání světlometů mezi potkávacími a dálkovými světly. Pokud světelný senzor detekuje nedostatečné osvětlení, systém automaticky zapne dálková světla pro lepší viditelnost.

Automatická dálková světla obsahuje kromě světelného senzoru také kameru, která pomáhá detekovat ostatní vozidla na silnici. Kamera používá různé rozpoznávací algoritmy a počítačové vidění k určení velikosti, rychlosti a směru ostatních vozidel. Tyto informace pomáhají systému rozhodnout, zda přepnout mezi potkávacími a dálkovými světly, aby nedošlo k oslnění ostatních řidičů a byla zajištěna nejlepší možná viditelnost na silnici.

Je důležité si uvědomit, že automatické senzory a kamery dálkových světel pracují v reálném čase, neustále monitorují prostředí a analyzují data. To umožňuje systému rychle reagovat na změny stavu vozovky a automaticky přepínat mezi potkávacími a dálkovými světly v souladu s požadavky na bezpečnost a jízdní komfort.

Senzory a kamery jsou proto klíčovými součástmi automatických dálkových světel, které zajišťují optimální rovnováhu mezi viditelností a bezpečností silničního provozu.

Systém rozpoznávání znaků

Система распознавания знаков

Systém rozpoznávání znaků je založen na počítačovém vidění a algoritmech strojového učení. Využívá kamery umístěné na voze ke čtení značek a přenosu informací do systému automatických dálkových světel. Senzory s vysokým rozlišením vám umožní přesně rozpoznat značky na velké vzdálenosti, a to i za špatných povětrnostních podmínek nebo špatných světelných podmínek.

Jakmile systém rozpozná značku, analyzuje její obsah a určí vhodnou akci. Pokud například systém detekuje značku omezení rychlosti, přepne automatická dálková světla ze zapnutých na potkávací. Pokud značka signalizuje, že je třeba zapnout světla pro denní svícení, systém také provede příslušnou akci.

Výhody systému rozpoznávání znaků:
— zlepšení bezpečnosti silničního provozu;
— Snížení rizika oslepení řidičů jiných vozidel;
— zvýšení úrovně pohodlí pro řidiče;
— Soulad s moderními požadavky na bezpečnost silničního provozu.

Systém rozpoznávání značek proto hraje důležitou roli v provozu automatického dálkového světla. Umožňuje automaticky přizpůsobit světelný výkon v souladu s dopravními značkami a zajistit tak maximální bezpečnost a pohodlí pro řidiče a chodce.

Automatické přepínání světel

Автоматическое переключение света

Automatické přepínání světel se obvykle aktivuje, když systém detekuje, že na silnici nejsou žádná jiná vozidla nebo zdroje jasného světla. Když senzory detekují nedostatečné osvětlení, systém zapne dálková světla a poskytne řidiči maximální viditelnost. Když senzory detekují jiný zdroj jasného světla nebo přiblížení jiného vozidla, systém automaticky přepne světlomety na potkávací světla.

ČTĚTE VÍCE
Proč potřebujete Downpipe - průvodce pro majitele a zahradníky

Automatické přepínání světel dokáže reagovat na různé jízdní situace a zajistit tak bezpečnost a pohodlí jízdy. Například při jízdě po městě nebo v obydlených oblastech, kde je pouliční osvětlení, dokáže systém automaticky přepnout světlo na potkávací světla. Neoslepuje tak svými jasnými dálkovými světly ostatní řidiče ani chodce.

Základem automatického spínání světla je použití různých senzorů a algoritmů. Jedním z nejrozšířenějších senzorů je fotosenzor, který měří úroveň světla v okolí vozu. Systém může využívat i další senzory, jako jsou senzory přiblížení nebo senzory, které detekují vozidla vpředu nebo vzadu.

Je důležité si uvědomit, že automatické přepínání světel není standardní výbavou všech vozidel. Je k dispozici pouze u vybraných modelů a může být k dispozici pouze u určitých úrovní výbavy nebo volitelných paketů.

Celkově je automatické přepínání světel užitečná funkce, která pomáhá řidiči soustředit se na vozovku, poskytuje optimální osvětlení a staví bezpečnost na první místo.

Video:

Systém inteligentních světel s adaptivním asistentem dálkových světel

Automatická dálková světla v Nissanu Leaf ze1 – jak to funguje

Automatická dálková světla VW TOUAREG 2020