Automatická převodovka je důležitou součástí vozu, která umožňuje řazení bez zásahu řidiče. Aby fungoval bez poruch a poruch, je nutné pravidelně měnit olej v převodovce. Olej plní řadu důležitých funkcí, jako je mazání a chlazení dílů, snižuje tření a chrání před opotřebením. Pro každého automobilového nadšence proto vyvstává otázka, jak často měnit olej v automatické převodovce.

Výrobci automatických převodovek obvykle doporučují výměnu oleje každých 60 000-100 000 kilometrů nebo každých 3-5 let, v závislosti na provozních podmínkách a typu oleje. Tato doporučení jsou však obecná a mohou se lišit v závislosti na konkrétním modelu vozidla.

Pokud své auto pravidelně provozujete za spotřebitelských podmínek, pak s největší pravděpodobností bude stačit doporučení výrobce. Pokud však vozidlo používáte v podmínkách vysokého zatížení, jako je častá přeprava nákladu nebo časté jízdy po městě, možná budete muset měnit olej častěji.

Jak často je potřeba měnit olej v automatické převodovce?

Olej pro automatickou převodovku hraje důležitou roli při zajištění správné funkce převodovky. Slouží k mazání dílů, chlazení a ochraně proti opotřebení. Správná údržba převodovky, včetně včasné výměny oleje, zajišťuje dlouhou životnost a udržuje dobrý výkon.

Doporučení výrobce vozidla týkající se frekvence výměny oleje automatické převodovky se mohou lišit, proto je důležité nahlédnout do návodu k obsluze vašeho konkrétního vozidla. Obvykle se doporučuje měnit olej každých 60 000 – 100 000 kilometrů nebo každých 3-5 let, v závislosti na provozních podmínkách a typu oleje.

Pokud je vozidlo používáno v náročných podmínkách, jako je jízda v terénu, jízda s přívěsem nebo jízda ve městě s častými zastávkami a rozjezdy, doporučuje se častěji měnit převodový olej. Pokud je vůz intenzivně využíván, doporučuje se výměna oleje každých 35 000 – 50 000 kilometrů.

Kromě doporučení výrobce je důležité zvážit také stav oleje v převodovce. Pokud je olej znečištěný, silně zoxidovaný nebo má zvláštní zápach, měl by být vyměněn ještě před doporučeným datem výměny. Pravidelná kontrola hladiny a stavu oleje pomůže předejít poškození převodovky a dodatečným nákladům na opravy.

Proto se doporučuje řídit se pokyny výrobce vozidla a měnit olej automatické převodovky podle jejich doporučení. Při intenzivním používání vozidla se doporučuje zvýšit frekvenci výměny oleje. V každém případě je pravidelná kontrola hladiny a stavu oleje nedílnou součástí údržby převodovky a pomůže udržet její výkon.

ČTĚTE VÍCE
Proč je potřeba zpětný ventil na tryskách ostřikovačů a jak to funguje?

Důležitost pravidelných výměn oleje

Важность регулярной замены масла

Olej pro automatickou převodovku plní řadu kritických funkcí. Nejprve maže a ochlazuje vnitřní části převodovky, což pomáhá předcházet zbytečnému tření a přehřívání. Za druhé, olej poskytuje správný tlak a hydrodynamický účinek, což umožňuje plynulé řazení. Nakonec olej slouží také jako ochrana proti oxidaci a tvorbě usazenin.

V průběhu času však olej v automatické převodovce ztrácí své vlastnosti a může se kontaminovat. Hromadění nečistot a usazenin může vést ke snížení výkonu převodovky, což má za následek špatný výkon a spotřebu paliva.

Abyste předešli problémům, doporučuje se pravidelně měnit olej ve vaší automatické převodovce v souladu s doporučeními výrobce. Typicky je interval výměny oleje 60 000 – 100 000 km nebo jednou za 3-5 let. Je však třeba poznamenat, že provozní podmínky vozidla mohou ovlivnit frekvenci výměny oleje.

Sečteno a podtrženo, pravidelná výměna oleje v automatické převodovce je životně důležité preventivní opatření, které pomůže udržet účinnost a životnost tohoto důležitého systému vozidla.

Doporučení od výrobců automobilů

Výrobci automobilů obvykle poskytují doporučení pro výměnu oleje v automatické převodovce v uživatelské příručce. Tato doporučení se mohou lišit v závislosti na modelu a značce vašeho vozidla. Proto je důležité přečíst si pokyny výrobce.

V některých případech může výrobce specifikovat konkrétní dobu nebo počet ujetých kilometrů pro výměnu oleje v automatické převodovce. Doporučení může například znít „vyměňte každých 30 000 kilometrů nebo každé 2 roky, podle toho, co nastane dříve“.

Jiní výrobci mohou nabídnout flexibilnější přístup a doporučit výměnu oleje v závislosti na provozních podmínkách vozidla. Doporučení může například znít „vyměňte každých 50 000 kilometrů nebo každé 3 roky za normálních provozních podmínek, ale každých 30 000 kilometrů nebo každé 2 roky za extrémních provozních podmínek“. Extrémní provozní podmínky mohou zahrnovat běžnou jízdu v terénu, nakládání těžkých vozidel atd.

V každém případě jsou pro stanovení intervalu výměny oleje u automatické převodovky základem doporučení výrobce. Pokud tato doporučení nenajdete v uživatelské příručce nebo vám nejsou jasná, je lepší se obrátit na autorizovaného prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Známky, že musíte vyměnit olej v automatické převodovce

Признаки необходимости замены масла в автоматической коробке передач

1. Změna barvy a zápachu oleje

1. Изменение цвета и запах масла

Jedním z prvních příznaků, že je potřeba vyměnit olej v automatické převodovce, je změna jeho barvy a vůně. Normální olej by měl mít načervenalou nebo růžovou barvu, bezbarvý nebo zakalený olej může znamenat problémy s převodovkou. Také vůně oleje by měla být příjemná a ne spálená nebo kyselá.

ČTĚTE VÍCE
Užitečné věci, které máte mít vždy v autě, když prší

2. Hluky a chvění při řazení

2. Шумы и тряска при переключении передач

Pokud při řazení zaznamenáte zvuky nebo chvění, může to být známkou toho, že vaše automatická převodovka potřebuje vyměnit olej. Ucpaný olej může způsobit tření a opotřebení vnitřních částí převodovky, což má za následek nesprávný provoz.

Pokud najdete alespoň jeden z těchto příznaků, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby diagnostikoval stav oleje v automatické převodovce a vyměnil jej. Pravidelné výměny oleje pomohou prodloužit životnost převodovky a zabránit vážnému poškození.

Nezapomeňte dodržovat doporučení výrobce pro výměnu oleje v automatické převodovce, protože se mohou lišit v závislosti na značce a modelu vašeho vozidla.

Video:

Musím vyměnit olej v automatické převodovce?

Výměna oleje zabije automatickou převodovku. Nebo ne?

⬤ NEMĚŇTE OLEJ PŘEVODOVKY!