Systém suché jímky je jednou z nejdůležitějších součástí motoru automobilu. Má velký význam pro správnou funkci a životnost motoru.

Hlavní funkcí systému suché jímky je shromažďovat a odstraňovat olej, který se používá k mazání různých částí motoru. Typicky se systém suché jímky skládá z olejového čerpadla, jímky, speciálního filtru a systému sběru a likvidace odpadního oleje.

Olejové čerpadlo odebírá olej z klikové skříně a směruje jej do různých třecích a přívodních kanálů motoru, aby byla zajištěna jejich správná funkce. Použitý olej se zase dostane do speciálního filtru, který jej očistí od mechanických nečistot a škodlivých látek.

Jak funguje systém suché jímky?

Как функционирует сухая картерная система?

Hlavní rozdíl mezi systémem suché vany a smíšeným (konvenčním) systémem je ten, že se k chlazení motoru nepoužívá olej. Místo toho cirkuluje pouze za účelem mazání pracovních ploch a jakákoli slabá viskozita se ztrácí.

Princip činnosti systému suché jímky je založen na použití přídavných prvků, jako je olejové čerpadlo, filtrační systém a systém chlazení oleje. Tyto komponenty zajišťují konstantní tok oleje do motoru a udržují jeho výkon.

Po nastartování motoru začne olejové čerpadlo čerpat olej z klikové skříně a dodává jej do všech pracovních součástí motoru, maže je a chladí. Použitý olej se shromažďuje v samostatné nádrži nebo filtračním systému, aby se oddělil kov a další produkty opotřebení. Poté dochází k procesu ochlazování oleje, při kterém se ochlazuje a vrací se zpět do motoru. Tento cyklus se neustále opakuje, když motor běží.

Systém suché jímky má oproti systému smíšené jímky řadu výhod, jako je efektivnější provoz motoru, menší tření a opotřebení dílů a také možnost instalovat větší počet provozních součástí motoru.

Systém suché jímky však vyžaduje větší údržbu a monitorování hladiny oleje, protože olej se používá pouze k mazání a není chlazen v klikové skříni. Majitelům vozů s takovým systémem se proto doporučuje pravidelně kontrolovat hladinu oleje a sledovat jeho kvalitu.

Celkově je systém suché jímky moderním a efektivním řešením pro zlepšení výkonu motoru, zvýšení účinnosti, snížení opotřebení a prodloužení životnosti vozidla.

Princip činnosti systému suché jímky

Принцип работы системы сухой картер

Princip činnosti systému suché jímky je založen na speciální konstrukci klikové skříně motoru. Má jímku, která neobsahuje žádný olej. Místo toho používá systém suché jímky mazací systém, ve kterém olej cirkuluje celým motorem a chladí se ve speciálním olejovém chladiči.

ČTĚTE VÍCE
Užitečné tipy – co dělat, když máte defekt pneumatiky a potřebujete zajít do pneuservisu

Výhody systému suché jímky

Jednou z hlavních výhod systému suché jímky je snížení tření mezi částmi motoru. To umožňuje snížit energetické ztráty a zvýšit jeho účinnost. Systém suché jímky navíc umožňuje účinnější chlazení oleje pro delší životnost.

Nevýhody systému suché jímky

Jednou z nevýhod systému suché jímky je zvýšená hladina hluku a vibrací motoru. Olej totiž není obsažen v olejové vaně, která je akustickým izolantem. Systém suché jímky navíc vyžaduje složitější systém mazání, což může zvýšit náklady a složitost oprav motoru.

Možné problémy a dotazy

Возможные проблемы и вопросы

Při provozu systému suché jímky mohou nastat následující problémy:

1. Únik oleje: Pokud má systém suché jímky poškozená nebo stará těsnění, může z něj unikat olej. To může vést ke snížení hladiny oleje v motoru a v důsledku toho k poruše motoru. Pravidelná kontrola hladiny oleje a výměna těsnění pomůže tomuto problému předejít.

2. Poškození rotoru: Pokud systém suché jímky není správně provozován, jako jsou vysoké otáčky motoru nebo nadměrné zatížení, může dojít k poškození rotoru separátoru. To může vést k jeho zničení a ztrátě účinnosti systému. Pravidelná kontrola rotoru a dodržování provozních doporučení výrobce pomůže tomuto problému předejít.

3. Přehřátí: Pokud je systém suché jímky provozován při zvýšených teplotách nebo pokud není správně udržován, může dojít k přehřátí oleje. To může vést k oxidaci, tvorbě usazenin a ztrátě mazacích vlastností. Pravidelná kontrola teploty oleje a její výměna pomůže tomuto problému předejít.

4. Nesprávná instalace: Nesprávná instalace systému suché jímky může způsobit, že nebude fungovat efektivně a způsobit další problémy. Je důležité dodržovat montážní doporučení výrobce a používat originální komponenty. V případě potřeby byste se měli obrátit na odborníky pro odbornou instalaci.

5. Nedostatečná pravidelná údržba: Systém suché jímky vyžaduje pravidelnou údržbu, včetně výměny oleje a kontroly stavu součástí. Chybějící nebo nesprávně prováděná údržba může mít za následek špatný výkon systému a zvýšenou pravděpodobnost výskytu problémů. Pravidelná údržba pomůže udržet váš systém efektivní a prodlouží jeho životnost.

Doporučení a servis

Рекомендации и обслуживание

Aby systém suché jímky spolehlivě plnil své funkce, je nutné dodržovat řadu doporučení a provádět pravidelnou údržbu.

ČTĚTE VÍCE
Jak poznáte, že je vybitá baterie plně nabitá a připravená k použití?

Nejprve se doporučuje pravidelně kontrolovat hladinu oleje v klikové skříni motoru a udržovat ji v doporučeném rozsahu. Nedostatečná hladina oleje může vést k poškození motoru a nadměrná hladina může vést ke zvýšené spotřebě paliva a špatnému výkonu vozidla.

Za druhé je nutné sledovat stav olejového filtru. Pravidelná výměna olejového filtru pomůže zabránit vnikání nečistot a kovových částic do systému suché vany, což může ovlivnit výkon motoru.

Doporučuje se také zkontrolovat a vyčistit systém sběru a separace olejových par. Tím se zabrání tvorbě usazenin a ucpání, které by mohly negativně ovlivnit provoz systému.

Pokud se při provozu systému suché jímky vyskytnou nějaké poruchy nebo anomálie, doporučuje se kontaktovat specialisty pro diagnostiku a opravu. Pečlivé dodržování doporučení výrobce a včasná údržba systému suché vany pomůže zachovat spolehlivost a životnost motoru automobilu.

Servis systému suchých jímek Doporučené intervaly
Kontrola a výměna olejového filtru Každých 10 000 – 15 000 km
Kontrola hladiny oleje Každých 5 000 – 7 000 km
Čištění systému sběru a separace olejových par Každých 30 000 – 40 000 km

Video:

MONTÁŽ PRVNÍHO DRIFTOVACÍHO PŘÍPRAVKU NA OZUBENÉ OZUBENÉ OZNAČENÍ SE SYSTÉMEM MAZÁNÍ SUCHÉ POUZDRO! HODNĚ ZMĚN PRO SEZÓNU!

Zkouška suché jímky

SUCHÉ POUZDRO pro VAZ