Domácí auto – Jedná se o neobvyklé a jedinečné vozidlo vytvořené vlastníma rukama. Pokud jste kreativní a podnikavý člověk, možná vás napadlo postavit si vlastní auto. Důležitou otázkou, která může v tomto případě vyvstat ve vaší mysli, je však proces registrace vašeho podomácku vyrobeného vozidla.

Registrace podomácku vyrobeného vozu je zákonný postup, který zaručuje jeho oficiální uznání na silnicích. V některých zemích může být tento postup složitý a náročný, nicméně s jistou přípravou a pečlivým dodržováním požadavků můžete svůj podomácku vyrobený vůz úspěšně zaregistrovat.

V tomto článku se podíváme na všechny potřebné kroky a dokumenty, které budete potřebovat k úspěšné registraci podomácku vyrobeného auta. Dodržováním těchto pokynů můžete svůj výtvor legálně používat a užívat si jeho jedinečnosti na silnicích.

Jak zaregistrovat podomácku vyrobené auto

Как зарегистрировать самодельный автомобиль

Prvním krokem je kontrola požadavků a předpisů stanovených státem. Každá země má své vlastní zákony a požadavky, které je třeba zvážit před zahájením procesu registrace.

Druhým krokem je vytvoření veškeré potřebné dokumentace. Při registraci podomácku vyrobeného vozu budete muset doložit různé dokumenty, jako je rodný list, řidičský průkaz, osvědčení o registraci a další dokumenty, které potvrzují vaši totožnost a právo vlastnit vůz.

Třetím krokem je složení technické zkoušky. Než přihlásíte svůj podomácku vyrobený vůz, musíte projít technickou kontrolou, která potvrdí, že váš vůz splňuje technické požadavky a je bezpečný pro provoz na silnicích.

Čtvrtým krokem je získání registračních značek. Po úspěšném dokončení všech předchozích kroků vám budou poskytnuty poznávací značky, které si musíte nainstalovat na svůj podomácku vyrobený vůz.

Pátým krokem je pojištění auta. Po registraci podomácku vyrobeného vozu si musíte sjednat pojištění na ochranu sebe a ostatních účastníků silničního provozu v případě nehody nebo jiného incidentu.

Posledním krokem je absolvování technické kontroly. Po určité době používání musí vaše vozidlo projít technickou kontrolou, která potvrdí, že je bezpečné a vyhovuje.

Dodržováním těchto kroků a pravidel budete moci úspěšně zaregistrovat svůj podomácku vyrobený vůz a užívat si jeho používání na silnicích.

Proces registrace

Процесс регистрации

Chcete-li zaregistrovat podomácku vyrobené auto, budete muset provést několik kroků:

ČTĚTE VÍCE
Jaké funkce plní rotor v mechanismech a strojích a jak jej správně vybrat pro optimální výkon?

1. Příprava dokumentů

1. Подготовка документов

Před zahájením procesu registrace musíte shromáždit všechny potřebné dokumenty. Budete potřebovat následující dokumenty:

  1. Technický pas pro podomácku vyrobené vozidlo;
  2. Osvědčení o vlastnictví podomácku vyrobeného automobilu;
  3. Dokumenty potvrzující původ zdrojů dílů a součástí použitých k vytvoření vozu;
  4. Certifikát, že vůz splňuje bezpečnostní požadavky;
  5. Pojistné podmínky.

2. Kontaktování dopravní policie

2. Обращение в ГИБДД

Poté, co shromáždíte všechny potřebné dokumenty, je dalším krokem kontaktovat Státní inspekci bezpečnosti silničního provozu (STSI). Na dopravní policii poskytnete všechny shromážděné doklady a obdržíte registrační značku vašeho podomácku vyrobeného vozu.

3. Absolvování technické prohlídky

3. Прохождение технического осмотра

Po obdržení registrační značky je potřeba absolvovat technickou prohlídku ve specializovaném technickém ústavu. Specialisté při prohlídce zkontrolují technický stav vašeho vozu a doklady potvrzující jeho soulad s bezpečnostními normami. Pokud vše proběhlo v pořádku, dostanete technickou kontrolu a můžete přejít do další fáze.

4. Získání SPZ a dokumentů

4. Получение номерного знака и документов

Po úspěšném absolvování technické kontroly budete moci získat SPZ na svůj podomácku vyrobený vůz. Po obdržení odznaku vám bude vydán také řidičský průkaz odpovídající kategorii vašeho vozu.

Po dokončení všech registračních kroků bude vaše vlastní vozidlo plně zaregistrováno a připraveno k jízdě.

Požadované dokumenty

Необходимые документы

K registraci podomácku vyrobeného vozu budete potřebovat následující sadu dokumentů:

1. Aplikace: připravit žádost o registraci podomácku vyrobeného vozu. Uveďte prosím své jméno, kontaktní údaje a údaje o vozidle.

2. Technický list: vytvořte technický pas pro domácí auto. Uveďte v něm všechny technické vlastnosti vozidla, jako je výkon motoru, rozměry a hmotnost.

3. Kopie pasu: připravte si kopii pasu, zřetelně zkopírujte všechny stránky s osobními údaji, včetně stránky s registrací.

4. Prohlášení o shodě: Získejte certifikát o shodě, který potvrzuje, že váš podomácku vyrobený vůz splňuje bezpečnostní požadavky.

5. Certifikát bez dluhu: předložte potvrzení od finančního úřadu nebo penzijního fondu, které potvrzuje absenci dluhu na daních nebo penzijních příspěvcích.

6. Doklady o nákupu náhradních dílů: Pokud jste zakoupili díly pro svůj podomácku vyrobený vůz, shromážděte všechny účtenky a účtenky, abyste potvrdili, že byly zakoupeny legálně.

7. Fotografie a schémata: Připojte fotografie a schémata vašeho podomácku vyrobeného vozidla, aby je mohly posoudit a schválit příslušné automobilové technické služby.

ČTĚTE VÍCE
Příčiny a důsledky úniku oleje z turbíny - jak rozpoznat a opravit problém

8. Osvědčení o technické kontrole: podstoupit technickou prohlídku svého podomácku vyrobeného vozu a získat příslušný certifikát potvrzující jeho technickou provozuschopnost a bezpečnost.

Zkontrolujte, zda jsou všechny dokumenty správně vyplněny a neobsahují žádné chyby. Připravte si je v kopiích, abyste byli připraveni poskytnout originály jejich oficiálním registračním orgánům. Hodně štěstí při registraci vašeho domácího auta!

Pravidla a požadavky

Правила и требования

Chcete-li zaregistrovat podomácku vyrobené auto, musíte splnit určitá pravidla a požadavky. Tato část představuje základní pravidla a požadavky, které je třeba vzít v úvahu při registraci podomácku vyrobeného vozu.

Požadavky na konstrukci a technické vlastnosti

Требования к конструкции и техническим характеристикам

Podomácku vyrobený automobil musí splňovat určité designové a technické požadavky. Je důležité, aby všechny konstrukční prvky vozu byly bezpečně upevněny a zajistily bezpečnost během provozu.

Dále se musíte ujistit, že vozidlo splňuje požadavky na rozměry, hmotnost, hlučnost, emise a další parametry stanovené zákonem.

Postup a dokumenty k registraci

Процедура и документы для регистрации

Chcete-li zaregistrovat podomácku vyrobené auto, musíte poskytnout následující dokumenty:

číslo Dokument
1 Žádost o registraci vozidla
2 Technický pas pro domácí auto
3 Osvědčení o registraci předchozího motoru (pokud je použit dříve registrovaný motor)
4 Dokumenty potvrzující vlastnictví automobilových komponentů a materiálů
5 Zpráva o bezpečnostní zkoušce
6 Certifikát pojištění OSAGO

Po předložení všech potřebných dokladů je vozidlo zkontrolováno a zaregistrováno u dopravní policie. Na základě výsledků registrace je vydán technický průkaz vozidla.

Video:

DOMÁCÍ FERRARI / DOKUMENTY

Jak postavit auto ve stodole? Věnováno památce Gennady Khainova.

Domácí auta jsou pryč!