Dopravní nehody (RTA) jsou situace, které se mohou stát každému z nás, nevyberou si čas a místo a najednou jsou na ulici podmínky, ve kterých se střetávají lidé a auta, někdy s následky velkého rozsahu. V takových případech hraje první pomoc rozhodující roli při záchraně života oběti. Jak ale správně poskytnout první pomoc při nehodě?

1. Uchovávejte to v bezpečí

Nejdůležitější je zajistit bezpečnost jak svou, tak i ostatních účastníků nehody. Pokud jste svědky nehody, upozorněte na nebezpečí výstražnými světly a trojúhelníkovými světly (pokud je máte) a umístěte je na vozovku, abyste před nehodou varovali ostatní řidiče.

2. Zavolejte sanitku

Ihned po zajištění situace byste měli okamžitě zavolat sanitku. Důležité je přesně a srozumitelně informovat dispečera o nehodě, ke které došlo, uvést přesné místo, počet obětí a jejich stav.

3. Poskytněte první pomoc

Během čekání na příjezd lékařského týmu je nutné začít poskytovat obětem první pomoc. Pamatujte však, že v této situaci záleží také na vaší bezpečnosti. Pokud nevíte, jak správně poskytnout pomoc, neriskujte. Omezte se na to, co můžete dělat.

Jak poskytnout první pomoc při nehodě?

Dopravní nehoda (RTA) může mít vážné následky na zdraví obětí. Správná a včasná první pomoc může zachránit život a pomoci minimalizovat možné komplikace. Zde je několik kroků, jak poskytnout první pomoc v případě nehody:

1. Zajistěte bezpečnost

Prvořadým úkolem při poskytování první pomoci při nehodě je zajištění bezpečnosti. Zkuste se ujistit, že jste vy i oběti na bezpečném místě, kde nehrozí sekundární zranění. Zapněte výstražná světla svého vozidla a pokud je to možné, vytvořte dočasnou překážku na silnici s ostatními vozidly.

2. Zavolejte sanitku

2. Вызовите скорую помощь

Po zajištění bezpečnosti okamžitě zavolejte sanitku, aby lékaři mohli odvézt oběti do nemocnice a poskytnout jim kvalifikovanou lékařskou péči. Uveďte přesné místo incidentu a co nejpodrobněji popište situaci.

3. Pomoc obětem

3. Помощь пострадавшим

Při čekání na sanitku můžete obětem poskytnout přímou pomoc. Nehýbejte s oběťmi, pokud to není nutné, aby nedošlo k dalšímu poškození. Pokud jsou oběti při vědomí, snažte se je uklidnit a udržet dýchání. Pokud potřebují okamžitou lékařskou pomoc, postupujte podle jednoduchých kroků, jako je zastavení krvácení nebo přiložení studeného obkladu na odřeniny nebo modřiny.

ČTĚTE VÍCE
5 důvodů, proč při parkování auta utáhnout ruční brzdu

Je důležité si uvědomit, že poskytování první pomoci v případě nehody by mělo být prováděno pouze tehdy, máte-li odpovídající školení a znalosti. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo situace vyžaduje odbornou pomoc, neváhejte požádat o pomoc zdravotníky.

A pamatujte, že ve většině zemí jste povinni nahlásit nehodu na policejní stanici. Dodržujte všechny potřebné postupy a poskytněte policii potřebné informace.

Detekce situace a bezpečnost

Определение ситуации и безопасность

Při poskytování první pomoci obětem nehody je nutné prvotně zjistit situaci a zajistit bezpečnost sebe i postiženého.

Je důležité si uvědomit, že situace na místě nehody může být nebezpečná kvůli přítomnosti rozbitého skla, rozlitého paliva nebo požáru. Oběť může mít bolesti a může být ve stresu, což může způsobit nepředvídatelné reakce, proto je třeba dbát mimořádné opatrnosti a bezpečnostních opatření.

Nejprve se musíte ujistit, že vaše vlastní pozice na místě nehody je bezpečná. V případě potřeby přemístěte vozidlo na bezpečné místo, abyste předešli případným sekundárním nehodám.

Při přibližování se k oběti se vyplatí věnovat pozornost přítomnosti ostatních účastníků silničního provozu, aby se předešlo dalším nehodám a zajistila se bezpečnost zdravotnického personálu při příjezdu na místo.

Je třeba také poznamenat, že je nutné posoudit přítomnost nebezpečí a pokud možno je odstranit. Pokud například dojde k požáru nebo úniku paliva, je třeba provést protipožární opatření, která zabrání dalšímu šíření požáru.

Měli byste také dbát na svou vlastní bezpečnost tím, že budete nosit reflexní vestu, abyste byli viditelní pro ostatní řidiče, zejména za špatných světelných podmínek.

Zjištění situace a zajištění bezpečnosti oběti je prioritní akcí, která umožňuje vytvořit podmínky pro poskytnutí první pomoci a předcházení možnému nebezpečí.

Poskytování první pomoci obětem

Při poskytování první pomoci obětem nehody je nutné dodržet určitý sled úkonů. Je důležité si uvědomit, že správná a rychlá reakce může zachránit život člověka a zabránit rozvoji komplikací.

První prioritou je zajištění bezpečnosti. Zkontrolujte, zda nehrozí nebezpečí pro oběti i pro vás: odstraňte je z vozovky, v případě možnosti nové nehody označte bezpečnostní zónu, umístěte nouzovou značku a označte místo nehody.

ČTĚTE VÍCE
Proč se v automatické převodovce spálí olej a jak tento problém vyřešit

Při poskytování první pomoci je důležité dodržovat zásady Living in Harm. Prvním krokem je zkontrolovat, zda je oběť při vědomí. Při bezvědomí je nutné rychle přivolat lékařskou pomoc a zahájit resuscitační opatření. Pokud je postižený při vědomí, je nutné mu zajistit pohodlnou polohu – vleže nebo v pololehu. V případě potřeby poskytněte první pomoc podle naučených algoritmů.

V případě krvácení přiložte tlakový obvaz a okamžitě kontaktujte lékaře. Pokud dojde ke zlomeninám nebo poranění páteře, v žádném případě se nepokoušejte s postiženým sami pohybovat. Nezapomeňte zavolat sanitku a pokračovat v činnostech indikovaných lékařskými specialisty, aby vám pomohli s takovým zraněním.

Pamatujte, že je důležité zachovat klid a jednat rychle a rozhodně. Neváhejte požádat ostatní o pomoc a mějte v autě lékárničku a také nouzová kontaktní čísla.

Značka nouzového volání Telefony
Ambulance 103
MES 101
Policie 102

Přivolání sanitky a dopravní policie

Při kontaktování záchranné služby uveďte následující údaje:

1. Místo nehody

1. Место ДТП

  • Uveďte přesnou adresu nebo orientační bod, aby sanitka mohla rychle najít místo incidentu.

2. Popis incidentu

  • Řekněte nám, co se stalo – počet účastníků nehody, přítomnost obětí a jejich stav.

Důležité je také přivolat dopravní policii, aby událost zaznamenala a sepsala o nehodě protokol.

Chcete-li zavolat dopravní policii, musíte vytočit číslo – 112 nebo 02 (pro regiony, kde číslo 112 nefunguje).

Při kontaktu s dopravní policií uveďte následující informace:

1. Místo nehody

  • Uveďte přesnou adresu nebo orientační bod, aby dopravní policisté mohli rychle dorazit na místo incidentu.

2. Popis incidentu

  • Řekněte nám, co se stalo – počet účastníků nehody, přítomnost obětí a jejich stav.

Během čekání na příjezd lékařských a donucovacích služeb poskytněte obětem první pomoc, pokud máte příslušné dovednosti a znalosti. Pamatujte, že je důležité zachovat klid a jednat opatrně, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Video:

10 chyb při poskytování první pomoci

18 První (předlékařská) pomoc v případě nehody

Jak správně poskytnout první pomoc oběti