Připojení notebooku k mobilnímu telefonu – je to skvělá příležitost zůstat v kontaktu a mít přístup k internetu i mimo domov. Pokud váš poskytovatel poskytuje službu tetheringu, pak budete moci sdílet internet s dalšími zařízeními, včetně notebooku.

K připojení notebooku k mobilnímu telefonu budete potřebovat drátové nebo bezdrátové připojení Bluetooth nebo Wi-Fi. Tyto metody mají své výhody a nevýhody, takže výběr závisí na vašich preferencích a možnostech zařízení.

Pokud zvolíte kabelové připojení, budete potřebovat speciální kabel, obvykle USB nebo Lightning, v závislosti na modelu vašeho telefonu. Připojení je velmi jednoduché: zapojte jeden konec kabelu do telefonu a druhý do USB portu na notebooku. Poté by měla zařízení automaticky navázat spojení.

Pokud upřednostňujete bezdrátové připojení, pak je třeba na mobilním telefonu povolit funkci Wi-Fi Hotspot nebo Tethering. Dále na svém notebooku najděte příslušnou síť Wi-Fi a připojte se k ní a v případě potřeby zadejte heslo. Nyní můžete používat internet prostřednictvím mobilního telefonu na notebooku.

Je důležité si uvědomit, že používání mobilního internetu může spotřebovat více dat než používání běžného Wi-Fi připojení. Sledujte proto své datové limity, abyste se vyhnuli neočekávaným dodatečným poplatkům.

Jak připojit notebook přes mobilní telefon?

Как подключить ноутбук через мобильный телефон?

V dnešní době stále více lidí používá pro přístup k internetu mobilní telefony a někdy je potřeba připojit notebook k síti prostřednictvím mobilního telefonu. To se může hodit například v případě, kdy není přístup k Wi-Fi nebo potřebujete zajistit stabilnější připojení k internetu.

Krok 1: Ujistěte se, že váš telefon podporuje funkci Osobní hotspot

Шаг 1: Убедитесь, что ваш телефон поддерживает функцию

Osobní hotspot je funkce, která vám umožňuje používat mobilní internet na jiných zařízeních, jako je například notebook. Ujistěte se, že váš telefon tuto funkci podporuje. Obvykle se nachází v nastavení sítě nebo komunikace.

Krok 2: Povolte v telefonu funkci Osobní hotspot

Шаг 2: Включите функцию

Otevřete nastavení telefonu a najděte sekci komunikace nebo sítě. U některých modelů telefonů se tato funkce může nazývat „režim modemu“ nebo „sdílení mobilního internetu“. Povolte funkci Osobní hotspot a nastavte heslo pro přístup k síti.

Krok 3: Připojte svůj notebook k mobilnímu telefonu

Шаг 3: Подключите ноутбук к мобильному телефону

Na svém notebooku najděte část bezdrátové sítě a najděte síť vytvořenou vaším mobilním telefonem. Připojte se k síti zadáním hesla, které jste nastavili v předchozím kroku.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí obnova poškozeného nosníku automobilu - podrobná analýza cen a práce

Váš notebook je nyní připojen k internetu prostřednictvím mobilního telefonu. Otestujte své připojení otevřením prohlížeče a přechodem na jakoukoli webovou stránku.

Výhody připojení notebooku přes mobilní telefon Nevýhody připojení notebooku přes mobilní telefon
— Mobilní internet je dostupný všude tam, kde je mobilní signál — Omezený objem provozu a rychlost internetu v závislosti na tarifu vašeho mobilního operátora
— K jednomu mobilnímu telefonu je možné připojit více zařízení – Může se zvýšit spotřeba baterie u notebooku a mobilního telefonu
— Pohodlí a flexibilita použití — V některých zemích nebo oblastech mohou platit omezení

Pamatujte, že používání mobilních dat může být dražší než používání Wi-Fi, proto se doporučuje zkontrolovat dostupnost a cenu používání funkce Osobní hotspot v datovém tarifu vašeho mobilního operátora.

Způsoby připojení přes USB kabel

Способы подключения через USB-кабель

Druhým způsobem je použití speciálního softwaru. Existují programy, které automaticky konfigurují připojení notebooku k internetu přes telefon pomocí kabelu USB. Chcete-li to provést, musíte program nainstalovat na obě zařízení, poté jej spustit na notebooku a postupovat podle pokynů.

Třetí metodou je ruční konfigurace připojení. Chcete-li to provést, musíte připojit telefon k notebooku pomocí kabelu USB a poté na notebooku otevřít nastavení sítě nebo centrum sítí a sdílení. V nastavení sítě je potřeba vybrat připojení přes USB kabel a podle pokynů připojení nastavit.

Je důležité si uvědomit, že pro použití kterékoli z těchto metod musíte mít ke smartphonu připojenou datovou službu nebo aktivní Wi-Fi. Je třeba také vzít v úvahu, že používání mobilního internetu může spotřebovat velké množství provozu a způsobit další náklady.

Metoda popis
Funkce přístupového bodu Pomocí nastavení telefonu vytvořte hotspot a připojte svůj notebook.
Speciální software Použití speciálního softwaru pro automatickou konfiguraci připojení.
Ruční nastavení Ruční nastavení připojení prostřednictvím nastavení sítě na notebooku.

Připojení přes Bluetooth

Подключение через Bluetooth

Nejprve se ujistěte, že je na vašem notebooku a mobilním telefonu zapnuto Bluetooth.

Krok 1: Příprava na připojení

Шаг 1: Подготовка к подключению

Na notebooku přejděte do nastavení Bluetooth nebo správy zařízení a zapněte Bluetooth.

Na svém mobilním telefonu najděte také sekci nastavení Bluetooth a zapněte ji.

ČTĚTE VÍCE
10 důmyslných metod pro zlepšení účinnosti motoru auta

Krok 2: Spárovaný přístup

Шаг 2: Парный доступ

Na svém notebooku vyhledejte seznam detekovaných zařízení Bluetooth a vyberte ze seznamu svůj mobilní telefon.

Váš mobilní telefon vás požádá o spárování přístupu k vašemu notebooku. Potvrďte prosím tuto žádost.

Krok 3: Přenos dat

Шаг 3: Передача данных

Po úspěšném spárování budete moci přenášet data mezi notebookem a mobilním telefonem přes Bluetooth.

Na notebooku vyberte soubory nebo data, která chcete odeslat do mobilního telefonu, a vyberte možnost Odeslat přes Bluetooth.

Na vašem mobilním telefonu uvidíte požadavek na přijetí dat. Potvrďte požadavek a data budou přenesena do vašeho telefonu.

Můžete tak snadno připojit svůj notebook k mobilnímu telefonu přes Bluetooth a přenášet mezi nimi soubory a data.

Používání aplikací směrovače

Использование приложений-маршрутизаторов

Pokud nemáte možnost využívat technologii tetheringu na svém mobilním zařízení nebo je pro vás jednoduše pohodlnější použít jiný způsob připojení, můžete využít aplikace routeru.

Tyto aplikace vám umožní změnit váš mobilní telefon na Wi-Fi hotspot, abyste k němu mohli připojit další zařízení, včetně notebooku. Tímto způsobem bude váš telefon fungovat jako router a distribuovat síťové připojení prostřednictvím Wi-Fi.

Aplikace směrovače jsou obvykle k dispozici pro instalaci na mobilní zařízení s operačními systémy iOS a Android. Proces instalace a nastavení se může mírně lišit v závislosti na zvolené aplikaci, ale obvykle je poměrně jednoduchý a přímočarý.

Zde jsou některé z oblíbených routerových aplikací:

název aplikace Platforma
Připojte hotspot Windows, Android
Virtual Router Plus Windows
MyPublicWiFi Windows
mHotspot Windows
Přenosný hotspot Wi-Fi Android

Vyberte aplikaci, nainstalujte ji do svého mobilního zařízení a postupujte podle pokynů k nastavení. Obvykle to zahrnuje výběr jména a hesla pro váš přístupový bod a také specifikaci nastavení zabezpečení (jako je šifrování Wi-Fi).

Po nastavení aplikace routeru budete moci připojit svůj notebook k mobilnímu telefonu přes Wi-Fi pomocí vámi nastaveného názvu sítě a hesla.

Upozorňujeme, že používání aplikací směrovače může spotřebovávat více energie baterie vašeho mobilního zařízení, protože funguje jako hotspot Wi-Fi. Pokud používáte mobilní zařízení jako router, doporučujeme jej připojit k nabíječce.

Video:

Jak distribuovat INTERNET z JAKÉHOKOLI telefonu? | Režim modemu | WiFi hotspot

Jak distribuovat internet z telefonu do počítače: přes USB nebo Wi-Fi

Jak distribuovat internet z telefonu do PC přes USB