Řízení auta je zodpovědná činnost, která vyžaduje pozornost a pochopení základních bezpečnostních pravidel. Jedním z těchto důležitých bodů je správné použití ruční brzdy, neboli ruční brzdy. Jak poznáte, že je ruční brzda pevně utažena? V tomto článku vám povíme o několika jednoduchých a užitečných životních hackech, které vám pomohou zůstat o krok napřed a vyhnout se nepříjemným situacím na silnici.

Nejprve byste měli věnovat pozornost pocitům při zvedání páky ruční brzdy. Pokud se páka zvedá lehce a bez odporu, nemusí být dostatečně utažena a vozidlo se může samo rozjet do kopce nebo dokonce z kopce. V tomto případě se doporučuje znovu zatáhnout ruční brzdu, dokud bezpečně nezajistí vůz v požadované poloze.

Za druhé je užitečné věnovat pozornost zvukovým signálům vozu. Pokud po zatažení ruční brzdy uslyšíte jemný, sotva znatelný zvuk, je s největší pravděpodobností ruční brzda zatažena správně. Pokud je však zvuk hlasitý a ostrý, může být ruční brzda příliš utažená, což by mohlo způsobit její prasknutí nebo opotřebení brzdového systému.

Jak zjistit, zda je ruční brzda příliš utažená

Как определить, что ручник перетянут

Chcete-li zjistit, zda je ruční brzda příliš utažená, můžete věnovat pozornost několika klíčovým znakům.

1. Zatažení ruční brzdy. Pokud je ruční brzda zatažená, její tah bude mnohem silnější než u nezatažené ruční brzdy. Když je ruční brzda zcela zatažená, měla by mít znatelný odpor.

2. Oprava vozu. Po zatažení ruční brzdy musí být vůz bezpečně upevněn a při pokusu o přeřazení by se neměl pohnout. Pokud se auto stále dá do pohybu nebo je cítit mírný pohyb, znamená to, že ruční brzda nemusí být dostatečně utažena.

3. Vizuální kontrola. U některých vozů můžete zjistit, že je ruční brzda příliš utažená, podle polohy rukojeti ruční brzdy. Pokud je rukojeť v horní poloze nebo blízko ní, může to být indikátorem příliš utažené ruční brzdy. Pro přesnost se však doporučuje provést všechny výše uvedené kontroly.

Je důležité si uvědomit, že zatažená ruční brzda je pouze jednou z podmínek bezpečného parkování auta. Dále je nutné zkontrolovat, zda je vůz ve správné parkovací poloze, převodové stupně jsou neutralizovány a motor běží.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat vhodný primer k aplikaci po konvertoru rzi – průvodce k úspěchu

Přesnost a zodpovědnost při kontrole ruční brzdy vám pomůže vyhnout se případným problémům a zajistí bezpečnost při parkování vašeho vozu.

Příznaky ukazující na příliš zataženou ruční brzdu

Симптомы, свидетельствующие о перетянутом ручнике

1. Po uvolnění plynového pedálu se vůz nepohybuje Pokud vůz zůstane po uvolnění plynového pedálu nehybný, může to být známka příliš utažené ruční brzdy. Před pokračováním v jízdě zkontrolujte jeho stav.
2. Kola jsou zablokovaná na parkovacím místě Pokud se vám zablokují kola poté, co se pokusíte vycouvat z parkovacího místa, i když je pedál spojky nebo automatická převodovka uvolněná, může být ruční brzda příliš utažená. Zkontrolujte jej a ujistěte se, že je zcela uvolněn.
3. Tvrdá nebo příliš uvolněná ruční brzda Pokud je ruční brzda v extrémně tuhém nebo příliš uvolněném stavu, může to znamenat, že je příliš utažená. Nastavte ruční brzdu tak, aby byla ve správné pracovní poloze.
4. Změna úrovně spojkového pedálu Pokud pedál spojky náhle změní úroveň odezvy nebo polohu, může to znamenat problém s ruční brzdou. Zkontrolujte jej a proveďte potřebné úpravy nebo opravy.

Pokud zaznamenáte tyto příznaky nebo máte podezření, že je vaše ruční brzda příliš utažená, je důležité jednat a nechat ji co nejdříve zkontrolovat. Ignorování tohoto problému může způsobit vážné poškození vašeho vozidla a představovat nebezpečí na silnici.

Jak sami zkontrolovat stav ruční brzdy

Как проверить состояние ручника самостоятельно

Pro zajištění bezpečnosti vozu je důležité pravidelně kontrolovat stav ruční brzdy. Pokud včas nezjistíte zlomenou nebo příliš utaženou ruční brzdu, může to vést k vážným nouzovým situacím. V tomto článku vám řekneme, jak si sami zkontrolovat stav ruční brzdy.

1. Vizuální kontrola

1. Визуальный осмотр

Prvním krokem je vizuální kontrola ruční brzdy. Zkontrolujte, zda je ruční brzda v zatažené poloze a není zajištěna. Pokud ruční brzda cvakne, znamená to, že je příliš zatažená. Zkontrolujte napínací mechanismus a roztočte kola, abyste se ujistili, že ruční brzda bezpečně drží vozidlo.

2. Kontrola úrovně napětí

2. Проверка уровня натяжения

Chcete-li zkontrolovat úroveň napnutí ruční brzdy, zvedněte zadní část vozu pomocí zvedáku. V této poloze by se kola měla volně otáčet. Poté je třeba několikrát zatáhnout ruční brzdu a znovu zkontrolovat otáčení kol. Pokud se kola stále volně otáčejí, ruční brzda není dostatečně utažena a vyžaduje seřízení. Pokud se kola přestanou otáčet, pak je ruční brzda příliš utažená a je třeba snížit napětí.

ČTĚTE VÍCE
Který držák telefonu je lepší – magnetický nebo mechanický? Srovnání, výhody a nevýhody dvou typů zapínání

Pamatujte, že stav ruční brzdy má přímý vliv na bezpečnost provozu. Pokud jsou proto zjištěny jakékoli poruchy, měli byste kontaktovat odborníky, aby provedli nezbytné opravy.

Video:

jak neutahovat ruční brzdu za jízdy

Zadní podložky jsou zaseknuté. Co to děláme?

Láďo Vesta, pořádně zatáhněte ruční brzdu!