Ve světě automobilů technologie nestojí na místě a každým rokem se objevují chytřejší a vyspělejší vozy. Ale co dělá tyto stroje tak chytrými a inteligentními? Odpověď je jednoduchá – mozek je ve stroji. Nebo přesněji zařízení, která plní funkce mozku v autě. Jak se ale těmto zařízením správně říká?

Každý ví, že auto má počítač, který je zodpovědný za ovládání různých systémů vozidla. Počítač v autě však v užším slova smyslu plní pouze monitorovací a řídicí funkce, bez možnosti rozhodování a přizpůsobování se novým podmínkám na silnici. Za takové úkoly jsou odpovědné elektronické ovladače.

Elektronické ovladače jsou hlavní zařízení, která v autě fungují jako mozek. Zpracovávají informace přijaté z různých senzorů a přenášejí příkazy do systémů vozidla. Kromě toho mohou ovladače měnit svou činnost v závislosti na stavu vozovky a nastavení řidiče, což umožňuje vozu přizpůsobit se různým situacím a poskytuje pohodlnější a bezpečnější jízdu.

Jak se ale těmto zařízením správně říká? V odborné literatuře se nazývají ECU – elektronické řídicí jednotky. ECU je hlavním „mozkem“ vozu, který řídí činnost všech důležitých systémů, jako je motor, převodovka, brzdy, odpružení, klimatizace a další. Díky ECU je dosaženo efektivnějšího a bezpečnějšího ovládání vozidla a také se zlepšuje jeho environmentální chování.

Vlastnosti jmen mozků v autech

Особенности названий мозгов в автомобилях

Mozku v autě se někdy říká centrální řídicí jednotka nebo také centrální elektronika. Plní funkci mozku automobilu, to znamená, že řídí a řídí činnost všech systémů automobilu.

Klasifikace jmen mozků v autech

Классификация названий мозгов в автомобилях

Názvy mozků v autech mohou být různé, každý výrobce používá vlastní terminologii. Lze však rozlišit několik hlavních typů jmen:

 • Engine Control Unit (ECU) – řídící jednotka motoru;
 • Transmission Control Unit (TCU) – řídicí jednotka převodovky;
 • Body Control Module (BCM) – řídicí jednotka karoserie;
 • Řídicí modul protiblokovacího brzdového systému (ABS) – řídicí jednotka pro protiblokovací brzdový systém;
 • Airbag Control Unit (ACU) – řídicí jednotka airbagu;
 • Stability Control Module (SCM) – řídicí jednotka stabilizačního systému;
 • Infotainment Control Module (ICM) – řídicí jednotka infotainmentu.

Integrace mozků do aut

Интеграция мозгов в автомобилях

V moderních autech jsou všechny mozky propojeny a vzájemně integrovány. Vyměňují si informace a spolupracují, aby zajistily, že všechny systémy vozidla fungují správně. Tato integrace umožňuje dosáhnout maximální účinnosti a bezpečnosti při provozu vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Jak zjistit, jaký druh oleje je v automatické převodovce a co dělat, když nevíte?

Jedinečné názvy mozků v autech mohou způsobit zmatek mezi majiteli, takže v případě problémů s provozem vozu se doporučuje kontaktovat výrobce nebo specialisty pro podrobné rady.

Mozky nebo elektronické ovladače?

Мозги или Электронные контроллеры?

V moderních automobilech se komplexní počítačový komplex zodpovědný za řízení a sledování provozu mnoha systémů nazývá elektronické ovladače. Fungují jako nervový systém automobilu, přijímají a analyzují data ze senzorů, rozhodují a řídí provoz různých zařízení.

Takové elektronické ovladače, jejichž funkční analogy lze považovat za lidský mozek, jsou zodpovědné například za ovládání motoru, systému přívodu paliva, brzd, elektrických systémů a mnoha dalších aspektů automobilu.

Existují však další prvky, díky kterým auto funguje a často se s nimi zachází jako s „mozkem“. Například navigační systém GPS, multimediální systém a informační a zábavní systémy lze také považovat za „mozky“ vozu, protože řídí a zpracovávají různé informace pro stabilní provoz vozu.

Je tedy správné nazývat komplexní počítačový komplex zodpovědný za řízení a sledování provozu automobilu, elektronických ovladačů, nervového systému nebo „mozků“, v závislosti na jejich funkčnosti a úkolech, které plní v konkrétním autě.

Role mozku při provozu automobilu

Роль мозгов в работе автомобиля

Jednou z hlavních součástí mozku v autě je elektronická řídicí jednotka motoru (ECU). ECU řídí chod motoru, reguluje procesy mísení paliva a vzduchu, rozvod zapalování a další parametry. Získává informace o stavu motoru z různých senzorů a na základě přijatých dat rozhoduje, jaké úpravy je třeba provést pro optimální provoz.

Další důležitou funkcí mozku vozu je program stability (ESP). Systém ESP pomocí senzorů, ECU a dalších komponent sleduje stav vozovky vozidla a kontroluje jeho stabilitu. Když ESP detekuje ztrátu trakce nebo nekontrolovanou jízdu, dokáže automaticky upravit výkon motoru, brzdění nebo rozložení brzdné síly, aby se předešlo nehodám.

Mozek v autě je také zodpovědný za mnoho dalších funkcí, jako například:

 • Ovládání klimatizace: díky mozku dokáže vůz automaticky udržovat nastavenou teplotu a regulovat distribuci vzduchu v kabině;
 • Systémy adaptivního osvětlení: mozek vozu může upravit jas a směr světlometů v závislosti na jízdních podmínkách;
 • Tempomat: mozek vozu umožňuje udržovat konstantní rychlost bez zásahu řidiče;
 • Systémy udržování vzdálenosti a automatické brzdy: Mozek vozu může sledovat pohybující se objekty a automaticky použít brzdy, aby zabránil srážce.
ČTĚTE VÍCE
Jak pochopit, kdy je nutné vyměnit řemen variátoru na skútru

Celkově mozek v autě hraje zásadní roli při zajišťování bezpečnosti a pohodlí při řízení. Pomáhají vozidlu fungovat optimálně a efektivně, poskytují lepší jízdní podmínky a předcházejí potenciálním nehodám.

Trendy v názvech mozků: od jednoduchých po složité

Тренды в названиях мозгов: от простых к сложным

Na počátku rozvoje automobilového průmyslu se mozky jednoduše nazývaly „kontroléry“ nebo „REM“ (z anglického „Road Engine Module“). Tyto názvy odrážely hlavní funkci bloku – řízení chodu motoru.

S rozvojem technologií a vznikem nových systémů ve strojích se však názvy mozků upřesnily. Objevily se termíny jako „ECU“ (z anglického „Electronic Control Unit“) a „PCM“ (z anglického „Powertrain Control Module“), z nichž vyplývá, že jednotka řídí nejen motor, ale i další převodové systémy.

Moderní automobilové mozky, zohledňující integraci různých systémů a chytrých technologií, dostaly ještě složitější názvy. Nyní se nazývají například „Automobilový centrální nervový systém“ nebo „Automotive Intelligent Module“. Tyto názvy odrážejí stále důležitější roli mozku při ovládání všech aspektů vozu a jeho souladu s moderními požadavky na bezpečnost, ekologii a komfort.

Trendy v názvech automobilových mozků tedy jdou od jednoduchých označení ke složitějším a inteligentnějším termínům. Je to dáno neustálým rozvojem a zlepšováním automobilového průmyslu a také rostoucími požadavky na úroveň komfortu, bezpečnosti a šetrnosti automobilů.

Video:

Jak správně nasvítit auto

Diagnostika auta? Co potřebujete vědět a umět? Bez toho se s diagnostikou prostě nezatěžujte! Nedělejte si ostudu.

Diagnostika auta pomocí telefonu (ELM327)