Generátor je důležité zařízení odpovědné za výrobu elektrické energie v automobilu. Pokud alternátor nefunguje správně, může to vést k řadě problémů s elektrickým systémem vozidla. Místo demontáže alternátoru z vozidla za účelem jeho kontroly existuje několik metod, které vám umožní určit, zda potřebuje opravu nebo výměnu. V tomto článku budeme hovořit o takových metodách.

Nejprve se před kontrolou generátoru ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a bezpečnostní vybavení. Nezapomeňte používat ochranu očí a rukou a vhodný montážní systém vozidla, abyste předešli možnému zranění. Přečtěte si také uživatelskou příručku k vozidlu, kde se dozvíte, jak správně otestovat alternátor, pokud jsou takové pokyny uvedeny.

Existuje několik způsobů, jak zkontrolovat generátor bez jeho vyjmutí z auta. Jednou z takových metod je použití voltmetru k měření napětí produkovaného generátorem. Připojte voltmetr k autobaterii a nastartujte motor. Pokud je napětí baterie rovné nebo menší než 12 voltů, pak alternátor s největší pravděpodobností nepracuje správně. V tomto případě bude nutná oprava nebo výměna generátoru. Pokud je napětí baterie vyšší než 12 voltů, alternátor pravděpodobně funguje správně.

Příznaky poruchy generátoru

Признаки неисправности генератора

1. Problémy s nabíjením baterie

První a nejzřetelnější známkou špatného alternátoru může být nedostatečné nebo žádné nabíjení baterie. Pokud při nastartování auta uslyšíte slabé skřípání nebo cvakání a vaše palubní deska ukazuje nízké napětí baterie, může to být příznak problémů s alternátorem.

2. Špatný výkon elektrického zařízení

Dalším příznakem poruchy generátoru může být špatný výkon elektrického vybavení vozidla. Pokud jsou například světlomety slabé nebo blikají, nebo pokud je systém zapalování nestabilní, může to být způsobeno tím, že alternátor nefunguje správně a nedostává dostatek energie.

3. Na palubní desce se objeví varovná kontrolka

Pokud se na palubní desce vašeho vozu objeví varovná kontrolka indikující problémy s dobíjením nebo alternátorem, může to být jasný příznak problému. Obvykle taková lampa zobrazuje obrázek baterie nebo vykřičník v kruhu.

4. Vůně spáleného drátu

Pokud ucítíte zápach spáleného drátu v motorovém prostoru vašeho vozu, může to znamenat vadný alternátor. Pokud dojde k poruše generátoru, může dojít k přehřátí, což vede k zahřívání vodičů a zápachu spáleniny.

ČTĚTE VÍCE
Důležité vědět – Kde se v autě nachází plyn, brzda a spojka?

5. Slabý nebo špatný zvuk při startu

Pokud při startování auta uslyšíte slabý nebo špatný zvuk, může to být známka špatného alternátoru. Nemusí produkovat dostatek energie pro nastartování motoru.

Pokud si všimnete některého z těchto příznaků, doporučujeme vám kontaktovat automobilového specialistu, aby provedl diagnostiku a opravu alternátoru.

Metody kontroly generátoru v autě

Способы проверки генератора на автомобиле

1. Vizuální kontrola generátoru

Prvním krokem při kontrole alternátoru na autě je jeho vizuální kontrola. Zkontrolujte skříň generátoru, zda nejeví známky poškození, prasklin nebo opotřebení. Ujistěte se, že všechny spoje a vodiče jsou na svém místě a nejsou poškozené.

2. Kontrola napětí baterie

2. Проверка напряжения АКБ

Jedním ze způsobů, jak zkontrolovat činnost generátoru, je změřit napětí baterie, když motor běží naprázdno. Pomocí voltmetru změřte napětí na svorkách baterie. Normální provozní napětí by mělo být kolem 12,6 voltů. Pokud je napětí pod touto hodnotou, může to znamenat problémy s generátorem nebo baterií.

3. Zkontrolujte napětí v provozním režimu

3. Проверка напряжения в рабочем режиме

Pokud bylo napětí baterie normální při nastartování motoru a při volnoběhu, dalším krokem je kontrola napětí v provozním režimu. Nastartujte motor a připojte voltmetr k baterii, změřte její napětí. Normální provozní napětí by mělo být mezi 13,8 a 14,2 volty. Pokud je napětí nižší nebo vyšší než tato hodnota, může to znamenat problémy s generátorem.

Pokud kontrola odhalí problémy s generátorem, doporučuje se kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a opravu. Nezapomeňte, že generátor je jednou z důležitých součástí automobilu a jeho nesprávná činnost může vést k vážným následkům.

Jak otestovat generátor pomocí multimetru?

Как проверить генератор с помощью мультиметра?

Krok 1: Příprava multimetru

Než začnete generátor testovat, musíte se ujistit, že váš multimetr je nastaven na správný režim stejnosměrného proudu (DC). Nastavte přepínač multimetru do režimu stejnosměrného proudu (obvykle označený symbolem „DC“).

Krok 2: Připojte se ke generátoru

Chcete-li zkontrolovat generátor pomocí multimetru, musíte provést následující kroky:

Krok 2.1: Odpojte záporný kabel baterie, abyste zabránili zkratu a zajistili bezpečnost.

Krok 2.2: Najděte kabeláž, která vede od alternátoru k baterii. Obvykle se jedná o vysokonapěťový vodič připojený ke generátoru pomocí speciálního konektoru. Připojte kladný vodič multimetru k tomuto vodiči a záporný vodič multimetru k uzemněnému bodu (jako je kliková skříň).

ČTĚTE VÍCE
Je možné řídit se zapnutým alarmem - vše, co potřebujete vědět o pravidlech a dopadu na bezpečnost silničního provozu

Krok 2.3: Ujistěte se, že všechna připojení jsou bezpečná a stabilní.

Krok 3: Nastartujte motor a změřte

Шаг 3: Запуск двигателя и измерение

Krok 3.1: Nastartujte motor a nechte jej několik minut běžet na volnoběh při teplých otáčkách.

Krok 3.2: Sledujte hodnoty zobrazené na multimetru. Mělo by ukazovat napětí produkované generátorem.

Krok 3.3: Hodnota musí být v mezích uvedených v technické dokumentaci k vašemu vozu. Pokud se hodnota velmi liší od normy nebo se vůbec nezobrazuje, může generátor vyžadovat opravu nebo výměnu.

Nezapomeňte, že je lepší zkontrolovat generátor pomocí multimetru ve specializovaném autoservisu, který má potřebné nástroje a vybavení pro bezpečnou a přesnou diagnostiku.

Video:

Jak zkontrolovat generátor na autě MULTIMETREM. #Autodiagnostika

Únik proudu přes generátor. Jak zkontrolovat generátor. Příčiny svodů proudu

Jak zkontrolovat generátor pomocí multimetru bez odstranění VAZ a cizích vozů z auta