Rozdělovač je jednou z hlavních zapalovacích částí spalovacího motoru. Je zodpovědný za formování a dodávání jiskry do zapalovacích svíček, která zajišťuje explozivní spalování paliva ve válci. Pokud rozdělovač nefunguje správně, motor se může zastavit nebo běžet nepravidelně. Kontrola rozdělovače na jiskru pomůže identifikovat možné problémy se zapalováním a vyřešit je svépomocí.

K provedení takové kontroly budete potřebovat nějaké nástroje, ale ty má většinou každý majitel auta. Nejprve budete k demontáži zapalovací svíčky potřebovat klíč na zapalovací svíčky. Za druhé, budete potřebovat dráty nebo sondy k uzemnění zapalovací svíčky. Nakonec budete potřebovat druhou zapalovací svíčku nebo drát pro napájení jiskry. Jak tedy zkontrolovat rozdělovač na jiskru? Přečtěte si pozorně následující kroky a postupujte podle nich.

Krok 1: Zvedněte vozidlo a ujistěte se, že je bezpečné a stabilní. Odpojte vodiče od zapalovacích svíček a každý vodič umístěte na správnou svíčku. Poté opatrně vyjměte zapalovací svíčku z válce pomocí klíče na zapalovací svíčky. Dávejte pozor, abyste nepoškodili závit zapalovací svíčky nebo aby se do válce nedostaly cizí materiály.

Krok 2: Vložte zapalovací svíčku do drátu, který bude použit k napájení jiskry. Držte zapalovací svíčku za její kryt a uzemněte její kovový povrch proti bloku válců nebo jiné kovové části motoru. Požádejte pomocníka, aby nastartoval auto, zatímco drží zapalovací kabel dostatečně blízko fotoaparátu nebo mobilního telefonu, aby nahrál operaci distributora na video nebo kameru.

Buďte ale opatrní a dodržujte obecná bezpečnostní pravidla! Nedržte zapalovací svíčku rukou a nepřibližujte se příliš blízko k rotujícím nebo horkým částem motoru.

Kontrola distributora na jiskru: Life hacks a tipy

Проверка трамблёра на искру: лайфхаки и советы

1. Příprava na test

Než začnete kontrolovat rozdělovač na jiskru, musíte shromáždit potřebné nástroje. Budete potřebovat:

 • Zapalovací drát;
 • Klíč na svíčku;
 • Ohmmetr;
 • Multimetr

Ujistěte se, že všechny nástroje jsou funkční a vhodné k použití.

2. Kontrola zapalovací svíčky

2. Проверка искры свечи

Nejprve zkontrolujte jiskru u zapalovací svíčky, protože to může znamenat problém s cívkou transformátoru. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Odpojte zapalovací kabel od rozdělovače.
 2. Připojte zapalovací kabel k zapalovací svíčce.
 3. Umístěte pouzdro zapalovací svíčky blízko ukostření motoru.
 4. Požádejte někoho, aby se pokusil nastartovat motor, zatímco budete sledovat jiskru.
ČTĚTE VÍCE
Který klíč poskytuje maximální bezpečnost? Prozkoumejte nejlepší typy a modely klíčů pro ochranu před neoprávněným přístupem

Pokud na zapalovací svíčce není jiskra, znamená to, že problém není v rozdělovači, ale v jiné části zapalovacího systému.

3. Kontrola rozdělovače pomocí ohmmetru nebo multimetru

Pokud je na zapalovací svíčce jiskra, dalším krokem je kontrola rozdělovače pomocí ohmmetru nebo multimetru. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky.
 2. K rozdělovači připojte ohmmetr nebo multimetr.
 3. Nastavte ohmmetr nebo multimetr do režimu měření odporu.
 4. Zkontrolujte odpor na rozdělovači.

Pokud je hodnota odporu v normálním rozsahu, pak rozdělovač funguje správně. Pokud je hodnota odporu mimo normální rozsah, je třeba vyměnit rozdělovač.

Je důležité pravidelně kontrolovat rozdělovač, zda není jiskra, zvláště pokud jsou problémy s motorem nebo zapalovacím systémem. To pomůže včas identifikovat a odstranit závady a také zachovat normální fungování vozidla.

Při kontrole rozdělovače na jiskru nezapomeňte na bezpečnost. Udržujte nářadí a kabely v dobrém stavu, dodržujte elektrické pokyny a nedotýkejte se drátů ani zapalovacích svíček, když je motor v chodu.

Důležitost kontroly rozdělovače na jiskru

Важность проверки трамблёра на искру

Testování rozdělovače na jiskru umožňuje určit, jak efektivně rozdělovač nabíjí zapalování automobilu, a také identifikovat možné problémy, jako jsou defekty izolace na vodičích nebo selhání vnitřních součástí rozdělovače. Pokud je jiskra slabá nebo chybí, může to znamenat poruchu rozdělovače nebo jiných zapalovacích prvků, což může vést k problémům se startováním motoru nebo jeho nerovnoměrným chodem.

Kontrolu rozdělovače, zda není jiskra, by měla být prováděna pravidelně, zejména po výměně nebo opravě rozdělovače, stejně jako v případě problémů se zapalováním motoru. To umožní včasné odhalení a odstranění problémů s rozdělovačem a zajistí normální chod motoru.

Jak zkontrolovat rozdělovač na jiskru

Как провести проверку трамблёра на искру

Chcete-li zkontrolovat jiskru rozdělovače, budete potřebovat:

 1. Speciální nástroj pro testování a hledání jiskry (např. indukční cívka).
 2. Externí pomoc pro zapnutí zapalování a nastartování motoru.
 3. Zapalovací svíčky musí být v dobrém provozním stavu.

Rozdělovač se kontroluje na jiskru následovně:

 1. Odpojte vodiče od zapalovacích svíček a nainstalujte je do požadované polohy na indukční cívce.
 2. Požádejte asistenta, aby přepnul zapalování do polohy „start“ a nastartoval motor.
 3. Zkontrolujte jiskru, která se objevuje mezi indukční cívkou a zapalovací svíčkou. Jiskra musí být jasná a silná.
 4. Opakujte kontrolu pro každý válec motoru.
ČTĚTE VÍCE
Který senzor je zodpovědný za měření a řízení teploty v různých oblastech činnosti?

Pravidelná kontrola rozdělovače na přítomnost jiskry pomůže identifikovat možné problémy a zabránit jejich rozvoji. Pokud je zjištěna slabá nebo chybějící jiskra, doporučuje se kontaktovat odborníka pro podrobnou údržbu rozdělovače a zapalování vozidla.

Jak zkontrolovat rozdělovač na jiskru pomocí zapalovací svíčky

Krok 1: příprava

Chcete-li začít, budete potřebovat následující nástroje:

 • Zapalovací svíčka
 • Kleště na svíčky
 • Šroubovák
 • Vodiče pro připojení zapalovací svíčky k rozdělovači

Před zahájením testu se ujistěte, že je motor vypnutý a vychladlý.

Krok 2: Připojení zapalovací svíčky k rozdělovači

Dalším krokem je připojení zapalovací svíčky k rozdělovači. Pro tohle:

 1. Odšroubujte uzávěr rozdělovače a najděte výstupní vodič.
 2. Odstraňte drát z rozdělovače pomocí kleští.
 3. Připojte zapalovací svíčku k výstupnímu vodiči rozdělovače.

Ujistěte se, že zapalovací svíčka těsně přiléhá ke kovové části motoru.

Krok 3: Spuštění motoru

Po připojení zapalovací svíčky k rozdělovači můžete zkusit nastartovat motor. Pro tohle:

 1. Držte zapalovací svíčku přímo proti kovové části motoru.
 2. Požádejte někoho, aby otočil klíčkem zapalování, aby nastartoval motor.

Při startování motoru pozorně sledujte zapalovací svíčku. Pokud rozdělovač funguje správně, mezi elektrodami zapalovací svíčky by měla vzniknout jiskra.

Upozornění: Při práci na motoru při kontrole rozdělovače buďte opatrní.

Krok 4: Odpojení zapalovací svíčky od rozdělovače

Шаг 4: Отключение свечи от трамблёра

Na konci kontroly nezapomeňte odpojit zapalovací svíčku od rozdělovače a nainstalovat všechny prvky zpět na svá místa. Po kontrole nezapomeňte zavřít kryt rozdělovače.

Poznámka: Pokud během testu není mezi elektrodami zapalovací svíčky detekována žádná jiskra, je příčinou nejspíše vadný rozdělovač. V tomto případě se doporučuje kontaktovat odborníka pro diagnostiku a opravu.

Další způsoby, jak zkontrolovat jiskru rozdělovače

Дополнительные способы проверки трамблёра на искру

Kromě hlavních metod kontroly rozdělovače na přítomnost jiskry existují další metody, které mohou být užitečné ve složitých případech nebo pro přesnější diagnostiku.

1. Použití speciálních nástrojů. Pro kontrolu jiskry v rozdělovači můžete použít speciální zařízení, například jiskrové sondy nebo elektrody. Připojení těchto nástrojů přímo k rozdělovači umožňuje vizuálně posoudit přítomnost a kvalitu jiskry.

2. Kontrola napájecího obvodu. Pokud v rozdělovači není jiskra, můžete zkontrolovat silový obvod, který dodává elektřinu do rozdělovače. K tomu budete potřebovat multimetr nebo jiný vhodný přístroj na měření napětí. Zkontrolujte napětí na svorkách silového obvodu a ujistěte se, že odpovídá uvedeným parametrům.

ČTĚTE VÍCE
Když je aktivována funkce Start-Stop vozidla

3. Kontrola těsnění a izolace. Někdy může být důvodem nedostatku jiskry v rozdělovači porucha těsnění nebo izolace potřebných prvků. Zkontrolujte rozdělovač a ujistěte se, že všechny kontakty a desky jsou v dobrém stavu, bez známek koroze, oxidace nebo poškození. Pokud jsou některé části poškozené, vyměňte je.

4. Stanovení časování zážehu. Pokud je v rozdělovači jiskra, ale motor nenaskočí, může být problémem špatně nastavené časování zapalování. Zkontrolujte časování zapalování pomocí speciálních nástrojů nebo se poraďte s odborníkem.

Další způsoby kontroly rozdělovače na přítomnost jiskry mohou pomoci identifikovat další problémy nebo příčiny poruchy. Pokud však základní testovací metody selžou, doporučuje se obrátit se na kvalifikovaného technika pro přesnější diagnostiku a opravu.

Video:

Kontrola bezkontaktního zapalovacího systému VAZ classic.

Jak zkontrolovat zapalovací svíčky

Jak najít jiskru na Passatu B3. Kontrola hallova čidla v rozdělovači na Passatu B3. jiskra. Passat B3