Otázka pravidel pro dávání přednosti v jízdě protijedoucímu provozu je jednou z klíčových otázek v řízení. Správné provedení této akce umožňuje zajistit bezpečnou a plynulou jízdu na silnici a také snížit riziko nehod. V tomto článku se podíváme na základní pravidla pro dávání přednosti v jízdě protijedoucímu provozu a dáme praktické rady k jejich aplikaci na silnici.

První pravidlo dávání přednosti je dávat pozor! Jedním z hlavních aspektů bezpečnosti je neustálé sledování provozu a sledování ostatních účastníků silničního provozu. Obzvláště důležité je být opatrní, když se blížíte k neřízeným křižovatkám, kde je třeba se rozhodnout, že ustoupíte.

Druhé pravidlo je dát přednost: při řádné organizaci provozu na neřízených křižovatkách bez značek, s obecnou předností nebo se značkou „Dej přednost v jízdě“. Dejte protijedoucímu provozu příležitost projet jako první, pokud je jeho cesta obtížná. A nezapomeňte, že někdy se pravidla pro dávání přednosti v jízdě mohou v jednotlivých zemích lišit, takže buďte opatrní a řiďte se dopravními značkami.

Jak správně dát přednost protijedoucímu provozu?

Как правильно уступить дорогу встречному транспорту?

Dopravní pravidla jasně definují postup dávání přednosti protijedoucímu provozu. Je důležité dodržovat tato pravidla, aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí všech účastníků silničního provozu. V tomto článku se podíváme na základní situace a pravidla pro dávání přednosti protijedoucímu provozu.

1. Při odbočování doleva

1. При повороте налево

Pokud se chystáte odbočit vlevo, musíte dát přednost protijedoucímu provozu. Chcete-li to provést, zastavte na křižovatce nebo přechodu a počkejte, až projedou protijedoucí auta. Ujistěte se, že pomocí blinkru upozorníte ostatní řidiče, že máte v úmyslu odbočit.

2. Při změně jízdního pruhu

2. При перестроении

Pokud chcete změnit jízdní pruh a protijedoucí provoz jede před vámi, musíte dát přednost. K tomu použijte blinkry a počkejte, až vás ostatní řidiči nechají předjet. Ujistěte se, že máte dostatek místa pro bezpečnou změnu jízdního pruhu.

Je důležité si uvědomit, že je nutné dát přednost protijedoucímu provozu v každé situaci, kdy to vyžadují pravidla silničního provozu. Nezapomeňte na silnici udržovat vzájemný respekt a spolupráci, abyste zajistili bezpečnou a pohodlnou cestu pro všechny.

Základní pravidla a vysvětlení

Основные правила и разъяснения

Základní pravidla pro dávání přednosti:

Основные правила уступления дороги:

1. Řidič musí dát přednost v jízdě protijedoucím v těchto případech:

ČTĚTE VÍCE
Jak bezpečně a efektivně projet na úzké silnici, aniž by došlo k nouzové situaci?

— Když se dvě vozidla současně blíží k neřízené křižovatce. V tomto případě musí řidič přijíždějící ke křižovatce dát přednost v jízdě někomu přijíždějícímu zleva nebo zprava.

— Když jsou na křižovatce semafory nebo dopravní značky ukazující přednost v jízdě.

— Při odbočování vlevo nebo vpravo v přítomnosti jiných vozidel.

2. Řidiči musí být obzvláště opatrní, aby své vozidlo ovládali hladce a bezpečně. Pokud si oba řidiči současně dávají přednost v jízdě, dávají přednost řidiči, jejichž směr jízdy je vpravo.

Vysvětlení dalších situací:

Разъяснения дополнительных ситуаций:

1. Pokud dal řidič zpočátku blinkr, má přednost před řidičem, který má v úmyslu pouze odbočit.

2. V případě, že žádné vozidlo nejede, bude mít řidič pravostranného vozidla na pozemní komunikaci přednost před řidičem levého vozidla, který hodlá vjet na hlavní silnici.

3. Je-li provoz regulován semafory, musí dát řidič přednost v jízdě, když na semaforu přejde červená nebo žlutá.

Dodržování výše uvedených pravidel a vysvětlení je základem bezpečné a harmonické organizace provozu.

Typy dopravních situací

Виды дорожных ситуаций

Na silnici musí řidiči čelit různým situacím, které vyžadují zvláštní dovednosti a opatrnost. Podívejme se na některé z nich:

  1. Křižovatka je místo, kde se protínají dvě nebo více cest. Při vjíždění do křižovatky musí být řidič obzvláště opatrný a dát přednost těm, kteří mají vyšší přednost.
  2. Kruhový objezd je kruhový objezd, kde se vozidlo pohybuje po kruhu. Řidič musí objíždět kruhový objezd a dávat přednost přijíždějícím vozidlům.
  3. Přechod pro chodce je místo určené k přecházení chodců přes vozovku. Řidič musí dát přednost chodcům, kteří jsou na přechodu nebo se na něj chystají vstoupit.
  4. Zastávka MHD – řidič musí dát přednost MHD, která odjíždí nebo se k zastávce blíží.
  5. Vozovka s předností – při absenci dopravních značek nebo značení musí řidič dát přednost vozidlům jedoucím ze směru přijíždějícího zprava.

Je třeba mít na paměti, že dát přednost v jízdě je povinností každého řidiče, a to je důležité pro zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Důležité okamžiky ve městě a na dálnici

Важные моменты в городе и на трассе

Při dávání přednosti protijedoucímu provozu ve městě je důležité pamatovat na dodržování pravidel silničního provozu. Před provedením manévru musíte zapnout ukazatele směru a ujistit se, že v cestě pohybu nejsou žádné překážky. Je také důležité vzít v úvahu rychlost protijedoucího provozu, aby nevznikaly mimořádné situace.

ČTĚTE VÍCE
Je možné pokračovat v jízdě autem bez zadního okna a pokud ano, s jakými omezeními? Přehled pravidel a následků řízení vozu s poškozeným zadním sklem

Na dálnici je dodržování pravidel obzvláště důležité, protože rychlost jízdy je vyšší a situace na silnici se může měnit rychleji. Před provedením manévru se musíte ujistit, že je bezpečný a že neexistuje možnost vytvořit nouzovou situaci. Měli byste také vzít v úvahu průchodnost protijedoucích vozidel, abyste je neoslepovali svými světlomety.

Bezpečnost silničního provozu závisí na pozornosti a vzájemném respektu všech účastníků. Správné upřednostnění protijedoucích vozidel pomáhá snižovat riziko dopravních nehod a vytváří pohodlné podmínky pro všechny účastníky silničního provozu.

Video:

Kdy dát přednost chodcům. Kurz ruských dopravních pravidel 2021

Otázka 5 lístku 2

Protijedoucí provoz – teorie jednoduchých dopravních pravidel s RED autoškolou