Instalace zavírače dveří na dveře otevírané směrem ven může představovat určité potíže, protože jeho instalace vyžaduje další úsilí a speciální dovednosti. Pokud však chcete zajistit bezpečí a pohodlí ve svém domově nebo kanceláři, pak to není nemožný úkol.

Než začnete instalovat zavírač dveří, musíte určit jeho typ a vhodný model pro vaše dveře. Je důležité si uvědomit, že instalace zavírače na dveře, které se otevírají ven, může vyžadovat další prvky a specifické nástroje.

Hlavní fáze instalace zavírače na dveře jsou: přípravné práce, montáž upevňovacích prvků, přímá instalace zavírače a kontrola jeho funkčnosti. Při provádění prací se doporučuje kontaktovat specialisty, aby byla zajištěna správná instalace a životnost zavírače.

Instalace dveřního zavírače pro dveře otevírané ven: praktický průvodce

Установка доводчика для двери, открывающейся наружу: практическое руководство

Krok 1: Příprava nástrojů

Шаг 1: Подготовка инструментов

Než začnete instalovat dveřní zavírač, budete potřebovat následující nástroje:

 • Šroubovák
 • Ruční nástroje (jako jsou kleště nebo kleště)
 • Vrtejte s různými vrtáky

Před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.

Krok 2: Výběr a nákup dveřního zavírače

Шаг 2: Выбор и покупка доводчика

Než si koupíte zavírač dveří pro dveře otevírané ven, musíte se rozhodnout pro několik parametrů:

 • Síla zavírání je parametr, který určuje hmotnost dveří, které může zavírač zavřít. Při výběru správného dveřního zavírače zvažte váhu svých dveří.
 • Provozní režim – zavírače mohou mít různé provozní režimy, například pouze zavírání dveří nebo samostatné zavírání a otevírání. Vyberte si dveřní zavírač s provozním režimem, který potřebujete.
 • Značka a cena – na trhu je mnoho výrobců dveřních zavíračů, vyberte si spolehlivou značku s dobrou pověstí. Věnujte pozornost také ceně a porovnejte ji se svým rozpočtem.

Po určení všech parametrů vyberte a zakupte vhodný zavírač pro vaše dveře.

Krok 3: Instalace zavírače dveří

Шаг 3: Установка доводчика

Nejprve si přečtěte montážní návod výrobce dveřního zavírače. Měl by obsahovat podrobné kroky a doporučení pro instalaci.

Obecně platí, že instalace dveřního zavírače pro dveře otevírané ven zahrnuje následující kroky:

 1. Určete místo instalace zavírače na dveře a rám. Ujistěte se, že zavírač je umístěn uprostřed a nepřekáží při otevírání nebo zavírání dveří.
 2. Pomocí vrtačky a vrtáků vyvrtejte otvory pro upevňovací prvky zavírače dveří.
 3. Připevněte dveřní zavírač ke dveřím a rámu pomocí dodaných upevňovacích prvků.
 4. Zkontrolujte, zda se dveřní zavírač otevírá a zavírá dveře správně. V případě potřeby upravte sílu argumentu a další parametry podle pokynů.
 5. Zkontrolujte, zda zavírač nenarušuje normální funkci dveří a zda se otevírá bez problémů směrem ven.
ČTĚTE VÍCE
Jaké značky automobilů se vyrábějí v Koreji?

Pokud si nejste jisti svými dovednostmi nebo nechcete provádět instalaci sami, doporučujeme vám kontaktovat profesionálního montéra zavíračů dveří. Mohou rychle a efektivně nainstalovat dveřní zavírač pro dveře otevírané ven.

To je vše! Nyní víte, jak nainstalovat dveřní zavírač pro dveře otevírané ven. Postupujte podle našeho návodu a užijte si bezpečnost a pohodlí, které zavírač dveří poskytuje.

Příprava na instalaci

Подготовка к установке

Před instalací dveřního zavírače pro dveře otevírané ven je třeba provést několik přípravných kroků.

1. Posuďte typ dveří.

Před zakoupením dveřního zavírače je důležité určit typ dveří, na které bude instalován. Mějte na paměti, že dveřní zavírače mají různé požadavky na instalaci v závislosti na typu dveří – standardní, kovové, plastové atd.

2. Zkontrolujte stav dveří.

Než začnete instalovat zavírač dveří, musíte zkontrolovat stav dveří. Ujistěte se, že je v dobrém stavu a nemá žádné praskliny, opotřebení nebo jiná poškození, která by mohla nepříznivě ovlivnit instalaci a provoz zavírače.

3. Shromážděte potřebné nástroje.

Před instalací dveřního zavírače se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje. Obvykle budete potřebovat šroubovák, metr, elektrickou vrtačku a různé bity a spojovací prvky. Také se ujistěte, že všechny nástroje jsou v dobrém provozním stavu.

4. Přečtěte si pokyny.

Před instalací zavírače si pozorně přečtěte pokyny výrobce. Poskytne vám podrobné informace o procesu instalace, potřebných nástrojích a funkcích, které je třeba vzít v úvahu při instalaci dveří otevíraných ven.

5. Určete místo instalace.

Vyberte optimální místo pro instalaci zavírače. Musí být dostatečně pevný a stabilní. Je také nutné vzít v úvahu, že zavírač je vhodný pro použití a nepřekáží při otevírání dveří směrem ven.

Dodržováním těchto přípravných kroků můžete s jistotou začít instalovat zavírač dveří otevíraný ven.

Kroky pro instalaci dveřního zavírače

Шаги по установке доводчика

Chcete-li nainstalovat dveřní zavírač na dveře otevírané ven, postupujte takto:

 1. Připravte si potřebné nástroje: šroubovák, metr, vrtačku, šrouby a vrtačku.
 2. Určete správné umístění zavírače na dveřích. Obvykle se instaluje na horní stranu dveří, ale přesné umístění závisí na typu zavírače dveří a doporučení výrobce.
 3. Označte místa pro vrtání otvorů na dveřích a rámu dveří pomocí metru a tužky.
 4. Pomocí vrtačky vyvrtejte otvory na označených místech.
 5. Umístěte zavírač na dveře a zajistěte jej šrouby.
 6. Zkontrolujte, zda je dveřní zavírač správně nainstalován, ujistěte se, že funguje správně a umožňuje hladké a automatické zavírání dveří.
ČTĚTE VÍCE
Top 10 nejúčinnějších radarových detektorů pro automobily - nejlepší modely pro spolehlivou ochranu proti rychlostním limitům a pokutám

Po dokončení všech instalačních kroků bude zavírač dveří připraven k použití. Ujistěte se, že funguje bezchybně a případně upravte jeho nastavení podle pokynů výrobce.

Dokončení instalace

Завершение установки

Jakmile je zavírač úspěšně nainstalován na vaše dveře, je třeba provést poslední úpravy, aby byla zajištěna správná funkce zařízení.

Nejprve se ujistěte, že zavírač dveří je správně připojen k pantu dveří. Zkontrolujte, zda jsou všechny vodiče bezpečně upevněny a nejsou poškozeny.

Dále zkontrolujte, zda nastavení síly zavírače odpovídá vlastnostem vašich dveří. Pokud jsou dveře příliš těžké nebo naopak příliš lehké, možná budete muset provést nějaké změny v nastavení zavírače dveří.

Dále se ujistěte, že je zavírač dveří správně nainstalován na rampě, abyste zajistili hladké a účinné zavírání dveří. Nainstalujte všechny potřebné šrouby, matice a další upevňovací prvky, abyste zajistili, že je jednotka bezpečně připevněna k rámu dveří.

Nakonec proveďte funkční kontrolu zavírače. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda se dveřní zavírač bez problémů aktivuje a zavírá dveře. Podle potřeby upravte nastavení síly nebo jiná nastavení.

Po dokončení všech těchto kroků si můžete být jisti, že dveřní zavírač bude správně nainstalován a bude bezchybně fungovat. Nyní si můžete užívat pohodlí a pohodlí, které poskytuje dveřní zavírač při otevírání dveří ven.

Video:

Jak nainstalovat dveřní zavírač sami?

Jak to funguje – Paralelní instalace dveřních zavíračů APECS

jak správně nainstalovat dveřní zavírač a nakonfigurovat jej.