Tankování auta je jedním z povinných a každodenních rituálů v životě majitele vozu. Mnoho řidičů si však klade otázku: jak správně a bezpečně natankovat auto sami?

Než zahájíte proces tankování, musíte se ujistit, že je vybrán vhodný stojan a tankovací kupón. Výdejní stojan musí mít správný druh paliva (benzín nebo nafta) a nesmí být poškozený. Tankovací kupón musí být také v dobrém stavu a poskytovat spolehlivé spojení s čerpadlem.

Při doplňování paliva do auta musíte dodržovat některá bezpečnostní pravidla. Nejprve před doplňováním paliva vypněte motor a zapalování. Za druhé je nutné připojit zemnící kabel, aby se zabránilo možnosti jiskření při přeplnění paliva. Kromě toho je nutné dbát na plnění nádrže, aby nedošlo k překročení povolené hladiny plnění.

Příprava na doplňování paliva do auta

1. Zkontrolujte hladinu paliva

Před tankováním se musíte ujistit, že hladina paliva ve vašem autě je opravdu nízká. Chcete-li to provést, věnujte pozornost údajům na palivoměru nebo zkontrolujte hladinu paliva pomocí podsvíceného knoflíku. Pamatujte, že doplňování paliva do vozidla s plnou nádrží může vést k plýtvání palivem a zvýšení hmotnosti vozidla.

2. Připravte si potřebné nástroje

Před doplňováním paliva do vozidla se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje. U většiny aut stačí k otevření palivové nádrže běžný klíč nebo speciální klíč. V některých případech však může být vyžadován speciální nástroj.

3. Otevřete palivovou nádrž

Než začnete tankovat palivo, měli byste otevřít palivovou nádrž. Obvykle se otevírá pomocí západky nebo klíče. Přečtěte si pozorně návod k vozidlu, abyste zjistili, jak nádrž správně otevřít.

  • Pokud nevíte, kde se nachází páka pro uvolnění nádrže, podívejte se do návodu k vozidlu.
  • Páka pro uvolnění nádrže se obvykle nachází na straně řidiče vedle sedadla.

4. Najděte nejbližší čerpací stanici

Před tankováním do auta se ujistěte, že víte, kde je nejbližší čerpací stanice. Ideálně volte stanici s dobrou pověstí a kvalitním palivem. Pomocí navigace nebo map vyhledejte nejbližší čerpací stanici a vyberte si tu, která je pro vás nejvýhodnější.

Dodržením těchto jednoduchých kroků přípravy natankujete své auto bez problémů a s minimálními riziky. Pamatujte, že správné doplňování paliva přispívá k dlouhému a bezpečnému provozu vašeho vozidla a také k úspoře paliva.

ČTĚTE VÍCE
Nejlepší tipy, jak v zimě chránit auto před chladem a solí

Výběr správného paliva a značky

Před doplňováním paliva do vozidla si přečtěte pokyny v uživatelské příručce. Mělo by tam být uvedeno doporučení výrobce pro značku paliva a jeho oktanové číslo.

Dva hlavní typy paliv používaných k pohonu automobilů jsou benzín a nafta. Benzín se používá v benzínových motorech a motorová nafta se používá v dieselových motorech. Pokus o použití nesprávného typu paliva může vést k poškození motoru.

Kromě výběru druhu paliva je důležité věnovat pozornost také značce paliva. Čerpací stanice obvykle nabízejí různé značky paliva, jako je AI-92, AI-95 atd. Značka paliva udává jeho oktanové číslo a kvalitu.

Oktanové číslo je ukazatelem odolnosti paliva proti samovznícení při stlačení ve válci motoru. Čím vyšší je oktanové číslo, tím je palivo kvalitnější a lépe se v motoru spaluje. Každý vůz má své doporučené oktanové číslo a tuto hodnotu je třeba zohlednit při výběru značky paliva.

Čerpací stanice většinou nabízejí značky paliva s různými oktanovými čísly. Pokud váš vůz doporučuje používat palivo s oktanovým číslem AI-92, můžete použít palivo s oktanovým číslem AI-95 nebo AI-98, ale ne nižším než tato hodnota. Nedoporučuje se však používat palivo s vyšším než doporučeným oktanovým číslem, protože to může nepříznivě ovlivnit výkon motoru.

Výběr správného paliva a značky je důležitým aspektem správného tankování vašeho vozu. Ujistěte se, že jste si prostudovali doporučení výrobce a řídili se těmito doporučeními při doplňování paliva do vozidla.

Technika tankování vozidel

Abyste si své auto správně natankovali sami, je potřeba dodržovat pár jednoduchých pravidel a používat vhodnou techniku ​​tankování.

1. Výběr správného paliva

1. Выбор правильного топлива

Před doplňováním paliva do vozidla se musíte ujistit, že je zvoleno správné palivo a že splňuje doporučení výrobce vozidla. Čtení uživatelské příručky vašeho vozu nebo nálepky na palivové nádrži vám pomůže určit, jaký typ paliva je potřeba. Nesprávné palivo může způsobit problémy a poškození motoru.

2. Zabezpečení

2. Безопасность

Existuje několik bezpečnostních opatření, která byste měli učinit před doplňováním paliva do vozidla. Nejprve musíte uzemnit vozidlo připojením kabelu pro výboj statické elektřiny ke kovové části karoserie. Zadruhé byste měli vypnout motor a ujistit se, že jsou všechna zařízení v autě vypnutá.

ČTĚTE VÍCE
Jak pochopit, že je čas vyměnit granát - klíčové signály a tipy

Při doplňování benzínu mějte otevřený horní uzávěr plynové nádrže a použijte správnou velikost trysky, abyste zabránili vystříknutí paliva. Při tankování motorové nafty je třeba používat ochranné rukavice, protože motorová nafta může způsobit podráždění pokožky.

3. Tankování paliva

Proces tankování automobilu začíná vložením palivové pistole do plynové nádrže. Tryska by měla být zasunuta až na doraz, aby nedošlo k úniku paliva. Při udržování trysky ve svislé poloze opatrně stiskněte páčku na pistoli a držte ji až do konce tankování.

Během procesu doplňování paliva byste měli sledovat hladinu paliva v nádrži a v případě potřeby zastavit přívod paliva. Po dokončení tankování opatrně vyjměte trysku z plynové nádrže a zavřete uzávěr. Je také nutné umístit veškeré použité příslušenství, aby se předešlo možnému poškození a znečištění.

Výhody doplňování paliva do auta sami Nevýhody tankování do auta sami
Úspora času Nebezpečí nesprávného plnění
Šetřit peníze Možné poškození vozidla
pohodlí Minimální riziko vniknutí nečistot do plynové nádrže

Umístění a otevření palivové nádrže

Расположение и открытие топливного бака

Tankování auta začíná určením umístění palivové nádrže. Umístění nádrže se může mírně lišit v závislosti na značce a modelu vozidla. Palivová nádrž je obvykle umístěna v zadní části vozu, poblíž zadních světel.

Chcete-li otevřít palivovou nádrž, musíte najít páčku nebo tlačítko, které ji odemkne. U většiny vozů je tato páka umístěna na straně řidiče v blízkosti pedálů nebo pod volantem. Na páce je zpravidla zobrazena ikona benzínového čerpadla nebo nápis „Fuel“.

Jakmile páčku najdete, zatáhněte za ni nebo stiskněte tlačítko pro odblokování palivové nádrže. Hledejte pípnutí nebo kontrolku, která může indikovat odpojení palivové nádrže.

Po odjištění palivové nádrže ji stačí pouze otevřít. Chcete-li to provést, otočte uzávěr palivové nádrže proti směru hodinových ručiček. Obvykle má víko speciální mechanismus, který zabraňuje náhodnému otevření během jízdy.

Některá vozidla mohou mít systém zamykání palivové nádrže, který k otevření vyžaduje vložení klíče nebo kódu. V takovém případě musíte najít hlavní klíč nebo zadat kód pro otevření uzávěru palivové nádrže.

Nezapomeňte s palivovou nádrží a jejím uzávěrem zacházet opatrně, aby nedošlo k poškození nebo kontaminaci. Zkontrolujte případné signály nebo indikátory, které mohou naznačovat možné problémy s palivovým systémem.

ČTĚTE VÍCE
Efektivní a bezpečný – jaký hadřík mám použít k čištění panelu, aniž bych ho poškodil?

Vložení výdejního stojanu paliva do nádrže

Když do auta natankujete sami, možná budete muset použít výdejní stojan. V této části vám řekneme, jak správně vložit výdejní stojan do automobilové nádrže.

Krok 1: Příprava dávkovače paliva

Před zahájením procesu doplňování paliva se ujistěte, že je váš výdejní stojan čistý a nepoškozený. Pokud potřebujete dodatečnou ochranu proti úniku, zkontrolujte těsnění dávkovače a ujistěte se, že všechna těsnění jsou na svém místě.

Také mějte na paměti, že výdejní stojany se dodávají v různých velikostech, takže se ujistěte, že váš výdejní stojan odpovídá vašemu vozidlu.

Krok 2: Otevření nádrže auta

Před vložením výdejního stojanu do nádrže se ujistěte, že je nádrž vozidla otevřená. Toho lze obvykle dosáhnout stisknutím tlačítka pro uvolnění nádrže na palubní desce vozu nebo pomocí klíče.

Krok 3: Vložení výdejního stojanu do nádrže

Шаг 3: Вставка дозатора топлива в бак

Opatrně zasuňte konec výdejního stojanu do palivové nádrže vozidla. Pokud uslyšíte cvaknutí, dávkovač je na svém místě. Ujistěte se, že dávkovač pevně sedí v nádrži, aby nedošlo k úniku.

Pokud má dávkovač speciální rukojeť nebo držák, použijte jej k přidržení dávkovače při doplňování. To pomůže zabránit náhodnému pohybu dávkovače.

Ujistěte se, že je výdejní stojan ve svislé poloze a není nakloněný, aby palivo mohlo správně téci do nádrže.

Krok 4: Doplnění paliva do auta

Po vložení výdejního stojanu do nádrže jste připraveni natankovat auto. Podle pokynů na palivovém čerpadle vyberte správné palivo a naplňte nádrž na správnou hladinu.

Při tankování držte výdejní stojan rovně a nevytahujte jej z nádrže, dokud není nádrž zcela plná. To pomůže zabránit úniku a přeplnění nádrže.

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů se neváhejte obrátit na obsluhu čerpací stanice nebo se poradit s odborníky.

Video:

POLINA POPRVÉ PLNÍ PLYN)

90 % HLADINY OLEJE JE ŠPATNĚ KONTROLOVÁNO. . . ?

V LIS NA PRVNÍM POBACHENNYA Yak není VYŽADOVÁN k práci a kvůli navazování přátelství + skvělé místo poblíž Kyjeva