Nemrznoucí směs je látka, která je určena k ochraně motoru před zamrznutím a přehřátím. Pro zajištění maximální účinnosti je důležité správně naředit nemrznoucí koncentrát. V tomto článku vám řekneme o několika životních hackech, které vám pomohou správně naředit nemrznoucí koncentrát.

První life hack je řídit se pokyny výrobce. Každý výrobce nemrznoucí směsi může mít svá vlastní doporučení ohledně správného poměru koncentrátu a vody. Než se tedy pustíte do ředění, pečlivě si přečtěte návod na obalu. Může obsahovat informace o tom, kolik nemrznoucí směsi je třeba přidat do každého litru vody.

Druhým life hackem je použití destilované vody. Při ředění koncentrátu nemrznoucí směsi je důležité používat čistou vodu bez nečistot. Takovou vodu lze získat destilací nebo speciálně čistit. Používáním destilované vody se vyhnete různým problémům spojeným s nečistotami, které se mohou nacházet v běžné vodovodní vodě.

Třetím life hackem je udržení správného poměru koncentrátu a vody. Optimální poměr koncentrátu k vodě může záviset na klimatických podmínkách ve vašem regionu. V severních oblastech, kde mohou zimní teploty klesnout pod bod mrazu, je nutné použít více koncentrátu, aby byla zajištěna ochrana motoru před zamrznutím. V teplých oblastech, kde může být problémem přehřátí motoru, je třeba použít více vody.

Jak ředit koncentrát nemrznoucí směsi: 3 užitečné tipy

Zde jsou 3 užitečné tipy, které vám pomohou správně naředit koncentrát nemrznoucí směsi:

1. Správný poměr

Při ředění koncentrátu nemrznoucí směsi je důležité dodržet správný poměr s vodou. Obvykle se doporučuje smíchat koncentrát s vodou v poměru 1 ku 1. V závislosti na konkrétní značce nemrznoucí směsi a požadavcích výrobce však může být tento poměr změněn. Přesná doporučení naleznete v uživatelské příručce vašeho vozidla nebo v příručce výrobce.

2. Kvalita vody

Kvalita vody hraje důležitou roli také při ředění koncentrátu nemrznoucí směsi. Doporučuje se používat destilovanou vodu nebo vodu čištěnou speciálními filtračními systémy. To pomůže vyhnout se usazeninám a dalším negativním vlivům na chladicí systém vozu.

3. Správný proces ředění

K ředění koncentrátu nemrznoucí směsi musíte použít speciální nádobu, která není v žádném případě spojena s potravinářskými výrobky. Postupně přidávejte koncentrát do vody za stálého míchání roztoku, dokud nevznikne jednotná směs. Nedoporučuje se přidávat koncentrát do již fungujícího chladicího systému automobilu.

ČTĚTE VÍCE
Jak zapalovací svíčka ve výfukovém potrubí pomáhá autu a proč se instaluje?

Dodržováním těchto 3 užitečných tipů můžete správně naředit koncentrát nemrznoucí směsi a zajistit spolehlivou ochranu motoru před přehřátím a korozí.

Požadované vybavení pro distribuci nemrznoucího koncentrátu

Требуемое оборудование для разводки концентрата антифриза

Správná distribuce nemrznoucího koncentrátu vyžaduje určité vybavení. Níže je uveden seznam požadovaných nástrojů:

1. Nádoba na míchání

K ředění koncentrátu nemrznoucí směsi je zapotřebí speciální nádoba. Musí být čistý a bez cizích pachů. Doporučuje se použít plastovou nádobu s víkem.

2. Válec odměřený kádinkou

2. Стакан-мерный цилиндр

Pro přesné měření objemu zředěného koncentrátu nemrznoucí směsi je nutný odměrný válec. Měl by mít vhodné dělení pro stanovení požadovaného množství kapaliny.

3. Čistá voda

Distribuce nemrznoucího koncentrátu vyžaduje použití čisté vody. Zvolte vodu bez nečistot a kontaminantů, abyste zabránili vniknutí částic do chladicího systému vozidla.

4. Čerpadlo

Pro smíchání nemrznoucího koncentrátu s vodou budete potřebovat čerpadlo. V závislosti na preferenci a dostupnosti vybavení můžete použít ruční pumpu nebo elektrickou pumpu.

5. Tabulka distribuce nemrznoucí směsi

5. Таблица разводки антифриза

Pro správné naředění koncentrátu nemrznoucí směsi se doporučuje použít tabulku, která udává poměr mezi koncentrátem a vodou. To vám pomůže získat požadovanou koncentraci nemrznoucí směsi pro váš vůz.

Než začnete ředit nemrznoucí koncentrát, ujistěte se, že máte veškeré potřebné vybavení. Pouze správné použití nářadí zaručuje vysoce kvalitní výsledek.

Sled akcí při distribuci koncentrátu nemrznoucí směsi

  1. Připravte svou nemovitost: Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení, včetně nálevky, nádoby, čisté vody a koncentrátu nemrznoucí směsi. Zkontrolujte, zda koncentrát nemrznoucí směsi odpovídá specifikacím výrobce vašeho vozidla.
  2. Najděte odtokový bod: Umístění vypouštěcího bodu se může lišit v závislosti na typu a modelu vozidla. Podívejte se do uživatelské příručky nebo navštivte mechanika, aby určil správné umístění vypouštěcího bodu.
  3. Připravte chladicí systém: Před distribucí koncentrátu nemrznoucí směsi se ujistěte, že je motor studený a chladicí systém je zcela vypnutý. Otevřete kapotu svého auta a hledejte varovné signály o horkých površích.
  4. Vypusťte starou nemrznoucí kapalinu: Umístěte nádobu pod vypouštěcí bod a opatrně ji otevřete. Opatrně uvolněte starou nemrznoucí směs a nechte ji zcela vytéct.
  5. Zřeďte koncentrát nemrznoucí směsi: Postupujte podle pokynů na obalu nemrznoucího koncentrátu a řádně jej nařeďte vodou. Obvykle se doporučuje ředění 50/50, ale podívejte se na pokyny.
  6. Naplňte chladicí systém: Pomocí nálevky opatrně nalijte zředěnou nemrznoucí směs do chladicího systému. Ujistěte se, že hladina chladicí kapaliny je v rámci povolené značky na expanzní nádrži.
  7. Zkontrolujte chladicí systém: Nastartujte motor a nechte jej zahřát. Pečlivě sledujte chladicí systém, abyste se ujistili, že nemrznoucí směs správně cirkuluje bez úniků.
ČTĚTE VÍCE
Co je CVT v autě a jak funguje?

Pamatujte, že ředění koncentrátu nemrznoucí směsi je vážný úkol a musí být prováděno opatrně a podle pokynů výrobce vašeho vozidla. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo dotazy, je nejlepší kontaktovat certifikovaného mechanika.

Zohlednění vlastností při distribuci koncentrátu nemrznoucí směsi pro různé typy motorů

Kapalinou chlazené motory

Двигатели с жидкостным охлаждением

Pokud má vaše vozidlo kapalinou chlazený motor, budete muset vybrat koncentrát nemrznoucí směsi, který splňuje specifikace výrobce. Před distribucí nemrznoucí směsi je nutné zkontrolovat stav chladicího systému a odstranit všechny nečistoty. Poté dle doporučení výrobce nařeďte nemrznoucí koncentrát destilovanou vodou v požadovaných poměrech.

Vzduchem chlazené motory

Vzduchem chlazené motory nevyžadují vedení nemrznoucí směsi, protože nepoužívají kapalinový chladicí systém. V tomto případě je nutné sledovat stav chladiče a ventilačních otvorů, aby byl zajištěn normální přenos tepla a nedošlo k přehřátí motoru.

Je důležité si uvědomit, že nesprávná distribuce nemrznoucí směsi může vést k selhání chladicího systému a vážnému poškození motoru. Proto před provedením tohoto postupu nahlédněte do návodu k obsluze vozidla a dodržujte doporučení výrobce.

V případě pochybností nebo nedostatku potřebných dovedností se doporučuje kontaktovat specialisty servisního střediska pro správnou a vysoce kvalitní distribuci nemrznoucí směsi.

Video:

5 CHYB při kontrole hladiny nemrznoucí směsi! NEDĚLEJ TO!

Jak sami rychle odstranit vzduch z chladicího systému

Nemrznoucí koncentrát Hepu G12 – KDE JE ORIGINÁL? Porovnání 5 různých plechovek.