Snímač vačkového hřídele je jednou z nejdůležitějších součástí automobilu, která je zodpovědná za správnou funkci zapalovacího systému. Jeho funkcí je určit, kdy se ventily motoru otevírají a zavírají. Pokud dojde k poruše snímače, motor může začít běžet nerovnoměrně, ztrácet výkon nebo se dokonce úplně zastavit.

Kontrola a výměna snímače vačkového hřídele v autě je úkol, který zvládne každý motorista s určitými dovednostmi a nástroji. Samotný proces nějakou dobu trvá a vyžaduje přesné sladění motoru. Výměna snímače vačkového hřídele je však poměrně standardní postup, který lze provést samostatně bez návštěvy autoservisu.

V tomto článku se podíváme na podrobné pokyny pro kontrolu a výměnu snímače vačkového hřídele v autě. Probereme potřebné nástroje, kroky k diagnostice problému a postup výměny senzoru. Tyto informace budou užitečné pro každého majitele vozu, protože ušetří čas a peníze a také zajistí správnost a kvalitu odvedené práce.

Jak zkontrolovat snímač vačkového hřídele v autě?

Následující kroky vám pomohou zkontrolovat funkčnost snímače vačkového hřídele:

1. Příprava na test

1. Подготовка к проверке

Před zahájením testu se ujistěte, že je motor zastavený a vychladlý. Budete také potřebovat následující nástroje:

 • Sada kláves
 • Multimetr
 • Schéma zapojení pro váš vůz

2. Nalezení snímače vačkového hřídele

2. Нахождение датчика распредвала

Snímač vačkového hřídele je obvykle umístěn na bloku motoru. Přesné umístění zjistíte v návodu k obsluze vašeho vozidla nebo ve schématu zapojení.

3. Demontáž snímače vačkového hřídele

Dalším krokem je odstranění snímače vačkového hřídele. Odpojte elektrické konektory, upevňovací prvky a opatrně vyjměte snímač z motoru. Věnujte pozornost stavu konektorů a vodičů. Pokud zjistíte poškození, je nutné opravit nebo vyměnit příslušné prvky.

4. Kontrola odporu

Pomocí multimetru zkontrolujte odpor snímače vačkového hřídele. Připojte multimetr ke konektoru snímače a porovnejte získané hodnoty s doporučenými hodnotami uvedenými v návodu k obsluze vašeho vozidla. Pokud se hodnoty neshodují, je třeba snímač vyměnit.

Poznámka: Pokud si nejste jisti, jak správně provést test odporu, je nejlepší poradit se s odborníkem.

5. Kontrola signálu

Chcete-li zkontrolovat signál snímače vačkového hřídele, připojte ke konektoru snímače multimetr. Poté nastartujte motor a sledujte, jak se údaj multimetru mění při pohybu vačkového hřídele. Pokud údaj multimetru zůstane stabilní, když se hřídel pohybuje, může to znamenat vadný snímač vačkového hřídele.

ČTĚTE VÍCE
Jak zjistit nutnost výměny oleje v manuální převodovce bez opravy!

Poznámka: Nejlepší je zkontrolovat signál pomocí elektrického schématu vašeho vozidla a uživatelské příručky.

Pokud při kontrole snímače vačkového hřídele zjistíte nějaké závady, je doporučeno jej vyměnit za nový originální snímač nebo kontaktovat autoservis pro kvalitní opravu.

Vhodné metody pro kontrolu snímače vačkového hřídele v autě

Подходящие способы для проверки датчика распредвала в автомобиле

Kontrola snímače vačkového hřídele je velmi důležitá pro správnou funkci motoru a určení, kdy se ventily otevírají a zavírají. Existuje několik způsobů, které vám mohou pomoci provést tuto kontrolu.

Použití diagnostického skeneru: Jedním z nejběžnějších způsobů kontroly snímače vačkového hřídele je použití diagnostického diagnostického nástroje. Pomocí tohoto zařízení můžete získat data o provozu senzoru a také zkontrolovat chyby nebo poruchy.

Kontrola multimetrem: Pro kontrolu snímače vačkového hřídele můžete také použít multimetr. Připojte multimetr k odpovídajícím kontaktům snímače a změřte odpor. Normální hodnoty budou uvedeny v technické dokumentaci vašeho vozu.

Vizuální kontrola: Někdy může být snímač vačkového hřídele vadný kvůli vnějšímu poškození, jako jsou praskliny nebo úlomky. V tomto případě je důležité senzor vizuálně zkontrolovat a ujistit se, že je v dobrém stavu.

Zkontrolujte pomocí zvukového signálu: Některé snímače vačkového hřídele mohou pípat, když jsou dobré. Tento signál můžete použít k testování funkce senzoru. Pokud signál neslyšíte nebo nezní správně, může být nutné snímač vyměnit.

Nezapomeňte, že před kontrolou snímače vačkového hřídele musíte vypnout auto a prostudovat návod k opravě vašeho konkrétního vozidla. To pomůže předejít možnému poškození a zajistí správný postup kontroly.

Proces výměny snímače vačkového hřídele v autě

Krok 1: Přípravné kroky

 • Zvedněte přední část vozidla pomocí hydraulického zvedáku, abyste získali přístup k motoru.
 • Odpojte záporný pól baterie, abyste zabránili náhodnému připojení elektrických obvodů během provozu.
 • Prohlédněte motor a najděte umístění snímače vačkového hřídele. Obvykle se nachází v blízkosti rozvodového řemene nebo řetězu.

Krok 2: Demontáž snímače vačkového hřídele

 1. Odpojte konektor snímače vačkového hřídele tak, že stisknete spony po stranách konektoru a jemně jej vytáhnete do strany.
 2. Pomocí vhodného nástroje opatrně vyjměte šroub, který připevňuje snímač k motoru.
 3. Opatrně vyjměte senzor z jeho umístění a zkontrolujte, zda nejsou cizí předměty nebo usazeniny, které by mohly bránit správnému fungování nového senzoru.
ČTĚTE VÍCE
Film nebo barva - kterou možnost je lepší zvolit pro design auta?

Krok 3: Instalace nového snímače vačkového hřídele

 • Vložte nový snímač vačkového hřídele na místo a ujistěte se, že pevně zapadá do motoru.
 • Zajistěte snímač vačkového hřídele šroubem pomocí vhodného nástroje. Utáhněte šroub předepsaným momentem.
 • Připojte konektor snímače vačkového hřídele jeho zasunutím do příslušných konektorů a ujistěte se, že je bezpečně usazen.

Po dokončení výše uvedených kroků se ujistěte, že je nový snímač vačkového hřídele správně nainstalován a že nejsou žádné problémy s připojením. Připojte záporný pól baterie a spusťte vozidlo z hydraulického zvedáku. Nyní můžete otestovat funkci nového snímače vačkového hřídele na vašem vozidle a ujistit se, že všechny funkce fungují správně.

Video:

Chyba snímače vačkového hřídele golfu. Nenechte se diagnostikovat sami.

Jak zkontrolovat snímač polohy klikového nebo vačkového hřídele?

Snímač vačkového hřídele. Lifehack. Jak si to ověřit sami?!