Katalyzátor je zařízení, které je instalováno ve výfukovém systému automobilu. Je určen k čištění redukovaných výfukových plynů, toxických faktorů a výfukového systému od škodlivých částic obsažených ve výfukových plynech vozidla. Typicky jsou katalyzátory vyrobeny z kovového nebo keramického materiálu s přídavkem niklu, platiny nebo palladia.

Pro mnoho majitelů automobilů vyvstává otázka přítomnosti katalyzátoru nebo jeho poruchy. Koneckonců, stav katalyzátoru přímo ovlivňuje činnost motoru a výfukového systému. Jak ale můžete zjistit, zda má vaše auto katalyzátor, když nemáte speciální znalosti a zkušenosti? Podívejme se na tento problém.

Hlavní známky normálního fungování katalyzátoru jsou: nepřítomnost cizího hluku, rovnoměrný chod motoru a jeho vysoký výkon, jakož i odpovídající ukazatele analýzy opacity výfukového systému. Aby však bylo možné přesně určit, zda vůz má nebo nemá katalyzátor, je zapotřebí několik technických kontrol.

Jak zjistit přítomnost katalyzátoru v autě?

1. Vnější kontrola: Při prohlídce vozu pod kapotou si můžete všimnout přítomnosti katalyzátoru. Obvykle se skládá z kovového pouzdra instalovaného ve výfukovém systému.

2. Stanovení čichem: Provoz katalyzátoru může změnit charakteristický zápach výfukových plynů. Když motor automobilu běží s katalyzátorem, plyny budou mít méně intenzivní a „čistší“ zápach.

3. Zvuková kontrola výfukového systému: Přítomnost katalyzátoru může ovlivnit zvuk výfukového systému. Katalyzátor obvykle snižuje hluk a zvuky výfuku, takže tyto zvuky mohou být hlasitější, pokud není přítomen.

4. Diagnostické zařízení: V případě pochybností se můžete obrátit na autoservis, kde pomocí speciálního zařízení diagnostikují výfukový systém. V důsledku diagnózy bude možné určit přítomnost nebo nepřítomnost katalyzátoru.

Katalyzátor hraje důležitou roli při snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech vozidel. Jeho přítomnost a provozuschopnost jsou proto důležitou součástí ekologické bezpečnosti vozidel. Pokud je katalyzátor poškozen nebo chybí, je doporučeno kontaktovat autoservis pro výměnu nebo opravu tohoto zařízení.

Příznaky indikující nepřítomnost katalyzátoru

Симптомы, указывающие на отсутствие катализатора

Absence katalyzátoru se může projevit několika příznaky, které vám pomohou pochopit, zda jej vaše auto má nebo ne. Tady jsou některé z nich:

1. Černý kouř z výfukového potrubí.

Pokud vaše auto při běžícím motoru produkuje značné množství černého kouře, může to být známka toho, že chybí katalyzátor.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správný typ zrcadel do vašeho interiéru

2. Nepříjemný zápach ve výfukových plynech.

Katalyzátor čistí výfukové plyny od škodlivých látek. Pokud mají výfukové plyny silný zápach, může to znamenat, že jsou bez zápachu.

3. Zvýšená spotřeba paliva.

Katalyzátor také pomáhá optimalizovat směs vzduchu a paliva. Pokud máte problémy s katalyzátorem, může vaše auto spotřebovat více paliva.

4. Výskyt chyb v systému řízení emisí.

Chybějící katalyzátor může způsobit, že se na palubní desce vašeho vozu objeví emisní chyby.

Pokud zaznamenáte tyto příznaky, doporučujeme, abyste se obrátili na odborníka, aby diagnostikoval a opravil váš stroj.

Příznaky indikující přítomnost katalyzátoru

1. Zvýšené emise znečišťujících látek

1. Увеличение выбросов загрязняющих веществ

Pokud katalyzátor vašeho vozidla nefunguje správně, může to mít za následek zvýšené emise znečišťujících látek do životního prostředí. Můžete zaznamenat hodně černého, ​​viditelného kouře vycházejícího z výfukového potrubí nebo zhoršení kvality výfukových plynů. Takové příznaky mohou naznačovat vadný katalyzátor.

2. Zvýšená spotřeba paliva

2. Повышенный расход топлива

Dalším indikátorem problémů s katalyzátorem může být zvýšená spotřeba paliva. Vadný katalyzátor může způsobit nesprávné promíchání paliva a vzduchu, což má vliv na účinnost spalování a vyžaduje více paliva pro udržení správného chodu motoru. Pokud si všimnete, že se vaše náklady na palivo bez zjevného důvodu zvýšily, může to znamenat problém s vaším katalyzátorem.

Pokud zaznamenáte tyto příznaky nebo máte podezření na problém s katalyzátorem, doporučuje se kontaktovat odborníka za účelem diagnostiky a okamžité opravy. Vadný katalyzátor může vést k vážným problémům s výkonem motoru a životním prostředím, proto je důležité všechny závady okamžitě identifikovat a opravit.

Video:

Jak zkontrolovat katalyzátor. Prostě něco složitého

CELÁ PRAVDA O ODSTRAŇOVÁNÍ KATALYZÁTORŮ! Tohle by měl vědět každý!

Zda je katalyzátor ucpaný nebo ne – jednoduchý způsob, jak zkontrolovat –