Podtlakový posilovač brzd je důležitou součástí vozu, která zodpovídá za bezpečnost na silnici. Správná činnost posilovače zajišťuje dostatečnou brzdnou sílu, která pomáhá řidiči rychle a bezpečně zastavit vozidlo. V průběhu času a v důsledku běžného opotřebení však může zesilovač ztratit svou účinnost a vyžadovat kontrolu a údržbu.

Hlavním důvodem vadného podtlakového posilovače brzd je únik podtlaku. Pokud vaše vozidlo zaznamená syčení nebo zvuky, když nejsou brzdy sešlápnuté, může to znamenat únik podtlaku. Auto také může zpomalit více či méně než obvykle. Chcete-li zkontrolovat činnost podtlakového posilovače brzd a identifikovat možné problémy, můžete použít několik jednoduchých metod.

Nejprve se vyplatí zkontrolovat fyzický stav podtlakového posilovače a jeho součástí. Začněte vizuální kontrolou. Zkontrolujte spoje, hadice a netěsnosti. Únik vakua lze poznat podle olejových skvrn nebo stop oleje v oblasti zesilovače. Pokud nezaznamenáte žádné viditelné poškození, můžete pomocí speciálního zařízení zkontrolovat těsnost systému.

Další metodou kontroly činnosti podtlakového posilovače brzd je zkouška sluchu. Chcete-li to provést, zapněte motor, sešlápněte brzdový pedál a poslouchejte zvuk. Pokud uslyšíte vysokofrekvenční zvuky, může to znamenat únik vakua. Neměli byste se však spoléhat pouze na tuto metodu, protože i když není slyšet žádný hluk, únik vakua nemusí být zřejmý. Proto se pro získání přesnějších výsledků doporučuje používat několik ověřovacích metod současně.

Jak zkontrolovat činnost podtlakového posilovače brzd?

Как проверить работу вакуумного усилителя тормозов?

1. Zkontrolujte podtlakovou hadici

1. Проверка вакуумного шланга

 • Zkontrolujte, zda není prasklá, poškozená nebo netěsná podtlaková hadice, která spojuje posilovač brzd s motorem.
 • Ujistěte se, že jsou hadicové spoje těsné a neumožňují pronikání vzduchu.
 • V případě potřeby vyměňte hadici za novou.

2. Kontrola brzdového pedálu

2. Проверка тормозного педали

 • Několikrát sešlápněte brzdový pedál a držte jej sešlápnutý.
 • Když pedál sešlápnete, měl by zůstat sešlápnutý bez velké námahy.
 • Pokud se brzdový pedál rychle vrátí do původní polohy, posilovač brzd nemusí správně fungovat.

Pokud při kontrole podtlakového posilovače brzd zjistíte nějaké problémy, doporučujeme kontaktovat autoservis pro kontrolu a opravu. Poruchy podtlakového posilovače brzd mohou výrazně snížit účinnost brzdového systému a vést k vážným následkům na silnici.

Etapy kontroly činnosti podtlakového posilovače brzd

Этапы проверки работы вакуумного усилителя тормозов

 1. Vizuální kontrola: Začněte tím, že zesilovač prohlédnete, zda není viditelně poškozen, praskliny nebo úniky oleje. Ujistěte se také, že všechny spoje a upevnění jsou v dobrém stavu.
 2. Kontrola vakuové pumpy: Ujistěte se, že vakuová pumpa funguje správně. Chcete-li to provést, zkontrolujte, zda čerpadlo vytváří dostatečný tlak a zda v systému nedochází k únikům. Pokud čerpadlo nepracuje správně, musí být vyměněno.
 3. Kontrola membrány: Zkontrolujte membránu podtlakového posilovače, zda není opotřebovaná nebo poškozená. Pokud je membrána poškozena, je nutné ji vyměnit.
 4. Kontrola ventilů: Ujistěte se, že se ventil posilovače podtlaku otevírá a zavírá správně. Když je ventil vypnutý, motor by měl ztratit otáčky a když se ventil otevře, otáčky motoru by se měly ustálit. Pokud ventil nefunguje správně, je nutné jej vyměnit.
 5. Kontrola přívodu vakua: Ujistěte se, že podtlakové hadice jsou neporušené a správně připojené. Profoukněte je stlačeným vzduchem, abyste se ujistili, že nejsou ucpané. Zkontrolujte také, zda v systému nedochází k netěsnostem.
 6. Kontrola brzdového tlaku: Po dokončení všech předchozích kontrol zkontrolujte brzdový tlak v systému. Za tímto účelem několikrát zatlačte na brzdy a zkontrolujte, zda brzdový pedál zůstává pevný a neklesá. Pokud brzdový pedál klesá nebo je velmi měkký, vyžaduje posilovač brzd další servis nebo výměnu.
ČTĚTE VÍCE
Co jsou světla pro denní svícení - různé modely a jejich vlastnosti

Pokud jsou při provozu podtlakového posilovače brzd zjištěny nějaké problémy nebo poruchy, doporučuje se kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a opravu.

Běžné příznaky vadného podtlakového posilovače brzd

Часто встречаемые признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Pokud však posilovač brzd nefunguje správně, může to způsobit problémy s brzdami a zvýšit riziko nehody. Proto je důležité znát běžné příznaky vadného podtlakového posilovače brzd, aby bylo možné včas přijmout opatření k jejich odstranění.

Symptom poruchy Možné příčiny Opravné prostředky
Potíže se sešlápnutím brzdového pedálu Únik podtlaku z posilovače brzd, porucha ventilu nebo deformace membrány. Zkontrolujte těsnost, vyměňte ventil nebo membránu.
Neobvyklé zvuky při ovládání brzd Ucpané vakuové potrubí, opotřebovaný nebo zlomený rotor vakuové pumpy. Vyčistěte potrubí, vyměňte rotor čerpadla.
Zvýšená spotřeba paliva Rozbitý ventil posilovače brzd. Vyměňte ventil.
Třes brzdového pedálu Poškození odpružení posilovače brzd. Vyměňte odpružení.

Než se však pustíte do odstraňování problémů sami, doporučuje se poradit se se zkušeným technikem. Pouze kvalifikované opravy nebo výměny součástí systému pomohou obnovit spolehlivost a bezpečnost podtlakového posilovače brzd.

Další tipy pro servis vašeho posilovače brzd

Дополнительные советы по обслуживанию вакуумного усилителя тормозов

Kromě kontroly činnosti podtlakového posilovače brzd existují další důležité aspekty údržby tohoto zařízení. V této části se podíváme na několik dalších tipů pro péči o váš posilovač brzd, abyste zajistili, že bude fungovat spolehlivě a bezpečně.

1. Pravidelná kontrola podtlakových hadic a spojů

1. Регулярная проверка вакуумных шлангов и соединений

Vakuové hadice a spoje se mohou časem opotřebovat a poškodit. Pravidelně je proto kontrolujte, zda nemají praskliny, praskliny nebo jiné viditelné poškození. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, vyměňte příslušné díly, abyste zabránili úniku podtlaku a ztrátě výkonu posilovače brzd.

2. Kontrola hladiny oleje

2. Проверка уровня масла

Podtlakový posilovač brzd má obvykle olejovou nádrž, která slouží k mazání a chlazení jeho vnitřních součástí. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a pokud je pod doporučenou hladinou, doplňte odpovídající množství oleje. Buďte však opatrní, protože příliš vysoká hladina oleje může také způsobit problémy s posilovačem brzd.

3. Výměna vakuového čerpadla

Vakuové pumpy se mohou časem opotřebovat a stát se neúčinnými. Pokud si všimnete, že váš posilovač brzd nefunguje dobře nebo nefunguje vůbec, může být nutné vyměnit vakuové čerpadlo. Kontaktujte odborníka, aby zhodnotil stav čerpadla a v případě potřeby provedl výměnu.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když je vaše auto odcizeno - pokyny krok za krokem a tipy pro nalezení odcizených vozidel

4. Pravidelné čištění vnitřních součástí

Podtlakový posilovač brzd může časem sbírat nečistoty a prach, což může zhoršit jeho výkon. Pravidelně čistěte vnitřní součásti posilovače brzd pomocí vhodných čisticích prostředků a nástrojů. V takovém případě byste měli dodržovat doporučení výrobce a dodržovat bezpečnostní opatření.

5. Vizuální kontrola a kontrola pracovních podmínek

Kromě kontroly, zda váš posilovač brzd funguje správně, pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky netěsností, prasklin nebo jiného poškození. Zkontrolujte také, zda jsou všechny spoje těsné a bezpečné. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, obraťte se na odborníka, aby opravili nebo vyměnili vadné díly.

Dodržováním těchto dalších tipů pro údržbu posilovače brzd jej můžete udržovat v dobrém stavu a udržovat své vozidlo v bezpečí.

Video:

Známky mrtvého VAKUOVÉHO BRZDOVÉHO BOOSERU jsou jednoduché

Jaké mohou být příčiny poruchy podtlakového posilovače brzd? Jak je zkontrolovat sami

Jednoduchá kontrola podtlakového posilovače brzd, kontrola ventilu VUT a hadice na únik vzduchu!