Senzor kyslíku hraje důležitou roli při provozu motoru automobilu. Je určen k měření obsahu kyslíku ve výfukových plynech, což umožňuje upravit směs vzduchu a paliva pro zajištění optimálního výkonu motoru.

V průběhu času však může lambda sonda selhat, což může vést ke snížení výkonu vozidla a zvýšení spotřeby paliva. Proto je důležité umět diagnostikovat jeho stav a v případě potřeby jej vyměnit.

První známkou problémů s lambda sondou je výskyt chyb na přístrojové desce. Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Check Engine“ nebo „Exhaust System Error“, může to být lambda sonda. Tyto chyby však mohou být spojeny i s jinými problémy, takže je třeba provést další diagnostiku.

Pro přesnější diagnostiku stavu lambda sondy můžete použít speciální skener, který se připojuje k diagnostickému konektoru vozidla. S jeho pomocí můžete v reálném čase kontrolovat činnost senzoru a získávat informace o obsahu kyslíku ve výfukových plynech. Pokud se hodnoty senzoru výrazně liší od specifikovaných standardů, pak s největší pravděpodobností senzor selhal a vyžaduje výměnu.

Známky nefunkčního kyslíkového senzoru

Признаки неисправности кислородного датчика

1. Zhoršení dynamiky motoru a jeho odezvy

1. Ухудшение динамичности и отзывчивости двигателя

Jedním z nejčastějších příznaků vadného lambda sondy je zhoršení dynamiky motoru a jeho odezvy. Pokud snímač nefunguje správně, systém řízení motoru nemusí správně regulovat směs paliva a vzduchu, což způsobí, že motor bude pomalu reagovat na sešlápnutí plynového pedálu.

2. Zvýšená spotřeba paliva

Vadný lambda sonda může také vést ke zvýšené spotřebě paliva. Je tomu tak proto, že nefunkční nebo vadný snímač nemůže přesně změřit hladinu kyslíku ve výfukových plynech, a proto systém řízení motoru nemůže optimálně regulovat směs paliva a vzduchu.

Symptom poruchy Možné důsledky
Zhoršení dynamiky motoru a jeho odezvy Pomalá reakce motoru na plynový pedál
Zvýšená spotřeba paliva Zvýšená spotřeba paliva
Snížený výkon motoru Ztráta výkonu a zrychlení
Časté poruchy motoru Přerušované vypínání motoru nebo nesprávná obsluha

Pokud si všimnete známek nefunkčního kyslíkového senzoru, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl diagnostiku a v případě potřeby senzor vyměnil.

Příznaky nefunkčního kyslíkového senzoru

Симптомы неисправности кислородного датчика

Vadný kyslíkový senzor lze rozpoznat podle následujících příznaků:

ČTĚTE VÍCE
Deka – kdy je čas na výměnu a jak dlouho ji lze používat?

1. Nesprávný chod motoru

1. Неправильная работа двигателя

Pokud lambda sonda nefunguje správně, motor nemusí fungovat správně. Autu může například docházet palivo nebo ztrácet výkon. Pokud je snímač vadný, může být také problém se startováním motoru nebo nestabilním volnoběhem.

2. Zvýšená spotřeba paliva

2. Рост расхода топлива

Poškozená lambda sonda může vést ke zvýšené spotřebě paliva. K tomu dochází proto, že snímač správně nedetekuje obsah kyslíku ve výfukových plynech a motor to kompenzuje zvýšením dodávky paliva.

Pokud si všimnete těchto příznaků nebo máte podezření na vadný senzor kyslíku, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl diagnostiku a v případě potřeby senzor vyměnil.

Diagnostika kyslíkového senzoru

Диагностика кислородного датчика

Proč potřebujete diagnostikovat senzor kyslíku?

Почему нужно диагностировать кислородный датчик?

Kyslíkový senzor monitoruje obsah kyslíku ve výfukových plynech a vysílá signál do elektronického systému řízení motoru. Tento signál pomáhá řídicímu systému udržovat optimální poměr palivo/vzduch pro účinné spalování a minimální emise. Časem však může senzor selhat nebo se znečistit a způsobit poruchu motoru.

Jak diagnostikovat kyslíkový senzor?

Как провести диагностику кислородного датчика?

Chcete-li diagnostikovat senzor kyslíku, musíte použít automobilový skener nebo multimetr. Při diagnostice byste měli věnovat pozornost následujícím indikátorům:

  • Odpor: Zkontrolujte odpor snímače pomocí multimetru. Normální hodnota je kolem 10-15 ohmů.
  • Stres: Změřte napětí snímače pomocí multimetru. Normální hodnota je kolem 0,1-1 voltu.
  • Reakce na změnu: Zkontrolujte, jak rychle senzor reaguje na změny ve složení plynu. Musí změnit svou reakci během několika sekund.

Pokud se zjistí, že je snímač vadný, měl by být vyměněn. Výměna lambda sondy obvykle vyžaduje málo času a průměrné dovednosti automechanika.

Video:

Jak zkontrolovat lambdu? #zkontrolujte lambda sondu #kyslíkový senzor #lambda sondu

Lambda sonda – kontrola snímače a odstranění chyb – kontrola lambdy. Diagnostika kyslíkového senzoru.

Kontrola lambda sondy! Jednodušší už to být nemůže! Bez multimetru a přístrojů