Diagnostická kontrolní karta je důležitý dokument, který potvrzuje technickou provozuschopnost vozidla. Je nedílnou součástí postupu technické kontroly vozidla a musí být řidiči k dispozici při absolvování státní kontroly.

Jak však můžete zajistit pravost tohoto dokumentu? Naštěstí existuje několik jednoduchých způsobů, jak ověřit pravost diagnostické kontrolní karty. V tomto článku se na tyto metody podíváme podrobněji.

1. Kontrola označení proti padělkům. Každá diagnostická kontrolní karta je označena speciálním označením proti padělkům. Je to kresba nebo nápis, který při použití speciálního filtru nebo při osvětlení ultrafialovým světlem mění barvu nebo vzhled. Padělané karty často takové označení nemají nebo jsou snadno odlišitelné od originálu.

2. Kontrola ověřovacího kódu. Ve spodní části plastové diagnostické kontrolní karty je speciální ověřovací kód skládající se z několika znaků. K ověření jeho pravosti můžete použít oficiální aplikaci nebo službu státní registrační agentury. Jednoduše zadejte kód do příslušného pole a obdržíte informaci o pravosti karty.

Kontrola diagnostické kontrolní karty

Kontrola diagnostické kontrolní karty může být užitečná v několika případech:

1. Při koupi ojetého vozu

Pokud se chystáte pořídit ojetý vůz, pak kontrola diagnostické kontrolní karty vám pomůže ujistit se, že je v dobrém technickém stavu. Ujistěte se, že platnost karty nevypršela nebo se její platnost blíží. Pozornost věnujte také dekódování údajů na kartě, abyste měli jistotu, že všechny indikátory odpovídají normám.

2. Při obnově pojištění

2. При продлении страховки

U některých typů pojištění vozidla musíte předložit platnou kartu diagnostické kontroly. Zkontrolujte si dobu platnosti karty a zjistěte v tomto ohledu požadavky pojišťovny.

Chcete-li zkontrolovat diagnostickou kontrolní kartu, postupujte takto:

  1. Zkontrolujte datum vypršení platnosti karty. Ujistěte se, že jeho platnost nevypršela a je platná ještě alespoň několik měsíců.
  2. Pečlivě si prostudujte všechny ukazatele na mapě. Musí splňovat normy uvedené v technických předpisech pro automobily.
  3. Prohlédněte si pečetě a podpisy na kartě. Ujistěte se, že jsou oficiální, a potvrďte, že dokument je aktuální.
  4. Zkontrolujte správnost osobních údajů. Ujistěte se, že karta obsahuje všechny údaje o majiteli vozu.

Pokud jsou zjištěna jakákoli porušení nebo rozpory, doporučuje se kontaktovat orgány dopravní policie nebo oficiální zástupce dopravní policie pro dodatečné ověření.

ČTĚTE VÍCE
Jak a na co jsou použity prostředky přijaté z přepravné?

Jak zkontrolovat diagnostickou kontrolní kartu?

Как осуществить проверку диагностической карты техосмотра?

Chcete-li zkontrolovat diagnostickou kontrolní kartu, musíte provést následující kroky:

1. Zkontrolujte datum vypršení platnosti karty

Ujistěte se, že nevypršelo datum vypršení platnosti diagnostické karty. Pokud již platnost karty vypršela, pak je výsledek kontroly již neplatný.

2. Zkontrolujte, zda na kartě nejsou známky

Ujistěte se, že diagnostická karta obsahuje razítka o tom, že prošla technickou kontrolou na akreditovaných stanicích technické kontroly. Pokud na kartě nejsou žádná razítka, může to znamenat porušení zákona nebo padělání dokladu.

3. Zkontrolujte kódy a čísla na kartě

3. Проверьте коды и номера на карте

Porovnejte kódy a čísla na diagnostické kartě s databází Státního dopravního inspektorátu. To vám umožní ověřit pravost dokumentu a jeho soulad s požadavky.

4. Zkontrolujte loga a emblémy na kartě

4. Проверьте логотипы и эмблемы на карте

Upozorňujeme, že diagnostická karta musí obsahovat loga a emblémy akreditovaných stanic technické kontroly. Absence log může znamenat padělání dokumentu.

5. Zkontrolujte tabulku výsledků kontroly

Diagnostická karta musí obsahovat tabulku s výsledky technické kontroly, která uvádí hodnoty všech parametrů naměřených při kontrole. Zkontrolujte, zda je tabulka správně vyplněna a zda jsou uvedeny všechny potřebné parametry.

Pokud v průběhu kontroly zjistíte na diagnostické kartě nějaké nesrovnalosti nebo podezřelé prvky, je doporučeno obrátit se na Státní dopravní inspektorát pro další informace a důkazy.

Kritéria pro kontrolu diagnostické kontrolní karty

1. Celistvost a správné plnění

1. Целостность и правильное заполнение

Prvním krokem při kontrole diagnostické kontrolní karty je kontrola její celistvosti a správného naplnění. Ujistěte se, že karta není poškozená, špinavá nebo chybí položky. Všechny informace, včetně údajů o vozidle, data kontroly a výsledků testů, musí být vyplněny jasně a přesně.

2. Dostupnost podpisů a pečetí

Diagnostická kontrolní karta musí obsahovat podpisy a pečetě odpovědných osob. Zkontrolujte podpisy diagnostiků potvrzujících výsledky testu. Pozor také na přítomnost plomby čerpací stanice, která kontrolu provedla. Přítomnost podpisů a pečetí potvrzuje oprávněnost a správnost technické prohlídky.

Ujistěte se, že podpisy a pečetě odpovídají informacím na kartě a že s nimi nebylo manipulováno.

3. Soulad výsledků zkoušek s požadavky

Hlavním účelem technické prohlídky je zjištění technické provozuschopnosti vozidla. Zkontrolujte, zda výsledky testů splňují požadavky GOST nebo jiných regulačních dokumentů. Věnujte pozornost přítomnosti záznamů o zjištěných poruchách a jejich povaze. Pokud karta ukazuje vážné závady, jako jsou problémy s brzdovým systémem nebo zavěšením, může to vyžadovat další kontrolu vozidla před nákupem.

ČTĚTE VÍCE
Odhalujeme všechna tajemství ošetření oblouků pomocí Antigravelu

Je důležité, aby se: Při kontrole diagnostické kontrolní karty nezapomeňte vzít v úvahu všechna stanovená kritéria.

Správná kontrola diagnostické kontrolní karty vám pomůže vyhnout se budoucím problémům s vaším vozem a zvolit bezpečnou a spolehlivou přepravu pro vaše potřeby.

Video:

Jak rychle zkontrolovat diagnostickou mapu auta

Poruchy, kvůli kterým neprojdete technickou kontrolou

Jak zkontrolovat diagnostickou mapu auta?