Pro většinu majitelů aut není zima nejvhodnějším obdobím pro startování motoru. Startování motoru v chladném počasí má mnohem více nevýhod než výhod. Počasí ale ovlivnit nemůžeme, a tak musíme hledat řešení, jak minimalizovat problémy a způsoby, jak nastartovat motor v chladném počasí.

V první řadě je potřeba počítat s tím, že startování motoru v chladném počasí vyžaduje určitou přípravu vozu. Nejprve byste měli zkontrolovat technický stav baterie, protože je zodpovědná za nastartování motoru. Doporučuje se používat baterii se zvýšenou odolností proti chladu, protože konvenční baterie nemusí tento úkol při nízkých teplotách zvládnout. Vyplatí se také zkontrolovat a případně vyměnit zapalovací svíčky.

Je důležité si uvědomit, že startování motoru za chladného počasí by mělo být provedeno bez zbytečného spěchu. Před pokusem o nastartování musíte otevřít uzávěr nádrže a vyvětrat vnitřek vozidla. Poté můžete začít startovat motor. Pro začátek se doporučuje pečlivě vypnout všechny nepotřebné elektrické spotřebiče, jako jsou světlomety a topení, aby se snížilo zatížení baterie. Poté, při dodržení všech nezbytných bezpečnostních opatření, můžete zkusit nastartovat motor.

Význam přípravy motoru

Важность подготовки двигателя

Když přijde chladná zima, majitelé aut by neměli zapomínat na to, jak důležité je motor před nastartováním řádně připravit. Nestačí jednoduše nasednout do auta, zasunout klíček do zapalování a otočit jím. Motor musí být připraven na úspěšné a bezpečné nastartování i při velmi nízkých teplotách.

Úspěšné nastartování motoru v chladném počasí závisí na několika faktorech, včetně kvality paliva, stavu baterie a správné činnosti zapalování. Pokud nejsou všechny tyto součásti seřízeny a zkontrolovány před nastartováním motoru za chladného počasí, může to způsobit problémy se startováním a provozem a poškodit vozidlo.

Jedním z důležitých opatření pro přípravu motoru je kontrola hladiny oleje. Motorový olej musí být čerstvý a kvalitní, protože zajišťuje mazání a chrání motor před opotřebením. Je také důležité zajistit, aby měl olej správnou viskozitu pro provoz v chladných podmínkách. Pokud hladina nebo kvalita oleje neodpovídá požadavkům výrobce, může to vést k poruchám motoru.

Dalším důležitým aspektem přípravy motoru je kontrola chladicího systému. V zimních měsících může studený vzduch způsobit zamrznutí chladicí kapaliny, což může poškodit váš motor. Před nastartováním motoru za chladného počasí zkontrolujte hladinu a stav chladicí kapaliny a v případě potřeby doplňte nemrznoucí kapalinu.

ČTĚTE VÍCE
Co je účinnější – kotoučové nebo bubnové brzdy? Vše, co potřebujete vědět, abyste si vybrali bezpečný brzdový systém

A konečně, baterie je klíčovou součástí úspěšného startování motoru v chladných dnech. Nízké teploty mohou značně snížit kapacitu baterie a znesnadnit startování. Před nastartováním motoru za chladného počasí byste se měli ujistit, že je baterie nabitá a v dobrém stavu. Pokud má baterie problémy nebo je stará, je lepší ji vyměnit před příchodem chladného počasí.

Správná příprava motoru před nastartováním v chladném počasí by tedy měla zahrnovat kontrolu hladiny oleje, stavu chladicího systému a výkonu baterie. Tyto jednoduché postupy pomohou vyhnout se problémům se startováním a provozem motoru v chladném období a také prodloužit jeho životnost.

Tipy pro úspěšné nastartování auta v chladném počasí

Советы для успешного запуска автомобиля в мороз

1. Příprava vozu

Před nastartováním motoru za chladného počasí musíte provést několik předběžných kroků:

 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje. V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší použít olej s lehčí viskozitou, aby bylo zajištěno správné mazání motoru.
 • Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Nízké teploty mají negativní dopad na výkon baterie, takže se musíte ujistit, že je v dobrém stavu a nabitá.
 • Vyčistěte své auto od ledu a sněhu. Zamrzlé dveře a zámky mohou způsobit problémy při otevírání a zavírání vašeho vozidla.

2. Technika spouštění motoru

2. Техника запуска двигателя

Chcete-li úspěšně nastartovat auto v chladném počasí, můžete použít několik užitečných tipů:

 • Neprotáčejte startér déle než 10 sekund, potom asi minutu přestávejte, než to zkuste znovu.
 • Před nastartováním aktivujte ohřívač motoru nebo předehřívací jednotku, pokud je ve výbavě.
 • Nepokoušejte se okamžitě akcelerovat studený motor ve vysokých otáčkách. Necháme chvíli prohřát. Nadměrné otáčky mohou poškodit motor.

3. Další doporučení

Pro úspěšnější start vozu za špatného počasí se doporučuje:

 • Používejte palivo s vysokým obsahem isooktanu, protože se snadněji vznítí.
 • Nainstalujte na vůz předehřívací jednotku, která pomáhá udržovat optimální teplotu motoru.
 • V silných mrazech nenechávejte auto na otevřených prostranstvích. Je lepší ho zakrýt nebo zůstat uvnitř.

Dodržováním těchto rad můžete úspěšně nastartovat svůj vůz v chladném počasí a předejít problémům s jeho provozem během zimy.

Rychlý tip Cesta k úspěšnému startu
Kontrola hladiny oleje Nižší viskozita
Plně nabitá baterie Spolehlivý start motoru
Odstraňování ledu a sněhu Spuštění bez problémů
ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat ten nejlepší vysavač pro váš domov

Používejte správné palivo

Zimní motorová nafta se liší od běžné motorové nafty tím, že má nižší bod tuhnutí. Tím se zabrání tvorbě parafínových usazenin v palivovém systému a zvýší se plasticita paliva, což usnadní jeho míšení se vzduchem při nízkých teplotách.

Pokud používáte benzín, ujistěte se, že splňuje zimní požadavky. Zimní výkonnostní benzín obsahuje přísady pro zlepšení jeho výkonu při nízkých teplotách. Tento benzín je odolnější vůči tvorbě ledu a parafínových usazenin v palivovém systému.

Při výběru paliva dbejte také na jeho kvalitu. Optimální kvalita paliva zajišťuje bezpečnost a účinnost. Chcete-li to provést, vyberte si důvěryhodné dodavatele a vyvarujte se používání nekvalitního paliva, které může vést k problémům se startováním motoru.

Výběr a skladování paliva pro startování motoru v chladném počasí

Выбор и хранение топлива для запуска двигателя в холод

Při výběru paliva pro startování motoru za chladného počasí se doporučuje věnovat pozornost následujícím faktorům:

Faktor Doporučení
Oktanové číslo Vybírejte palivo s vyšším oktanovým číslem, protože poskytuje lepší stabilitu motoru v chladných podmínkách.
Obsah ethylalkoholu Vyhněte se palivům obsahujícím velké množství etylalkoholu, protože to může způsobit problémy se startováním v chladném počasí.
Nemrznoucí přísady Používejte palivo s přísadami, které zabraňují zamrznutí, zejména pokud je ve vaší oblasti velká zima.

Kromě výběru správného paliva je stejně důležité jeho správné skladování:

 • Palivo skladujte ve speciálních nádobách určených pro skladování hořlavých materiálů.
 • Ujistěte se, že nádoby jsou pevně utěsněny a umístěny na bezpečném místě.
 • Nedovolte, aby se do paliva dostala vlhkost nebo cizí předměty.
 • Pravidelně kontrolujte kvalitu paliva a jeho skladování.

Dodržování správného výběru a skladování paliva pomůže zjednodušit proces spouštění motoru v chladném období a zajistí jeho spolehlivý a stabilní provoz.

Použití prostředků pro usnadnění startování motoru

Při pokusu o nastartování motoru za chladného počasí vznikají určité potíže. K jejich vyřešení můžete použít speciální prostředky, které usnadňují proces startování a chrání motor před možnými poruchami.

Použití autobaterie

Использование автомобильного аккумулятора

Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak si usnadnit startování motoru v chladném počasí, je připojení autobaterie. Chcete-li to provést, musíte zaparkovat vedle jiného již nastartovaného vozu. Pomocí kabelů propojte baterie dvou aut: plus-plus, mínus-mínus.

ČTĚTE VÍCE
Jednoduchý způsob, jak se dozvědět o kontrole vašeho vozu, aniž byste museli jít na dopravní policii

Je důležité, aby se: Při provádění tohoto postupu musíte věnovat pozornost správnému pořadí připojení vodičů. Nejprve se připojí kladný vodič a poté záporný vodič.

Použití speciálních palivových aditiv

Existují speciální přísady do paliva, které pomáhají zlepšit distribuci plamene a snižují viskozitu. Zabraňují také tvorbě kondenzátu a odvodu hořlavých směsí. Aditiva lze zakoupit v obchodech s automobily a přidat je do palivové nádrže před nastartováním motoru.

Je důležité, aby se: Při používání aditiv do paliva musíte dodržovat pokyny výrobce a nepřekračovat dávkování.

Kromě výše uvedených metod byste měli v mrazivých dnech dbát také na správný chod vozu. Pravidelná výměna maziv a baterií, zahřívání motoru a používání přípravků pro snazší startování pomůže udržet jeho výkon i ve velkých mrazech.

Video:

JAK SPRÁVNĚ NASTARTOVAT DIESEL V MRAZU

JAK NASTARTOVAT AUTO V MRAZU – SPRÁVNĚ!

JAK NASTARTOVAT DIESEL ZA STUDENA a PROČ NEMAJÍ RÁD NAFTOVÉ STARTOVÁNÍ ZA MLADU.