Pedály jsou důležitou součástí jízdního kola, která umožňuje pohyb. Jsou připevněny ke spojovacím tyčím a pohybují se s nimi a vytvářejí potřebnou sílu pro pohyb. Časem se však mohou uvolnit nebo dokonce prasknout, takže jízda na kole je nepříjemná a nebezpečná.

Pokud se s takovým problémem setkáte, nezoufejte. Pedály si dokonce můžete utáhnout sami, bez speciálního nářadí a velké námahy. Hlavní je znát správnou techniku ​​a dodržovat pokyny. V tomto článku vám řekneme, jak šlapat a dát svému kolu druhý život.

Před zahájením oprav je nutné posoudit stav pedálů. Mohou ztratit svou funkčnost v důsledku opotřebení nebo poškození. V tomto případě se doporučuje vyměnit pedály za nové. Pokud jsou pedály stále použitelné, začněte je utahovat.

Příprava na opravu pedálů

Než začnete opravovat pedály, musíte shromáždit potřebné nástroje. Pro tuto práci budete potřebovat nástrčné klíče nebo klíče na vyjmutí a zajištění pedálů z kola. Pro hladký chod pedálů je nutné mít s sebou také mazivo.

Než začnete sundávat pedály z kola, doporučuje se vyčistit prostor, kde jsou pedály umístěny. Pomocí kartáče nebo hadru odstraňte nečistoty a prach, které by mohly bránit dobré opravě. Získáte tím také možnost podrobněji si pedály prohlédnout a identifikovat případné poškození.

Jakmile je oblast kolem pedálů čistá, můžete začít s demontáží pedálů z kola. Pokuste se to udělat opatrně, abyste nepoškodili vozík nebo jiné části. K bezpečnému odšroubování pedálů použijte klíče nebo zásuvky.

Po sejmutí pedálů je pečlivě zkontrolujte. Pokud zaznamenáte poškození nebo opotřebení, může být nutné některé díly vyměnit. Pokud jsou pedály v dobrém stavu, začněte je čistit. Použijte kartáč a mazivo, abyste odstranili nečistoty a zajistili hladký chod pedálů.

Jakmile jsou pedály po vyčištění a namazání připraveny, lze je vrátit zpět na kolo. Odšroubujte pouzdra vozíku, abyste připevnili pedály do požadované polohy. Pedály přišroubujte co nejpevněji, aby se při jízdě neuvolňovaly.

Příprava na opravu pedálu je nezbytným krokem před zahájením oprav. Vyčistěte pedály a oblast kolem nich, vyjměte a prohlédněte pedály, proveďte potřebnou výměnu nebo čištění a poté je nainstalujte zpět na kolo. Tím připravíte pedály na dlouhé a bezpečné používání.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správný kabel pro připojení reproduktorů a zesilovače - vše, co potřebujete vědět

Nástroje a materiály

K provedení této operace budete potřebovat následující nástroje a materiály:

1. Klíč pedálu

Tento nástroj je nezbytný pro odšroubování a utažení pedálů. Obvykle má tvar dlouhého klíče „8“ nebo speciálně navrženého klíče na kola.

2. Mazání

Pro snadnější otáčení pedálů a zvýšení jejich životnosti se doporučuje používat speciální pedálové mazivo. Pomůže snížit tření a ochrání pedály před korozí.

3. Pokládání pásky nebo nitě

K dosažení optimálního usazení pedálu a zabránění jejich uvolnění při jízdě mohou být vyžadovány rozpěrky. Vyberte pad na základě konkrétního typu pedálu a skutečné spotřeby.

4. Odolné rukavice

Šlapání může být fyzicky náročné a zahrnuje určitá rizika zranění. Proto se doporučuje používat k ochraně rukou odolné rukavice.

V této fázi je vhodné mít k dispozici veškeré potřebné vybavení a materiály, které zajistí hladký a bezpečný průběh procedury.

Demontáž pedálů

Krok 1: příprava

Шаг 1: Подготовка

Než začnete s demontáží, ujistěte se, že kolo stojí nebo je připevněno k držáku. To pomůže zabránit poškození během procesu.

Krok 2: Šroubovák

K demontáži pedálů budete potřebovat plochý šroubovák nebo speciální klíč na pedály. Vložte šroubovák nebo klíč do otvoru na pedálu a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Dávejte pozor, abyste nepoškodili závity pedálu nebo kliku jízdního kola.

Obvykle se pedály na pravé straně odšroubují ve směru “proti směru hodinových ručiček” a pedály na levé straně se odšroubují ve směru “ve směru hodinových ručiček”.

Krok 3: Demontáž pedálů

Шаг 3: Снятие педалей

Jakmile pedály odšroubujete, zbývá je pouze sundat z kola. Chcete-li to provést, jednoduše zatáhněte za pedál do strany. Někdy mohou být pedály těsné a mohou vyžadovat určitou sílu.

Pamatujte, že pravý pedál se liší od levého pedálu. Aby nedošlo k záměně pedálů mezi sebou, je důležité si uvědomit, že závit na pravém pedálu jde proti směru hodinových ručiček a na levém – ve směru hodinových ručiček.

Jakmile sundáte pedály z kola, můžete pokračovat v servisu, výměně nebo čištění.

Oprava pedálů

Ремонт педалей

1. Výměna kuličkových ložisek

Jednou z nejčastějších příčin selhání pedálu jsou opotřebovaná nebo zlomená kuličková ložiska. Pokud se pedál obtížně otáčí nebo se při otáčení ozývá cvakání, může to být způsobeno vadnými kuličkovými ložisky. K výměně potřebujete:

  1. Sejměte pedál z jízdního kola;
  2. Demontujte pedál vyjmutím botičky;
  3. Odstraňte stará kuličková ložiska;
  4. Nainstalujte nová kuličková ložiska;
  5. Sestavte pedál a nainstalujte jej na kolo.
ČTĚTE VÍCE
Kolik kilogramů kvasu musíte vypít, než se objeví na alkoholtesteru?

2. Čištění a mazání pedálů

2. Чистка и смазка педалей

Aby pedály fungovaly hladce, je třeba je pravidelně čistit a mazat. K tomu potřebujete:

  1. Sundejte pedály z kola;
  2. Očistěte pedály od nečistot pomocí kartáče a vody;
  3. Naneste mazivo na nápravu a kuličková ložiska;
  4. Sestavte pedál a nainstalujte jej na kolo.

Doporučuje se pravidelně čistit a mazat pedály, zejména po jízdě v blátivém nebo mokrém prostředí.

Tabulka: Běžné problémy a řešení

problém rozhodnutí
Pedál se pohybuje nahoru a dolů Zkontrolujte utažení matice pedálu, v případě potřeby ji dotáhněte
Pedál se postupně odšroubuje Před montáží naneste na závity pedálu zajišťovací lepidlo
Pedál praská nebo skřípe Vyčistěte a namažte kuličková ložiska

Pokud nemáte zkušenosti s opravami pedálů, doporučujeme vám obrátit se na cykloprodejnu pro kvalifikované opravy a servis.

Čištění a mazání pedálů

Очистка и смазка педалей

Čištění a mazání pedálů je důležité, aby dobře fungovaly a dlouho vydržely. Odstranění nečistot a prachu a nanesení lubrikantu pomůže zlepšit účinnost vašich pedálů a zabrání jejich přilepení.

Než začnete s čištěním a mazáním pedálů, musíte nejprve sundat každý pedál z kola. K tomu použijte speciální nástroj nebo seřizovací klíč k demontáži pedálů.

Po sejmutí pedálů je dalším krokem vyčištění jejich povrchů od nečistot, prachu a starého tuku. K odstranění všech nečistot použijte kartáč nebo hadr. Pro hlubší čištění můžete také použít vodu a jemný čisticí prostředek.

Po vyčištění je nutné pedály ošetřit mazivem. Mazání pomáhá snižovat tření mezi částmi pedálů, což umožňuje jejich hladký a efektivní provoz. Použijte speciální mazivo na pedály jízdního kola a naneste ho na hlavní klouby a styčné plochy.

Jakmile jsou pedály namazány, připojte je ke kolu pomocí seřizovacího klíče nebo speciálního nástroje. Ujistěte se, že pedály jsou pevné, ale nejsou zkroucené, aby nedošlo k poškození.

Zkontrolujte, zda pedály fungují hladce a bez problémů. V případě potřeby opakujte proces čištění a mazání pedálů.

Čištění a mazání pedálů by mělo být prováděno pravidelně, zejména po jízdě v bahnitém nebo písčitém terénu. To pomůže udržet vaše pedály v dobré funkci a zabrání jejich dlouhodobému zlomení.

Video:

Výměna pedálů na kole

Odšroubujte pedály jízdního kola. Pravidla výměny, chyby, doporučení pro údržbu.

Tajemství topení do auta, o kterém mnoho lidí ani neví