V dnešní době je bezpečnost silničního provozu jedním z nejdůležitějších aspektů automobilového provozu. Není žádným tajemstvím, že nehody, požáry a další mimořádné události se mohou stát kdykoli. Abyste se cítili sebejistě a byli připraveni na jakékoli okolnosti, je důležité mít v autě hasicí přístroj.

Hasicí přístroj je jednoduchý a cenově dostupný hasicí nástroj, který vás i vaše spolucestující může zachránit před hořícím autem. Je důležité mít na paměti, že výběr hasicího přístroje musí být rozumný a musí vycházet z řady faktorů. V tomto článku se podíváme na to, jaký by měl hasicí přístroj v autě být a na co si dát při jeho výběru pozor.

Za prvé, abyste si vybrali správný hasicí přístroj, musíte vzít v úvahu jeho hmotnost a třídu požáru, kterou dokáže uhasit. Pro automobily se doporučuje používat práškové hasicí přístroje s třídou požáru ABC. Používají se k hašení požárů pevných látek, kapalin a plynů, pokrývají širší rozsah požárů, které se mohou ve vozidle objevit.

Jaký hasicí přístroj vybrat

Какой огнетушитель выбрать

1. Požární třída

1. Класс пожара

Všechny hasicí přístroje mají požární hodnocení, které udává, jaké typy požárů mohou uhasit. Nejběžnější hasicí přístroje v automobilech jsou třídy A, B a C. Třída A je určena k hašení požárů způsobených hořlavými pevnými materiály, jako je dřevo nebo papír. Třída B je určena k hašení požárů hořlavých kapalin, jako je benzín nebo olej. Třída C je určena k hašení požárů hořlavých plynů.

2. Hmotnost a velikost

2. Вес и размер

Při výběru hasicího přístroje do auta je potřeba zvážit jeho hmotnost a velikost. Čím skladnější a lehčí je hasicí přístroj, tím pohodlnější je jeho uložení v autě. Kromě toho je třeba si uvědomit, že hasicí přístroj by měl být dostatečně lehký a nevytvářet zbytečné zatížení vozu.

3. Dostupnost a snadné použití

3. Доступность и удобство использования

Důležitým aspektem je dostupnost hasicího přístroje a jeho snadné použití. Hasicí přístroj musí být snadno přístupný pro řidiče a cestující, aby v případě požáru mohl být rychle použit. Pozor také na způsob aktivace hasicího přístroje – měl by být jednoduchý a intuitivní.

Při výběru hasicího přístroje do auta byste měli zvážit i jeho životnost a pravidelně kontrolovat jeho stav. Musíte se také naučit, jak správně používat hasicí přístroj a vědět, jak hasit různé druhy požárů. Při výběru hasicího přístroje se řiďte doporučeními výrobce a zohledněte vlastnosti svého vozidla a povětrnostní podmínky, ve kterých jezdíte. Pomůže vám to být připraveni na možné požáry a zajistí maximální bezpečnost na silnici.

ČTĚTE VÍCE
Ruční brzda a její vliv na účinnost brzdového systému automobilu

Hasicí přístroj do auta: základní kritéria výběru

V autě by měl být vždy hasicí přístroj, protože nikdo nemůže vyloučit možnost požáru na silnici. Proto je nutné vybrat správný hasicí přístroj s přihlédnutím k různým faktorům tak, aby splňoval všechny bezpečnostní požadavky.

Prvním a nejdůležitějším kritériem výběru je třída požáru, pro kterou je hasicí přístroj určen. Nejpravděpodobnější požáry v autě zahrnují značné množství hořlavých kapalin, takže si musíte vybrat hasicí přístroj, který dokáže hasit požáry třídy B (hořlavé kapaliny, jako je benzín a olej).

Druhým kritériem výběru je hmotnost hasicího přístroje. Měl by být lehký a skladný, aby se dal pohodlně umístit do auta. Doporučuje se zvolit hasicí přístroj o hmotnosti do 2 kg.

Třetím kritériem výběru je síla a spolehlivost hasicího přístroje. Důležité je, aby byl vyroben z kvalitních materiálů a měl spolehlivý aktivační mechanismus. Měli byste také vzít v úvahu jeho životnost a limity provozní teploty.

Čtvrtým kritériem je přítomnost speciálního montážního mechanismu pro hasicí přístroj. Tím jej bezpečně zajistíte v autě, aby se za jízdy nepohnul a nezpůsobil zranění.

Pátým kritériem výběru je přítomnost označení a certifikace. Hasicí přístroj musí mít zřetelné piktogramy a nápisy označující třídu požáru, pro kterou je určen, a také návod k použití. Doporučuje se také zvolit hasicí přístroj s označením, které odpovídá normě ESKD.

A konečně šestým kritériem výběru je cena hasicího přístroje. Je vhodné vybrat si takový hasicí přístroj, který kombinuje nejlepší poměr ceny a kvality. Je potřeba zvážit i životnost hasicího přístroje, abyste nemuseli často kupovat nový.

Tabulka: Kritéria pro výběr hasicího přístroje do auta

kritérium popis
Požární třída Vyberte si hasicí přístroj pro hašení požárů třídy B (hořlavé kapaliny)
Hmotnost Hasicí přístroj musí být lehký a skladný s hmotností do 2 kg
Trvanlivost a spolehlivost Hasicí přístroj musí být vyroben z kvalitních materiálů a mít spolehlivý aktivační mechanismus
Upevňovací mechanismus Hasicí přístroj musí mít speciální upevňovací mechanismus pro bezpečnou fixaci v autě
Označování a certifikace Hasicí přístroj musí být zřetelně označen s uvedením třídy požáru a návodu k použití
Cena Vyberte si hasicí přístroj s nejlepším poměrem ceny a kvality
ČTĚTE VÍCE
Mechanismus činnosti spalovacího motoru - cesta benzínu z palivové nádrže do válce

Jaký typ hasicího přístroje je vhodný do auta?

Какой тип огнетушителя подходит для автомобиля

Typy hasicích přístrojů

Mezi nejběžnější typy hasicích přístrojů vhodných pro vozidla patří:

1. Práškové hasicí přístroje

Práškové hasicí přístroje se dobře hodí k hašení různých typů požárů, včetně požárů paliv a kapalin. Fungují na bázi suchých chemických prášků, které vytěsňují kyslík a zpomalují řetězovou reakci spalování.

2. Hasicí přístroje s oxidem uhličitým

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým jsou ideální pro hašení požárů, ke kterým dochází v elektrických zařízeních vozidel. Fungují tak, že ochlazují a odstraňují kyslík, čímž vytvářejí ideální podmínky pro hašení elektrických a elektronických zařízení.

3. Plynové hasicí přístroje

Plynové hasicí přístroje se používají k hašení požárů plynných paliv, jako je propan a metan. Fungují tak, že smíchají plyn s kyslíkem a vytvoří prostředí, které nemůže podporovat spalování.

Doporučení pro výběr

Рекомендации по выбору

Při výběru hasicího přístroje pro vaše auto byste měli zvážit:

— druh možných požárů (palivo, elektrické zařízení, plyn);

— objem interiéru vozu a motoru;

— hmotnost hasicího přístroje, aby bylo vhodné jej držet v autě;

— dostupnost příslušných certifikátů kvality a záruk.

Nikdy neumísťujte hasicí přístroj na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla, protože to může snížit jeho účinnost.

Kromě toho se doporučuje pravidelně kontrolovat stav hasicího přístroje a nezapomeňte jej dobít nebo vyměnit, pokud jeho životnost vypršela.

Výběr správného typu hasicího přístroje pro vaše auto je důležitý úkol, který může zachránit životy a spoustu problémů. Proto byste neměli šetřit na bezpečnosti a vždy mějte v autě dobrý, funkční hasicí přístroj.

Hasicí přístroj ABC nebo BC: který si vybrat?

Огнетушитель ABC или BC: какой выбрать

ABC hasicí přístroje

Огнетушители ABC

Hasicí přístroje třídy ABC mohou hasit požáry třídy A, B a C. Třída A označuje požáry způsobené hořením běžných materiálů, jako je dřevo, papír nebo tkanina. Třída B se týká požárů způsobených hořlavými kapalinami, jako je benzín nebo olej. Třída C se týká požárů způsobených elektrickými zdroji.

Hasicí přístroje třídy ABC obvykle obsahují suchý prášek nebo chemikálii, která hasí požáry potlačením chemické reakce hoření.

Hasicí přístroje BC

Огнетушители BC

Hasicí přístroje třídy BC mohou také hasit požáry třídy B a C, ale nelze je použít na požáry třídy A.

ČTĚTE VÍCE
Které relé by mělo být nainstalováno pro spolehlivý provoz odmrazovače zadního okna automobilu?

Hasicí přístroje třídy BC obvykle obsahují zkapalněný oxid uhličitý nebo jiné změkčovadlo, které nepoškodí elektrická zařízení ani hořlavé kapaliny.

Při výběru hasicího přístroje pro vaše auto je proto potřeba zvážit typ požárů, které mohou nastat. Hasicí přístroje třídy ABC umožňují širší škálu možností, ale hasicí přístroje třídy BC mohou být pohodlnější a bezpečnější pro použití ve vozidle.

Bez ohledu na vaši volbu byste měli hasicí přístroj pravidelně kontrolovat, zda není poškozený nebo nevypršela životnost, a v případě potřeby jej vyměnit.

Jak správně nainstalovat hasicí přístroj do auta

Как правильно установить огнетушитель в автомобиле

Zde je několik jednoduchých kroků, které vám pomohou správně nainstalovat hasicí přístroj do auta:

1. Vyberte si vhodné místo

Hasicí přístroj by měl být snadno přístupný, proto zvolte místo, kde bude umístěn bez ohledu na polohu řidiče. Dobrou možností je instalace hasicího přístroje pod sedadlo řidiče nebo do úložného prostoru.

2. Připevněte držák

Hasicí přístroj musí být ve vozidle bezpečně zajištěn, aby se zabránilo jeho pohybu během jízdy nebo nárazu. K tomu použijte speciální držák, který je často dodáván s hasicím přístrojem. Postupujte podle pokynů výrobce k instalaci a připevněte držák na vhodné místo ve vozidle.

3. Nainstalujte hasicí přístroj do držáku

Po připevnění držáku do něj nainstalujte hasicí přístroj pomocí svorek nebo popruhů dodaných výrobcem. Ujistěte se, že hasicí přístroj sedí těsně a bezpečně v držáku, aby se neuvolnil, když se vozidlo třese nebo vibruje.

4. Zkontrolujte dostupnost a viditelnost

Ujistěte se, že je hasicí přístroj snadno přístupný a viditelný pro řidiče. Neinstalujte hasicí přístroj příliš hluboko, abyste předešli problémům s jeho vyjmutím v případě potřeby. Ujistěte se, že je dostatečně viditelný pro rychlou identifikaci a použití v případě nouze.

5. Zkontrolujte datum expirace

Nezapomeňte zkontrolovat datum expirace hasicího přístroje a ujistěte se, že je platné v době instalace. Pokud je hasicí přístroj prošlý, vyměňte jej za nový. Pamatujte, že zastaralý nebo nesprávně používaný hasicí přístroj může být v případě požáru k ničemu.

Dodržením těchto jednoduchých kroků správně nainstalujete hasicí přístroj do svého vozidla a budete připraveni zasáhnout v případě požáru. Pamatujte, že údržba hasicího přístroje a jeho pravidelná kontrola jsou také důležité aspekty efektivního používání.

ČTĚTE VÍCE
Jednoduchý a spolehlivý způsob kontroly hladiny oleje v chladicím boxu

Video:

Jak a kam připevnit hasicí přístroj v autě za 5 minut?

Co je v kufru auta Eda Khalilova. Sada na dlouhé cesty a cestování

Jaký typ hasicího přístroje je potřeba pro auto?