Majitelé vozů s přeplňovanými motory by měli věnovat zvláštní pozornost správnému výběru oleje. Správný olej totiž může výrazně zlepšit výkon a prodloužit životnost motoru. V tomto článku se budeme zabývat klíčovými faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru oleje pro přeplňovaný motor.

První věc, kterou byste měli věnovat pozornost, je viskozita oleje. Viskozita určuje schopnost oleje tvořit ochranný film na povrchu motoru. Pro motory s turbodmychadlem se doporučuje volit oleje s vyšší viskozitou, protože jsou schopny odolávat zvýšenému zatížení a teplotám. Neměli byste však volit příliš vysokou viskozitu, protože to může vést ke snížení účinnosti motoru.

Druhým faktorem je specifikace oleje. Specifikace oleje udává jeho shodu s normami a požadavky výrobce vozidla. Pro motory s turbodmychadlem se doporučuje vybírat oleje, které splňují specifikace doporučené výrobcem vozidla. To je důležité, protože nesprávný olej může vést k problémům s výkonem motoru a dokonce k jeho selhání.

Jak vybrat olej pro přeplňované motory

Как выбрать масло для турбированных двигателей

1. Viskozita oleje

1. Вязкость масла

Viskozita oleje je jednou z nejdůležitějších vlastností při výběru oleje pro přeplňovaný motor. Přeplňovaný motor pracuje při zvýšených teplotách, takže olej musí mít dostatečnou viskozitu, aby poskytoval spolehlivé mazání. Optimální viskozita oleje pro přeplňované motory závisí na konkrétním modelu motoru a je indikována výrobcem vozidla. Při výběru oleje věnujte pozornost uvedeným viskozitám.

2. Specifikace oleje

Při výběru oleje pro přeplňované motory nezapomeňte věnovat pozornost jeho specifikacím. Olej musí splňovat specifikace stanovené výrobcem vozidla. To je obvykle zkráceno jako “API-SN”, kde “SN” znamená shodu s nejnovějšími standardy kvality.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost dostupnosti specifikací pro přeplňované motory, jako je „API-SN Plus“ nebo „ACEA C3“. Tyto specifikace zajišťují optimální ochranu motoru a sníženou tvorbu usazenin při provozu za vysokých teplot.

Nezapomeňte také zkontrolovat, zda vámi vybraný olej splňuje emisní normy a splňuje požadavky na ekologickou bezpečnost, jako je API-SM nebo EURO-IV.

Je důležité poznamenat, že přeplňovaný motorový olej musí být speciálně formulován pro tyto motory, aby poskytoval vynikající ochranu a zvýšený výkon.

Výběr správného oleje pro přeplňované motory může výrazně prodloužit životnost motoru a zajistit optimální výkon. Při výběru oleje vždy nejprve dodržujte doporučení výrobce a specifikace uvedené v návodu k obsluze vozidla. V případě pochybností nebo dotazů je lepší se obrátit na automobilového specialistu.

ČTĚTE VÍCE
Kdo prodává zabavený majetek a jak se prodává v Rusku?

Doporučení pro výběr

1. Zvažte specifikace výrobce

1. Учитывайте спецификации производителя

Před výběrem oleje si prostudujte uživatelskou příručku vašeho přeplňovaného motoru, kde naleznete doporučení výrobce týkající se viskozity oleje a kvalitativních charakteristik. Dodržování těchto doporučení pomůže vyhnout se problémům s provozem motoru a zachovat jeho záruku.

2. Vyberte olej s vysokou viskozitou

Motor s turbodmychadlem je vystaven velkému zatížení a generuje vysoké teploty, proto se doporučuje zvolit olej s vyšší viskozitou. To pomůže zajistit správné mazání a ochranu motoru v extrémních provozních podmínkách.

3. Preferujte syntetické oleje

3. Предпочитайте синтетические масла

Syntetické oleje mají lepší mazací vlastnosti, jsou stabilnější při vysokých teplotách a zajišťují delší životnost motoru. Proto se doporučuje používat syntetické oleje pro přeplňovaný motor.

4. Zvažte klimatické podmínky

4. Учитывайте климатические условия

Při výběru oleje do motoru s turbodmychadlem je také nutné vzít v úvahu klimatické podmínky, ve kterých bude vůz provozován. Pro chladné podnebí se doporučuje zvolit olej s nižší viskozitou a pro horké podnebí se doporučuje zvolit olej s vyšší viskozitou.

Dodržováním těchto doporučení si můžete vybrat správný olej pro váš přeplňovaný motor, abyste zajistili správný výkon a prodloužili jeho životnost.

Vliv kvality oleje na výkon motoru

Влияние качества масла на работу двигателя

Jednou z nejdůležitějších vlastností oleje pro přeplňované motory je jeho odolnost vůči vysokým teplotám. Při provozu přeplňovaného motoru je olej vystaven vysokým teplotám a tlaku, což může vést k oxidaci a tvorbě usazenin. Olej s nízkou odolností vůči vysokým teplotám může rychle vyhořet a ztratit své vlastnosti, což negativně ovlivní výkon motoru.

Dalším důležitým ukazatelem kvality oleje pro přeplňované motory je jeho schopnost zajistit spolehlivé mazání a ochranu motoru při zvýšené zátěži. Přeplňované motory mají vyšší otáčky, což znamená, že jsou vystaveny většímu zatížení a tření. Olej musí být schopen zabránit opotřebení a poškození částí motoru a zajistit spolehlivé mazání při vysokých otáčkách.

Kvalitní olej pro přeplňované motory by měl mít také dobré detergentní a dispergační vlastnosti. To účinně zadržuje suspendované částice a usazeniny, zabraňuje jejich tvorbě a snižuje riziko ucpání olejových kanálů a filtrů. To je důležité zejména u přeplňovaných motorů, protože jsou náchylnější k tvorbě usazenin v důsledku zvýšené zátěže.

Vliv kvality oleje na výkon přeplňovaného motoru nelze podceňovat. Správně zvolený a kvalitní olej zajišťuje nejen spolehlivost a účinnost motoru, ale také zvyšuje jeho životnost, snižuje riziko poruch a snižuje spotřebu paliva. Při výběru oleje pro přeplňovaný motor je třeba dbát na jeho odolnost vůči vysokým teplotám, schopnost zajistit spolehlivé mazání při zvýšené zátěži a dobré detergentní a dispergační vlastnosti.

ČTĚTE VÍCE
Kde je nainstalován dětský znak - funkce umístění a pravidla instalace

Často kladené dotazy

  • Jaký olej je nejlepší pro přeplňované motory? Pro motory přeplňované turbodmychadlem se doporučuje používat olej s vysokým viskozitním indexem a speciálními přísadami určenými k ochraně před vysokými teplotami a udržení správného tlaku v mazacím systému.
  • Jak často je potřeba měnit olej v přeplňovaném motoru? Četnost výměn oleje v přeplňovaném motoru závisí na doporučení výrobce vozidla a provozních podmínkách. V průměru se doporučuje měnit olej každých 7000 10000-XNUMX XNUMX kilometrů nebo jednou ročně.
  • Je možné míchat různé značky přeplňovaného motorového oleje? V ideálním případě byste měli používat stejnou značku a typ oleje pro přeplňovaný motor. V případě potřeby však můžete smíchat oleje různých značek, ale měli byste vzít v úvahu doporučení výrobce a vybrat olej s požadovanými specifikacemi.
  • Lze syntetický olej použít v přeplňovaném motoru? Ano, syntetický olej má vysoký stupeň ochrany a stability při vysokých teplotách, což je důležité zejména u přeplňovaných motorů. Před použitím byste se však měli ujistit, že olej odpovídá doporučením výrobce vozidla.
  • Co se stane, když v přeplňovaném motoru použijete nesprávný olej? Použití nesprávného oleje může mít za následek nedostatečné mazání a poškození turbíny a také zvýšené opotřebení motoru. Proto je velmi důležité vybrat olej, který splňuje požadavky a doporučení výrobce automobilu.

Video:

Hustý OLEJ – VE VYSOKÉM NAJETÍ. Pomůže OIL GUTTER nebo ne?

TOP 5 nejlepších motorových olejů 2022-2023