Brzdový válec – jedna z nejdůležitějších částí zodpovědná za bezpečnost vozu. Je zodpovědný za přenos tlaku v brzdovém systému, což vám umožní zastavit vůz ve správný čas. Jak ale poznáte, že nastal čas vyměnit tuto jednotku?

Prvním a nejzřetelnějším příznakem špatného brzdového válce je únik brzdové kapaliny. Pokud si pod autem všimnete loužičky kapaliny, věnujte pozornost barvě. Brzdová kapalina má jasně žlutou barvu, takže úniky lze snadno zjistit. Pokud si všimnete, že je tekutina zakalená nebo má tmavou barvu, může to znamenat kontaminaci nebo kontaminaci olejem, což je vážný problém.

Druhým příznakem problémů s brzdovým válcem je slabé nebo chybějící brzdění. Pokud je brzdový pedál při brzdění těžký nebo pulzuje, může to znamenat poškození nebo opotřebení o-kroužků ve válci. K tomu dochází v důsledku tvorby trhlin nebo ztráty elasticity výrobního materiálu.

Jak zjistit potřebu výměny brzdového válce?

Как определить необходимость замены тормозного цилиндра?

Aby brzdový systém fungoval na dostatečné úrovni, je nutné sledovat stav brzdového válce a v případě potřeby jej neprodleně vyměnit. Zde je několik znaků, které naznačují, že je třeba vyměnit brzdový válec:

 1. Úniky brzdové kapaliny: Pokud si všimnete skvrn od brzdové kapaliny pod vozidlem nebo si všimnete snížení hladiny brzdové kapaliny v nádržce, může to znamenat problém s brzdovým válcem. K úniku kapaliny může dojít v důsledku opotřebení nebo poškození těsnicích prvků brzdového válce, což vyžaduje výměnu.
 2. Nedostatečné brzdění: Pokud se zdá, že vaše auto zpomaluje nebo je váš brzdový pedál měkčí, může to znamenat vadný brzdový válec. Snížený brzdný výkon může být způsoben řadou faktorů, včetně opotřebení těsnění a rovnoběžnosti destiček.
 3. Špatná odezva brzdového pedálu: Pokud si všimnete, že když sešlápnete brzdový pedál, brzdový systém nereaguje nebo je pedál „pomalý“, může jít o problém s brzdovým válcem. Špatná odezva pedálu může být způsobena opotřebovanými těsnicími prvky nebo netěsností v systému.
 4. Poškození těla válce nebo mechanismu: Vizuální kontrola brzdového válce může také pomoci identifikovat problémy. Pokud si všimnete prasklin, koroze nebo jiného viditelného poškození, může to znamenat, že je třeba jej vyměnit. Pozor také na stav závitů a pružin válcového mechanismu.
ČTĚTE VÍCE
Proč se zapalovací cívka vypne a jak to opravit

Pokud zaznamenáte alespoň jeden z výše uvedených příznaků, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl diagnostiku a kontrolu brzdového systému vašeho vozidla. V případě potřeby musí být brzdový válec vyměněn, aby byla zajištěna bezpečnost vašeho vozidla a cestujících na silnici.

Jaké znaky ukazují na vadný brzdový válec?

Какие признаки указывают на неисправность тормозного цилиндра?

Vadný brzdový válec může způsobit vážné problémy s brzdovým systémem vašeho vozidla. Zde je několik znaků, které mohou naznačovat vadný brzdový válec:

 1. Únik brzdové kapaliny: Pokud si všimnete, že hladina brzdové kapaliny v nádržce klesá, může to být příznakem problému s brzdovým válcem. Pečlivě zkontrolujte těsnost válce a v případě potřeby opravte.
 2. Brzdy nefungují správně: Pokud brzdový válec nevyvine dostatečný tlak při sešlápnutí brzdového pedálu, brzdy nemusí fungovat správně. Příčinou může být vadný brzdový válec.
 3. Nestabilita brzdového pedálu: Pokud je brzdový pedál nestabilní, třese se nebo při sešlápnutí klesá, může to být také příznakem problému s brzdovým válcem.
 4. Zvuky nebo pískání: Pokud při brzdění uslyšíte neobvyklé zvuky nebo skřípání, může to znamenat vadný brzdový válec. Takové zvuky mohou být způsobeny třením mezi částmi, které by neměly být ve vzájemném kontaktu.
 5. Volný prostor je příliš velký nebo příliš malý: Pokud si všimnete, že mezi brzdovým rotorem nebo bubnem a destičkami je příliš velká nebo příliš malá vůle, může to znamenat problém s brzdovým válcem.
 6. Síťová hadice: Pokud zjistíte, že hadice spojující brzdové potrubí s válcem mají síťovanou strukturu nebo viditelné poškození, může to být známkou vadného brzdového válce.

Pokud zaznamenáte alespoň jeden z indikovaných příznaků poruchy brzdového válce, doporučujeme kontaktovat odborníka pro diagnostiku a opravu. Vadný brzdový válec může vést k nebezpečným situacím na silnici, proto je důležité problém rychle zjistit a opravit.

Jak diagnostikovat brzdový válec?

Как произвести диагностику тормозного цилиндра?

Krok 1: Vizuální kontrola

Шаг 1: Визуальный осмотр

Prvním krokem při diagnostice brzdového válce je jeho vizuální kontrola. Zkontrolujte válec, zda nevykazuje praskliny, úniky brzdové kapaliny nebo jiné viditelné poškození. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, je s největší pravděpodobností potřeba vyměnit brzdový válec.

Krok 2: Zkontrolujte brzdový systém

Шаг 2: Проверка тормозной системы

Pro zjištění nefunkčnosti brzdového válce je nutné zkontrolovat funkčnost celého brzdového systému vozu. Příznaky možných problémů s brzdovým válcem mohou zahrnovat následující:

 • Brzdy po sešlápnutí pedálu nereagují;
 • Brzdový pedál je příliš měkký nebo naopak příliš tvrdý;
 • Brzdy „nezaklapnou“ na všech kolech současně;
 • Brzdy začnou fungovat až po několika sešlápnutích pedálu;
 • Brzdy začnou fungovat až po dlouhém sešlápnutí pedálu.
ČTĚTE VÍCE
Kdo má přednost při změně jízdního pruhu na silnici - řidič, semafory nebo pravidla silničního provozu?

Pokud pozorujete alespoň jeden z těchto příznaků, je vysoká pravděpodobnost, že problém může souviset s brzdovým válcem.

Pokud je zjištěn problém s brzdovým válcem, doporučuje se kontaktovat odborníka pro odbornou diagnostiku a opravu. Nepokoušejte se opravit tuto část sami, pokud nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti. Neodborná oprava nebo výměna brzdového válce může vést k vážným následkům a nehodě na silnici.

Kdy je třeba vyměnit brzdový válec?

Когда следует заменить тормозной цилиндр?

Zde je několik znaků, které naznačují, že je třeba vyměnit brzdový válec:

1. Neobvyklé chování brzdového pedálu:

Pokud při sešlápnutí brzdového pedálu dochází k neobvyklému odporu, tlumení nebo nadměrnému zdvihu, může to být příznakem problému s brzdovým válcem.

2. Únik brzdové kapaliny:

Pokud si všimnete olejových skvrn pod vozem nebo si všimnete úniku brzdové kapaliny kolem brzdového válce, může to být známka poškození nebo opotřebení.

3. Špatná odezva brzdového systému:

Pokud to vozu trvá příliš dlouho nebo má potíže se zastavením po sešlápnutí brzdového pedálu, může to být způsobeno vadným brzdovým válcem.

4. Zvýšená spotřeba brzdové kapaliny:

Pokud si všimnete, že hladina brzdové kapaliny v nádržce často klesá i přes žádné znatelné úniky, může to být příznakem problému s brzdovým válcem.

Při zjištění některého z uvedených příznaků se doporučuje kontaktovat odborníka za účelem odborné diagnostiky a výměny brzdového válce. Pravidelná kontrola a včasná výměna této součásti pomůže udržet optimální výkon brzdového systému a zajistit bezpečnost na silnici.

Video:

Oprava hlavního brzdového válce VAZ 2108-2115

Výměna hlavního brzdového válce VAZ 2106. Jak odvzdušnit hlavní brzdový válec

výměna hlavního brzdového válce VAZ 2110, 11, 12