Automatická převodovka (ATT) je důležitou součástí moderních automobilů. Zodpovídá za přenos výkonu motoru na kola vozu a umožňuje řidiči pohodlné řízení vozidla. Jako každý jiný mechanismus však i automatická převodovka neustále podléhá opotřebení a může časem selhat.

Určení provozuschopnosti automatické převodovky je složitý úkol, který může provést pouze zkušený automechanik nebo specialista. Existují však určité známky potíží, které vám mohou pomoci diagnostikovat problémy s automatickou převodovkou a rozhodnout, zda váš vůz potřebuje opravu.

Jedním z nejčastějších příznaků selhání automatické převodovky je výskyt hluku při řazení. Pokud při řazení uslyšíte podivné skřípání, klepání nebo špatnou kvalitu zvuku, může to být známka problému s automatickou převodovkou. Pozor si dejte také na cukání nebo prodlevy při řazení, silné otřesy nebo neobvyklé vibrace vozu při jízdě. Mohou to být také příznaky poruchy automatické převodovky a vyžadují kontrolu a opravu.

Jak zkontrolovat výkon automatické převodovky?

Как проверить работоспособность АКПП?

1. Zkontrolujte hladinu a kvalitu oleje v automatické převodovce

1. Проверьте уровень и качество масла в АКПП

Olej pro automatickou převodovku hraje důležitou roli při hladkém řazení. Hladinu oleje zkontrolujte měrkou a ujistěte se, že je dostatečně čistá a nemá nepříjemný zápach. Pokud olej vypadá zakalený nebo má neobvyklý zápach, může to znamenat problémy s automatickou převodovkou.

2. Zkontrolujte řazení

2. Проверьте переключение передач

Chcete-li zkontrolovat řazení, zařaďte parkovací brzdu a řaďte ručně. Ujistěte se, že přepínání probíhá hladce a bez jakýchkoli prodlev a hluku. Pokud zaznamenáte zvláštní zvuky nebo potíže s řazením, může to znamenat problémy s automatickou převodovkou.

3. Dávejte pozor na hluk a vibrace

3. Обратите внимание на шумы и вибрации

Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo vibrace během jízdy, může to být příznakem problému s automatickou převodovkou. Škodlivé opotřebení nebo selhání součástí může způsobit hluk a vibrace, proto během jízdy pozorně poslouchejte své vozidlo.

4. Zkontrolujte funkci parkovací brzdy

4. Проверьте работу парковочного тормоза

Parkovací brzda úzce souvisí s chodem automatické převodovky. Zkontrolujte, zda parkovací brzda správně drží vozidlo na místě ve svahu. Pokud se auto začne pohybovat, může to znamenat problémy s automatickou převodovkou.

Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených problémů, doporučuje se obrátit se na odborníka, aby provedl diagnostiku a opravu automatické převodovky. Okamžité odstranění problému vás může ušetřit nákladných oprav a udržet vás na cestách v bezpečí.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho může pístový kompresor pracovat bez zastavení - určení limitů nepřetržitého provozu

Příznaky poruchy automatické převodovky

Признаки неисправности АКПП

Automatická převodovka (AT) může procházet různými typy poruch, které ovlivňují její provoz a výkon. Zde jsou některé typické příznaky selhání automatické převodovky, kterým byste měli věnovat pozornost:

Symptom poruchy popis
Silné otřesy při řazení Pokud při řazení dochází k silným otřesům nebo trhání, může to znamenat problémy s ventily nebo spojkou v automatické převodovce.
Obtížnost řazení převodových stupňů Pokud je řazení obtížné, jako je odpor nebo zadrhávání, může to znamenat problémy s elektromagnety nebo akčním členem.
Zvýšený hluk nebo vibrace Pokud se při provozu převodovky objeví neobvyklé zvuky nebo vibrace, může to znamenat opotřebení nebo poruchu součástí pohonu, jako jsou ložiska nebo ozubená kola.
Zvýšená spotřeba paliva Pokud vaše auto začne bez zjevného důvodu spotřebovávat více paliva, může to být způsobeno problémy s automatickou převodovkou, jako je únik oleje nebo nefunkční měnič točivého momentu.
Problémy s převodovým olejem Pokud zaznamenáte problémy s převodovým olejem, jako jsou úniky nebo změny barvy nebo zápachu, mohou se vyskytnout problémy s těsněním převodovky, olejovým těsněním nebo olejovým těsněním.

Pokud zaznamenáte některý z uvedených příznaků poruchy automatické převodovky, doporučujeme kontaktovat specialisty za účelem diagnostiky a opravy. Včasné odhalení a odstranění závad pomůže udržet spolehlivost a výkon automatické převodovky.

Způsoby, jak určit poruchu automatické převodovky

Способы определить неисправность АКПП

Automatická převodovka (automatická převodovka) může selhat z různých důvodů. Pokud zaznamenáte na své automatické převodovce nějaké problémy, je důležité rychle zjistit jejich příčinu, abyste předešli dalšímu zhoršování stavu převodovky a předešli nákladným opravám. V této části se podíváme na hlavní způsoby určování poruch automatické převodovky.

  1. Vizuální kontrola. Prvním krokem k určení, zda je automatická převodovka vadná, je vizuální kontrola. Zkontrolujte převodovku, zda nevykazuje viditelné poškození, jako jsou praskliny, důlkové povrchy nebo úniky oleje. Věnujte pozornost stavu kabelových nebo hydraulických ovládacích systémů a také jejich připojení.
  2. Kontrola hladiny a stavu oleje. Nedostatek oleje nebo znečištění může vést k nesprávnému fungování automatické převodovky. Zkontrolujte hladinu a stav převodového oleje. Pokud je olej znečištěný, tmavý nebo obsahuje kovové částice, může to znamenat problémy s automatickou převodovkou.
  3. Testovací jízda. Jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak zjistit, zda je automatická převodovka vadná, je zkušební jízda. Při zkušební jízdě dávejte pozor na změny v převodovce. Poruchy se mohou projevit v podobě škubání, zpoždění nebo řazení při nesprávných otáčkách motoru. Pozor také na zvuky, vibrace a další anomálie, které mohou naznačovat problémy s automatickou převodovkou.
  4. Diagnostický skener. Použití diagnostického skeneru může pomoci identifikovat problémy s automatickou převodovkou. Připojte skener k portu OBD-II a přečtěte si chybové kódy. Kódy mohou indikovat specifické problémy s automatickou převodovkou nebo jinými systémy vozidla, které mohou ovlivnit výkon převodovky.
  5. Kontrola signálů a elektromagnetů. Solenoidy a elektromagnety jsou klíčovými součástmi automatické převodovky. Zkontrolujte signály a odpor solenoidů pomocí multimetru, abyste se ujistili, že fungují správně. Chyba v signálech nebo porucha solenoidů může vést k problémům s automatickou převodovkou.
ČTĚTE VÍCE
Jak poznat vadnou škrticí klapku a co s tím dělat?

Pokud zjistíte jakékoli poruchy automatické převodovky, je důležité kontaktovat odborníka za účelem diagnostiky a opravy. Včasné nalezení a náprava problémů může zabránit dalšímu poškození převodovky a ušetřit značné náklady na opravy.

Video:

Známky vadného měniče momentu!

Jak zkontrolovat automatickou převodovku (diagnostika)

Kontrola MOTORU ojetého vozu – do 3 minut. 5 tipů při výběru