Baterie je jednou z nejdůležitějších součástí automobilu a má omezenou životnost. Pravidelná kontrola baterie může prodloužit její životnost a předejít nepříjemným situacím spojeným s poruchou baterie. V tomto článku budeme hovořit o několika metodách kontroly stavu baterie.

První a nejjednodušší metodou je vizuální kontrola baterie. Zkontrolujte, zda na něm nejsou praskliny, netěsnosti a úniky elektrolytu. Praskliny mohou vést ke zkratu a únik elektrolytu může indikovat korozi a poškození vnitřních součástí baterie. Pokud si všimnete jakýchkoli podezřelých příznaků, doporučujeme baterii vyměnit.

Kromě vizuální kontroly můžete také zkontrolovat napětí baterie pomocí multimetru. Připojte multimetr ke svorkám baterie – červený vodič ke kladnému pólu a černý vodič k zápornému pólu. Poté odečtěte hodnoty multimetru. Normální napětí baterie je kolem 12,6 voltů. Pokud je naměřená hodnota příliš nízká (pod 12 voltů), může to znamenat problémy s baterií a možné selhání baterie. V tomto případě se také doporučuje kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a opravu.

Část 1: Proč je důležité kontrolovat autobaterii

Раздел 1: Почему важно проверить аккумулятор автомобиля

Vadná baterie může způsobit mnoho problémů, které mohou nastat během provozu vozu. Nejen, že auto prostě nenastartuje, ale při připojení příslušenství, jako jsou světlomety nebo autorádio, nemusí baterie poskytovat potřebný výkon. To může mít za následek špatnou viditelnost vozovky nebo snížený výkon jiných elektronických systémů vozidla.

Špatná baterie může být navíc příznakem vážnějších problémů v elektrickém systému vozu, jako je vadný alternátor nebo elektrické vedení. Pravidelná kontrola baterie proto pomůže identifikovat problémy v raných fázích a opravit je dříve, než ovlivní výkon celého vozidla.

Kontrola baterie může být velmi jednoduchá a zabere jen několik minut. V konečném důsledku vám to může ušetřit čas, peníze a předejít problémům na silnici. Je lepší zkontrolovat baterii předem, než se dostat do situace, kdy nečekaně selže.

Význam baterie pro provoz automobilu

Значение аккумулятора для работы автомобиля

Úkolem baterie je nastartovat motor auta. Baterie je dobíjena alternátorem za chodu motoru, proto musí být v dobrém stavu, aby byla zajištěna správná funkce všech elektrických zařízení.

Pokud baterie nefunguje nebo je málo nabitá, vozidlo nemusí nastartovat nebo může mít potíže s provozem. Pokud není baterie dostatečně nabitá, startér nemusí fungovat efektivně a elektrické systémy mohou začít selhávat.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je hlavní rozdíl mezi motory V12 a W12?

Příznaky poruchy baterie

Знаки неисправности аккумулятора

Pokud baterie selže nebo je nedostatečně nabitá, vozidlo může vykazovat následující příznaky:

 1. Auto nestartuje nebo se startuje obtížně.
 2. Při pokusu o nastartování motoru se startér obtížně ovládá.
 3. Ztlumení jasu světlometů a jiných světelných zdrojů.
 4. Selhání činnosti přístrojů a systémů v kabině.
 5. Neobvyklé zvuky nebo bzučení při startování motoru.

Diagnostika baterie

Диагностика аккумулятора

Pokud máte podezření na problém s baterií, je důležité nechat si jej diagnostikovat. K tomu můžete použít speciální zařízení – tester baterií.

Kontrola baterie určí její nabití a stav desek. Pokud výsledky testu ukazují, že je baterie málo nabitá nebo její desky jsou opotřebené, je nutné baterii vyměnit za novou.

Doporučuje se nechat baterii pravidelně kontrolovat, zejména před dlouhými cestami nebo když se objeví známky problémů. Předejdete tak neočekávaným poruchám a zajistíte spolehlivý provoz vozu.

Známky špatné baterie

Признаки неисправности аккумулятора

Pokud si myslíte, že vaše autobaterie může selhat, existuje několik příznaků, na které byste si měli dát pozor:

 • Auto se těžko startuje.
 • Slabý start motoru.
 • Nedostatek energie pro provoz elektrického systému vozidla (světla, rádio, klimatizace atd.).
 • Na přístrojové desce bliká „Check Engine“.
 • Znatelný pokles výkonu motoru.
 • Nepředvídatelné časové prodlevy při startování vozu.
 • Častá potřeba nabíjet baterii.
 • Zvýšená spotřeba paliva.

Pokud máte jeden nebo více z výše popsaných příznaků, je pravděpodobné, že vaše baterie má problémy a vyžaduje pozornost nebo výměnu.

Část 2: Jak správně zkontrolovat stav baterie

Раздел 2: Как правильно проверить состояние аккумулятора

1. Vizuální kontrola:

Než začnete baterii kontrolovat, musíte ji vizuálně zkontrolovat. Hledejte praskliny, korozi nebo jiné poškození. Pokud zaznamenáte nějaké problémy, baterie může být poškozena a bude vyžadovat výměnu.

2. Kontrola napětí:

Pokud baterie vypadá dobře, můžete zkontrolovat její napětí. K tomu budete potřebovat voltmetr. Připojte kladný kabel voltmetru ke kladnému pólu baterie a záporný kabel voltmetru k zápornému pólu baterie. Pokud je napětí baterie nižší než 12,4 V, může to znamenat slabé nabití nebo vadnou baterii.

3. Aktuální kontrola:

Baterii můžete také otestovat měřením jejího proudu. K tomu budete potřebovat ampérmetr. Připojte ampérmetr podle pokynů výrobce. Pokud baterie produkuje méně než 12 ampérů, může to znamenat problémy s netěsností nebo poškozením jejích článků.

ČTĚTE VÍCE
Jak k operaci bypassu dochází a jak se tělo po zákroku mění?

Důležité! Testování baterie může být nebezpečné, protože baterie obsahuje kyselinu sírovou. Proto se doporučuje poradit se s odborníkem, pokud nemáte zkušenosti s prací s bateriemi.

Pokud byla vaše baterie testována a je v dobrém stavu, přesto se doporučuje její stav pravidelně kontrolovat. To pomůže předejít případným problémům a zajistí spolehlivý provoz vašeho vozidla.

Použití voltmetru ke kontrole napětí

Использование вольтметра для проверки напряжения

Nejprve je třeba připravit voltmetr, který má obvykle dva vodiče – červený a černý. Červený vodič se připojuje ke kladnému (+) pólu baterie a černý vodič k zápornému (-) pólu. Pamatujte, že pořadí, ve kterém jsou vodiče připojeny, je důležité a nesprávné připojení může poškodit voltmetr nebo baterii.

Krok 1: Příprava baterie

Шаг 1: Подготовка аккумулятора

Před kontrolou napětí baterie se doporučuje ujistit se, že je motor vypnutý a klíček zapalování v poloze „vypnuto“. Měli byste také vypnout veškeré zátěže, které mohou využívat energii z baterie.

Krok 2: Připojení voltmetru

Шаг 2: Подключение вольтметра

Připojte červený vodič voltmetru ke kladnému (+) pólu baterie a černý vodič k zápornému (-) pólu.

Krok 3: Stanovení napětí

Шаг 3: Определение напряжения

Po připojení voltmetru můžete určit aktuální napětí baterie. Obvykle je dostatečné napětí pro autobaterie kolem 12,6 V. Pokud je hodnota napětí pod touto úrovní, může to znamenat problémy s baterií nebo nabíjecím systémem.

Za zmínku také stojí, že některé voltmetry mají funkci kontroly stavu baterie, která může pomoci určit její výkon a úroveň nabití.

Použití voltmetru ke kontrole napětí baterie umožňuje rychle a efektivně určit její stav. Pokud zjistíte, že napětí baterie je nižší než normální, doporučujeme vám kontaktovat odborníka za účelem diagnostiky a opravy.

Video:

JE BATERIE ŽIVÁ, NEBO MRTVÁ? Diagnostika pomocí nosné vidlice

YAKOVENKO: Přímo během Putinovy ​​návštěvy SAE! Nemohl se schovat. /Simonyan křičel @IgorYakovenko

Únik proudu v autě. Jak zkontrolovat, jak zjistit příčinu, jak měřit