Brzdový systém je jednou z nejdůležitějších součástí automobilu. Bezpečnost při jízdě závisí na jeho správném provozu. Jedním z častých problémů s brzdami je přehřívání brzdových kotoučů. Jak ale poznáte, že se přehřívají?

Přehřívání brzdových kotoučů je závažný problém, který může vést ke zhoršení brzdného účinku, v některých případech až k úplné ztrátě schopnosti zastavit vůz. K přehřátí dochází při dlouhodobém a intenzivním používání brzd, například při sjezdech nebo při aktivní jízdě po městě. Může to být způsobeno různými faktory, jako je selhání brzdového systému, opotřebení nebo nesprávně nainstalované díly.

Jedním z hlavních příznaků přehřívání brzdových kotoučů je výskyt specifického zápachu, který připomíná spálenou gumu nebo kov. To může znamenat, že se brzdy přehřívají a je třeba okamžitě zastavit. Pozor si můžete dát i na vizuální znaky – změnu barvy brzdových kotoučů. Přehřáté disky se zbarví do modra, fialova nebo i černa. Pokud takové změny zaznamenáte, může to znamenat, že se disky přehřívají a ztrácejí svou funkčnost.

Jak poznat přehřívání brzdových kotoučů?

Как распознать перегрев тормозных дисков?

Přehřátí brzdových kotoučů může být vážný problém, který musíte být schopni rozpoznat a zabránit mu. Přehřátí může vést ke snížení účinnosti brzdění, špatné ovladatelnosti vozidla a dokonce k poškození brzdového systému. V této části si povíme o několika příznacích, podle kterých poznáte přehřívání brzdových kotoučů.

1. Brzdový zápach

Jedním z hlavních příznaků je výskyt vysoké teploty na povrchu brzdových kotoučů. Pokud jsou disky po dlouhé cestě příliš horké a dlouho nevychladnou, může to být známka přehřátí. Dávejte si také pozor na jakýkoli podivný zápach nebo kouř vycházející z oblasti brzdy – může to být způsobeno zahříváním brzdových rotorů.

Dalším příznakem přehřívání může být výskyt prasklin na povrchu kotoučů. Vyhněte se nesprávnému použití brzd, jako je náhlé a dlouhodobé brzdění, abyste předešli poškození kotoučů. Pozor také na zabarvení disků – pokud získají modrofialový nebo žlutohnědý odstín, může to znamenat přehřátí.

Kromě toho může vizuální kontrola brzdového systému také odhalit známky opotřebení nebo usazeniny na povrchu brzdových rotorů, které mohou být způsobeny přehřátím. Nezapomínejte na pravidelnou kontrolu stavu brzdové soustavy a při zjištění podezřelých známek kontaktujte odborníka.

ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje šroubovák, který umožňuje otáčení o 360 stupňů?

Možné následky přehřátí

Возможные последствия перегрева

Přehřátí brzdových kotoučů může způsobit vážné problémy s brzdovým systémem vašeho vozidla. Zde jsou některé z možných důsledků:

1. Ztráta účinnosti brzdění

1. Потеря эффективности торможения

Při přehřátí kotoučů mohou brzdové destičky začít klouzat po povrchu kotoučů, místo aby je sevřely. To může vést ke špatnému brzdnému výkonu a delší brzdné dráze.

2. Opotřebení a deformace kotoučů

2. Износ и деформация дисков

Při přehřátí brzdových kotoučů může kov změknout a začít se deformovat. To může vést ke vzniku trhlin a puchýřů na povrchu disků a také k jejich ohýbání. Toto opotřebení kotoučů může vést k nutnosti jejich výměny.

Vysoké teploty navíc mohou způsobit nerovnoměrné a rychlé opotřebení brzdových destiček, což zase bude vyžadovat častou výměnu.

Při přehřátí brzdových kotoučů se také mohou odlepovat, což výrazně snižuje jejich výkon a může vést až k úplnému selhání brzdového systému.

3. Brzdění kol

3. Заторможенность колес

Pokud se brzdové kotouče přehřejí, může se mezi nimi a destičkami vytvořit vrstva plynů a kapalin, což může mít za následek brzdění kola a lepivý pocit na brzdovém pedálu.

Aby nedocházelo k přehřívání brzdových kotoučů, je nutné je udržovat v dobrém stavu, správně ovládat vozidlo a sledovat činnost brzdového systému.

Jak zabránit přehřátí brzdových kotoučů

Как избежать перегрева тормозных дисков

1. Správné používání brzdového systému

1. Правильное использование тормозной системы

Sešlápněte brzdový pedál plynule a sebejistě, vyhněte se náhlému sešlápnutí a nadměrnému brzdění. Pokud brzdy používáte delší dobu, dejte jim čas na vychladnutí snížením rychlosti jízdy nebo dokonce zastavením, aby se brzdy úplně ochladily.

2. Kontrola a údržba brzdového systému

2. Проверка и обслуживание тормозной системы

Pravidelně kontrolujte stav a funkčnost brzdových kotoučů, destiček a brzdových hadic. V případě potřeby vyměňte opotřebované nebo poškozené díly. Pravidelně také kontrolujte a udržujte správnou hladinu brzdové kapaliny.

Tip: Pokud musíte často brzdit z kopce nebo v těžkých jízdních podmínkách, doporučuje se instalovat brzdové systémy s větším průměrem nebo speciální chladicí systémy pro brzdové kotouče.

Dodržování těchto pokynů pomůže snížit riziko přehřátí brzdových kotoučů a zajistí bezpečnost a spolehlivost brzdového systému vašeho vozidla.

Video:

Dopadá brzdový pedál? Jsou brzdové kotouče opotřebované? S ostřením nespěchejte! Nejprve se podívejte na toto video!

NIKDY NEMĚŇTE BRZDOVÉ KOTOUČE, DOKUD NEBUDETE SLEDOVAT TOTO VIDEO

BMW X5M Competition 2023 | Skutečný vlk v rouše beránčím