Airbag je jedním z nejdůležitějších zařízení v automobilu, který má chránit řidiče a cestující při nehodě. Co byste ale měli dělat, pokud máte podezření, že je váš airbag deaktivován nebo nefunguje správně? V tomto článku vám řekneme několik jednoduchých způsobů, jak zjistit, zda váš airbag funguje, a jaké kroky podniknout, pokud vypadne.

1. Zkontrolujte indikátor na palubní desce. Většina vozů má speciální indikátor, který indikuje stav airbagu. Pokud je airbag deaktivován nebo vadný, kontrolka se rozsvítí nebo bliká. Při zapnutí zapalování věnujte pozornost tomuto symbolu – pomůže vám to pochopit, zda airbag funguje správně.

2. Dávejte pozor na pípnutí a chyby. U některých modelů automobilů se v případě problému s airbagem mohou ozývat zvláštní zvuky nebo se na palubní desce mohou objevit chybové zprávy. Pokud uslyšíte podivný zvuk nebo uvidíte zprávu o airbagu, okamžitě kontaktujte odborníka za účelem kontroly a opravy.

3. Zkontrolujte airbag. Pokud nezaznamenáte žádné indikátory nebo zvuky, ale stále pochybujete o funkčnosti airbagu, proveďte vizuální kontrolu. Airbag je obvykle umístěn na volantu nebo na sedadle spolujezdce. Ujistěte se, že nevykazuje žádné poškození, praskliny nebo jiné známky nesprávné funkce. Kromě toho věnujte pozornost stavu popruhů zajišťujících polštář – musí být také v dobrém stavu.

Pokud si všimnete jakýchkoli známek závady airbagu, okamžitě vezměte své vozidlo k mechanikovi nebo prodejci na diagnostiku a opravu. Pamatujte, že bezpečnost silničního provozu je nejvyšší prioritou, proto udržujte svůj airbag v dobrém stavu a nechte jej pravidelně kontrolovat, abyste zajistili maximální ochranu v případě nehody.

Určení funkce airbagu

Определение работы подушки безопасности

1. Detekce nehod

1. Детектирование аварии

Pro zjištění, že došlo k nehodě, je vůz vybaven speciálními senzory, které monitorují různé parametry, jako je rychlost, zrychlení a úhel náklonu. Pokud tyto parametry překročí určité hodnoty, systém určí, že došlo k nehodě a aktivuje airbag.

2. Aktivace airbagu

2. Активация подушки безопасности

Na základě signálu ze senzorů systém aktivuje airbag. Airbag se naplní plynem během milisekund a poskytuje dodatečnou podporu hlavě a horní části těla řidiče nebo spolujezdce. To pomáhá zmírnit úder a zabránit zranění.

3. Ochrana řidiče a cestujících

3. Защита водителя и пассажиров

Airbag zabraňuje přímým střetům hlavy a horní části těla s volantem, palubní deskou a jinými tvrdými povrchy ve vozidle. Tím se výrazně snižuje riziko vážných zranění, jako jsou zlomeniny, otřesy mozku a poranění krku.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat ideální paměťovou kartu pro nahrávání videa - tipy, doporučení, nejlepší modely!

Airbag se aktivuje během několika okamžiků a řidič a cestující si jej často nevšimnou. Díky němu se však výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti, snižuje se zranění a zachraňuje životy v důsledku nehod na silnici.

Jak zkontrolovat funkčnost airbagu?

1. Kontrola indikátoru airbagu

1. Проверка индикатора подушки безопасности

Většina aut má speciální indikátor, který se rozsvítí, když je problém s airbagem. Při startování motoru by se měla kontrolka na několik sekund rozsvítit a poté zhasnout. Pokud kontrolka zůstane svítit nebo bliká, airbag může být deaktivován nebo vadný a měl by být zkontrolován.

2. Kontrola diagnostického systému vozidla

Moderní vozidla jsou vybavena palubní diagnostikou (OBD), která může pomoci identifikovat problémy s airbagy. Ke kontrole chybových kódů souvisejících s airbagy můžete použít skener OBD. Pokud jsou v systému zjištěny chyby, je nutná další diagnostika a opravy.

Navzdory těmto testovacím metodám se doporučuje kontaktovat odborníka pro přesnější diagnostiku, zejména pokud existuje podezření na problém s airbagem. Tím bude zajištěna funkčnost systému a zajištěna bezpečnost při mimořádných situacích.

Známky deaktivace airbagu

Признаки отключения подушки безопасности

1. Vizuální podněty

1. Визуальные признаки

Pokud byl airbag deaktivován nebo nefunguje správně, může se na přístrojové desce rozsvítit speciální ikona (obvykle obrázek airbagu) nebo se může objevit chybové hlášení. Při prohlídce vozidla také pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo poruchám v oblastech, kde je nainstalován airbag, konkrétně na volantu, přístrojové desce a sedadlech spolujezdce.

2. Chyby v systému

Airbag je součástí celkového systému vozidla a může generovat chyby, které lze detekovat pomocí diagnostického zařízení. Pokud zaznamenáte chybové zprávy týkající se airbagu nebo jiné známky poruchy systému, je nejlepší kontaktovat automechanika, aby diagnostikoval a opravil možné problémy.

Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, je důležité jednat a okamžitě kontaktovat odborníka za účelem diagnostiky a opravy. Účinný a správně fungující airbag zaručuje bezpečnost řidiče a cestujících, proto je třeba jeho stav pravidelně kontrolovat.

Video:

Kontrola airbagů.

RESETOVÁNÍ CHYBY AIRBAGU BEZ ZAŘÍZENÍ

Kontrolka airbagu se rozsvítí