Posilování motoru je proces zvyšování výkonu a rychlosti motoru provedením změn v jeho konstrukci a vyladěním jeho provozu. To může být užitečné pro automobily, motocykly a další vozidla, pokud chce řidič získat větší výkon nebo zlepšit dynamické vlastnosti svého vozidla.

Existuje několik metod posílení motoru, které se používají pro různé účely a mají své vlastní vlastnosti. Jednou z nejběžnějších metod je přeplňování turbodmychadlem. Je založen na použití turbíny, která je poháněna výfukovými plyny vypouštěnými motorem. Zvyšuje se tak přívod vzduchu do válců, což vede ke zvýšení výkonu motoru a zlepšení dynamiky.

Další běžnou metodou posílení motoru je přeplňování. Na rozdíl od přeplňování turbodmychadlem se přeplňování nespoléhá na použití turbíny. Zahrnuje použití kompresoru, který tlačí vzduch do sacího systému motoru. To také vede ke zvýšení výkonu motoru a zlepšení dynamiky.

Kromě toho existují další způsoby posílení motoru, jako je instalace nitro akceleračního systému nebo provádění změn v systému přívodu paliva. Mohou také vést ke zvýšení výkonu motoru a zlepšení dynamického výkonu, vyžadují však složitější ladění a speciální přístup při jejich použití.

Metody posilování motoru

Методы форсирования двигателя

Natlakování

Наддув

Jednou z nejběžnějších metod posílení motoru je přeplňování. V tomto případě se používá turbodmychadlo nebo kompresor, který dodává další vzduch do válců motoru. To zvyšuje množství kyslíku dostupného pro spalování paliva, což vede ke zvýšení výkonu motoru.

Mezichladič

Интеркулер

Pro zvýšení účinnosti boostu lze použít mezichladič. Mezichladič je zařízení, které ochlazuje ohřátý vzduch přicházející z kompresoru před tím, než je přiváděn do válců motoru. Chlazení vzduchu umožňuje zvýšit jeho hustotu a v důsledku toho zvýšit výkon motoru.

Kromě přeplňování a mezichladiče existují i ​​další způsoby posilování motoru, jako je použití účinnějších sacích a výfukových systémů, změna parametrů palivového systému, instalace výkonnějšího zapalovacího systému atd. Volba způsobu posilování závisí na cílech a požadavky na výkon motoru.

Vynucovací metoda popis
Natlakování Použití turbodmychadla nebo kompresoru k dodání dodatečného vzduchu do válců motoru.
Mezichladič Chlazení ohřátého vzduchu před jeho přivedením do válců motoru, což umožňuje zvýšení výkonu motoru.
Změna sacího a výfukového systému Zlepšení průchodu vzduchu a výfukových plynů sacím a výfukovým systémem pro zvýšení výkonu motoru.
Výměna palivového systému Změna parametrů palivového systému pro zlepšení tvorby směsi a spalování paliva.
Vylepšený systém zapalování Instalace výkonnějšího zapalovacího systému pro zajištění účinného a úplného spalování paliva.
ČTĚTE VÍCE
Jak odstranit nebo aplikovat sítotisk na autosklo - užitečné pokyny

Zvýšení pracovního objemu

Увеличение рабочего объема

Existuje několik způsobů, jak zvýšit zdvihový objem motoru:

  • Montáž větších válců – Toto je jedna z nejběžnějších metod. Zvětšení průměru válců vede ke zvětšení objemu, což zase umožňuje spalovat více palivové směsi a generovat více energie.
  • Zvýšení zdvihu pístu – další způsob, jak zvýšit pracovní objem. Zvýšení zdvihu umožňuje pohyb pístu na větší vzdálenost, což vede i ke zvětšení objemu spalované palivové směsi.
  • Přidání dalších válců – Toto je metoda, která se používá u mnoha výkonných motorů. Přidáním dalších válců se zvýší celkový zdvihový objem motoru a tím i jeho výkon.

Zvětšení zdvihového objemu motoru umožňuje zvýšit jeho výkon a točivý moment. Je však třeba mít na paměti, že to může znamenat zvýšení hmotnosti motoru a nutnost dodatečných změn v systému chlazení a přívodu paliva.

Instalace turbodmychadla

Установка турбонаддува

Funkční princip přeplňování turbodmychadlem je založen na využití výfukových plynů opouštějících motor k pohonu kompresoru, který nasává čerstvý vzduch z atmosféry a přivádí jej do válců. Díky tomu instalované turbodmychadlo umožňuje dosáhnout vyššího tlaku vzduchu ve válcích, což vede ke zvýšení výkonu motoru.

Přeplňování turbodmychadlem lze instalovat na různé typy spalovacích motorů, včetně benzínových a naftových motorů. Instalace turbodmychadla vyžaduje určité předběžné práce, včetně výměny výfukového systému, vytvoření systému přívodu vzduchu a instalace kompresoru.

Před instalací turbodmychadla je však nutné vzít v úvahu řadu faktorů, jako je síla a spolehlivost motoru, teplotní podmínky, chladicí systém a další parametry, které mohou účinnost turbodmychadla ovlivnit.

  • Zvyšování výkonu motoru
  • Vylepšený dynamický výkon
  • Úspora paliva
  • Zvýšené zatížení motoru
  • Komplikace konstrukce motoru
  • Potřeba modernizace chladicího systému

Obecně je instalace turbodmychadla poměrně složitý a časově náročný proces, který vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Správně nainstalované přeplňování turbodmychadlem však může výrazně zvýšit výkon motoru a zlepšit jeho dynamické vlastnosti.

Použití systému Nitro Accelerator System

Использование системы нитроускорителя

Instalace nitro urychlovacího systému vyžaduje speciální vybavení a vhodnou přípravu vozidla. Hlavními součástmi systému jsou válec s kapalným oxidem dusíku, systém přívodu a regulace této kapaliny a také systém vstřikování nitro urychlovače za chodu motoru.

Když motor běží, systém nitro boost automaticky vstřikuje oxid dusný do sacího potrubí. Oxid dusnatý se při kontaktu s horkými plyny rozkládá na dusík a kyslík, což vede k dočasnému zvětšení objemu hořlavé směsi ve válcích motoru. To umožňuje zvýšit výkon, točivý moment a rychlost vozu.

ČTĚTE VÍCE
Jak prodat auto na demontáž s maximálním ziskem v minimálním čase

Je však třeba vzít v úvahu, že používání nitrosystému akcelerátoru vyžaduje určitou opatrnost a znalost techniky jízdy. Náhlé zvýšení výkonu motoru může způsobit ztrátu trakce, prokluzování kol a ztrátu kontroly nad vozidlem. Proto je nutné používat nitrourychlovač opatrně a pouze v podmínkách, kdy není ohrožena bezpečnost silničního provozu.

Video:

10 způsobů, jak ZVÝŠIT VÝKON MOTORU

+50% účinnost spalovacích motorů – Nová generace pístů dokázala nemožné!

Jak funguje motor dvoudobého skútru | Animace