Při jízdě se každý motorista potýká s potřebou interakce s ostatními účastníky silničního provozu. Když je hlasová komunikace omezená nebo neúčinná, řidiči se obrátí na speciální signály a gesta. Tyto podmíněné komunikace umožňují sdělování záměrů, požadavků nebo varování ostatním řidičům.

Je známo mnoho různých signálů, ale mezi ty nejběžnější patří blikající světlomety, klakson a blikající blinkr. Každý signál má navíc svou vlastní speciální interpretaci. Blikající dálková světla mohou například signalizovat prosbu nebo poděkování druhému řidiči, zatímco opakovaná krátká pípnutí mohou být varováním před hrozbou nebo projevem nelibosti.

Gesta hojně využívají i řidiči. Mohou vyjadřovat různé emoce a předávat informace o chování na silnici. Například prsty roztažené na volantu mohou naznačovat úmysl zatočit doleva nebo doprava, zatímco zdvižená ruka s roztaženými prsty může znamenat „děkuji“ nebo „promiň“.

Konvenční signály a gesta mezi řidiči: co existuje?

Условные сигналы и жесты среди водителей: какие существуют?

Signál/gesto popis
Blikající světlomety Blikající světlomety ve dne nebo používání dálkových světel v noci může znamenat výzvu k průjezdu nebo upozornění na přítomnost překážky na vozovce.
Zvednutá dlaň Zvednutá dlaň s nataženými prsty znamená vděčnost za výhodu na silnici nebo omluvu za své chyby.
Zaoblené gesto ruky Toto gesto může znamenat přání štěstí nebo poděkování druhému řidiči.
Zvednutý ukazováček Zvednutým ukazováčkem lze upozornit na opravu nebo chybu jiného řidiče.
Poklepání na střechu nebo boční okno Toto gesto lze použít k upoutání pozornosti ostatních řidičů nebo k vyjádření souhlasu.
Maják ručně Toto gesto lze použít k upozornění ostatních řidičů na přítomnost dopravního lístku nebo kontroly rychlosti.

Je důležité si uvědomit, že tyto konvenční signály a gesta nenahrazují oficiální signály uvedené v Pravidlech silničního provozu. Pouze doplňují interakci mezi řidiči a pomáhají šetřit čas a předcházet konfliktům na silnici.

Různé podmíněné signály

Řidiči používají různé konvenční signály při jízdě po silnici ke komunikaci s ostatními řidiči a chodci. Tyto signály umožňují předávání určitých informací nebo pokynů bez použití hlasu nebo volání.

Mezi různé podmíněné signály, které lze použít, patří:

1. Rameno je vysunuto z okna. Řidič natáhne ruku z okna a zamává s ní doleva nebo doprava, aby naznačil, že se chystá odbočit do příslušného směru.

ČTĚTE VÍCE
Rozvíjení stability – proč je kontrola stability nezbytná

2. Zapněte blinkr. Řidič zapne blinkr doleva nebo doprava, aby naznačil, že se chystá provést příslušný pohyb.

3. Krátké blikání světlometů. Řidič jednou zabliká světlomety, aby dal najevo přání pokračovat v jízdě (například aby požádal chodce, aby prošli).

4. Zvukový signál. Řidič pomocí krátké houkačky varuje ostatní řidiče před nebezpečím nebo pozorností.

5. Zapněte budík. Řidič aktivuje výstražná světla, aby signalizoval, že vozidlo stojí nebo je v nouzi.

Tyto podmíněné signály jsou důležitým prostředkem komunikace na silnici a pomáhají vytvářet bezpečný a uspořádaný pohyb.

Běžná gesta mezi řidiči

Распространенные жесты среди водителей

Jedním z nejznámějších gest je mávání řidiče před otočením nebo zatáčkou. Řidič signalizuje svůj záměr změnit směr a dává ostatním jasně najevo, že by měli být připraveni na to, že se chystá provést manévr.

Velkým řidičům, kteří vjedou do omezeného pruhu, dávají majitelé malých vozidel gesto dolů dlaní, aby dali najevo, že dávají přednost autům v okolí.

Dalším běžným gestem je zvednutí dlaně zevnitř dráhového stroje. Toto gesto se obvykle používá k poděkování jinému řidiči nebo chodci, který pomohl nebo dal přednost.

Pokud řidič někoho před sebou nechá projet, může od něj mávnout rukou, aby dal najevo ostatním účastníkům silničního provozu, že mohou pokračovat v jízdě.

Kromě toho existují i ​​negativní gesta, která mohou řidiči použít v případě konfliktu nebo zmatku na silnici. Většinou se jedná o různá gesta prostředníčku nebo kašlání na řidiče.

Je důležité si pamatovat, že používání gest by mělo být omezené a mělo by se používat pouze v případě potřeby. Nesprávné používání gest může vést k nedorozuměním a vytvářet nebezpečné situace na silnici.

Video:

Dejte znamení: efektivní komunikace na silnici pomocí GEST a SIGNÁLŮ řidiče

Jak číst řeč těla (10 tajemství neverbální komunikace)

Co znamenají gesta a signály řidičů na silnici? Výuka jízdy pro začátečníky!