Řidičský průkaz je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které v životě dostáváme. Často ale naše práva přitahují pozornost zaměstnanců Státního dopravního inspektorátu. Ostatně právě pomocí takových tagů mohou určit řadu dalších podmínek a omezení spojených s našimi schopnostmi za volantem.

Jednou z nejběžnějších značek, které mohou dopravní policisté uvést na váš průkaz, je „01“. Tento štítek označuje, že řidič přepravuje cestující pro komerční účely. Řidiči taxíků, autobusů a nákladních vozidel s licencí „01“ jsou tedy povinni dodržovat určitá pravidla a požadavky k zajištění bezpečnosti svých klientů a nákladu.

Další běžnou značkou na licencích je „21“. Označuje, že řidič potřebuje korekci zraku a je povinen neustále nosit brýle nebo kontaktní čočky. Není to ale jediný případ, kdy dopravní policisté dávají takovou značku. Řidiči s určitými zdravotními problémy, jako je porucha sluchu nebo kognitivní poruchy, mohou také obdržet podobný štítek, který označuje zvláštní požadavky a omezení na řízení.

Tagy na právech: hlavní typy a jejich význam

Метки на правах: основные виды и их значения

Dopravní policisté plnící své povinnosti na kontrolních stanovištích často dávají na řidičské průkazy různé značky. Tyto značky představují různé symboly, barvy a nápisy, které mají svůj specifický význam.

Jednou z nejběžnějších značek je značka „M“. Tato značka je umístěna na průkazu řidiče, který získal platné řidičské oprávnění k řízení vozidel skupiny „M“. Kategorie „M“ znamená, že řidič má právo řídit dvoukolové motocykly a tříkolové motocykly s postranním vozíkem.

Štítek „A“ znamená, že řidič může řídit vozy kategorie „A“. Tato kategorie umožňuje řídit motocykly bez postranních vozíků a lehká tříkolová vozidla.

Značka „B“ je na řidičském průkazu umístěna, pokud má právo řídit vozidla skupiny „B“. Tato kategorie zahrnuje většinu osobních a nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností do 3,5 tuny.

Značka „C“ znamená, že řidič smí řídit vozy kategorie „C“. Do této kategorie patří nákladní automobily a autobusy s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny.

Značka „D“ je na řidičském průkazu umístěna, pokud má právo řídit vozidla skupiny „D“. Tato kategorie umožňuje řídit autobusy určené k přepravě cestujících.

Kromě hlavních typů značek existují další. Například označení „E“ znamená, že řidič je oprávněn řídit vozidlo s přívěsem. Značka „F“ znamená, že řidič může řídit traktor.

ČTĚTE VÍCE
Kde přesně a proč je důležité vědět, kde se vyrábí vozy Volkswagen?

Znalost těchto značek je pro řidiče důležitá, protože pomáhají určit, jaké typy vozidel jsou oprávněni řídit.

Označení “A” – pro automobily

Метка

Označení „A“ znamená, že majitel má oprávnění pro všechny kategorie vozidel včetně osobních automobilů, motocyklů, nákladních automobilů a autobusů. Pokud je tedy v řidičském průkazu razítko „A“, může řidič řídit jakékoli vozidlo, které spadá do těchto kategorií.

Majitelé označení „A“ mají plný rozsah práv, která jsou udělena řidičům. Tato práva zahrnují schopnost řídit jakékoli vozidlo poháněné motorem. Mohou být také účastníky silničního provozu a komunikovat s ostatními účastníky silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté.

Štítek „A“ je povinný pro majitele automobilů a vydává se během řízení o získání řidičského průkazu. Může být také přidán zvláštním způsobem, pokud chce majitel vozu po nějaké době získat práva na jinou kategorii vozidel.

Označení popis
А Právo řídit jakékoli vozidlo
В Právo řídit motocykly a skútry
С Právo řídit kamiony
D Právo řídit autobusy a mikrobusy

Označení “M” – pro motocykly

Метка

Značka „M“ je jedním z nejdůležitějších označení na řidičském průkazu, protože umožňuje určit, že řidič byl vyškolen a testován v ovládání motocyklu.

Vlastnosti štítku „M“.

Особенности метки

Značka „M“ má řadu funkcí, které je třeba vzít v úvahu:

  • Značka „M“ je platná pouze pro majitele motocyklů a neumožňuje řízení jiných typů vozidel, jako jsou osobní nebo nákladní automobily.
  • Majitelé motocyklů bez označení „M“ nemají právo řídit motocykly na území Ruské federace.

Výhody značky “M”.

Преимущества метки

Označení „M“ na licenci má řadu výhod:

  • Dopravní policisté snadno zjistí, že řidič má zkušenosti a dovednosti s řízením motocyklu.
  • Majitelé motocyklů s označením „M“ mohou absolvovat speciální doplňkové školení, které jim umožňuje získat další výhody při ovládání motocyklu.
  • Značka „M“ může sloužit jako pobídka pro majitele motocyklů, aby aktualizovali své dovednosti a znalosti v oblasti bezpečnosti a ovládání motocyklů.

Obecně platí, že značka „M“ na licenci je důležitou součástí ruského systému označování, který pomáhá dopravním policistům a dalším policistům určovat práva majitelů motocyklů a zajišťovat bezpečnost na silnicích.

Značka “T” – pro tramvaje

Метка

Značka „T“ na průkazu znamená, že jeho majitel má právo řídit tramvaj. Tato značka dává dopravním policistům informaci, že řidič je řádně vyškolen a má potřebné dovednosti a znalosti pro bezpečné ovládání tramvaje na silnici.

ČTĚTE VÍCE
Jaké zvuky vydává vadný tlumič a jak je poznáte?

Tramvaje jsou zvláštním druhem dopravy, který vyžaduje specifické dovednosti řidiče. Držitelé průkazů se značkou „T“ prošli speciálním školením, které zahrnuje školení o pravidlech a vlastnostech řízení tramvaje a také seznámení s bezpečností silničního provozu.

Označení „T“ je povinné pro řidiče provozující městské tramvaje. Je zárukou, že řidič prošel potřebným školením a je schopen zvládat složitosti řízení tramvaje. Značka „T“ také pomáhá dopravním policistům rychle identifikovat řidiče tramvají a ujistit se, že mají odpovídající dovednosti a znalosti.

Průkaz řidiče tramvaje může kromě značky „T“ obsahovat i další značky, které odrážejí stav a oprávnění k řízení jiných druhů dopravy. Například štítek „A“ může znamenat, že řidič je způsobilý řídit auto, a štítek „M“ může znamenat, že řidič je způsobilý řídit motocykl.

Obecně platí, že značka „T“ na průkazu je jednou ze speciálních značek, která umožňuje dopravním policistům určit typ dopravy, kterou řidič řídí, a ujistit se, že má příslušná práva a dovednosti.

Video:

DPS: Už nejsou potřeba razítka na průkazy (řidičské průkazy)?

Odstraňte zbavení práv z databáze dopravní policie

Dopravní značení rychle a přehledně. Pravidla provozu 2021. Autoškola Karat