Ve světě automobilů a motorů existují dvě populární technická řešení, která mohou zvýšit výkon a účinnost motoru: turbína a kompresor. Mnoho lidí však neví, jaký je mezi těmito dvěma zařízeními rozdíl a jak jejich princip fungování ovlivňuje výkon vozu.

Turbína и kompresor vykonávají stejnou funkci – zvyšují množství vzduchu vstupujícího do válců motoru, což umožňuje spálit více paliva a poskytuje zvýšený výkon.

Turbína a kompresor však fungují odlišně:

Turbína využívá energii z výfukových plynů, které procházejí motorem před vstupem do výfukového systému. Výfukové plyny pohánějí rotor turbíny, který zase otáčí kompresorem. Kompresor stlačuje vzduch a přivádí jej zpět do válců motoru, čímž zvyšuje výkon. Hlavní výhodou turbíny je, že využívá odpadní výfukové plyny, aniž by odebírala výkon motoru.

Kompresor je zase poháněn hnacím mechanismem nezávislým na výfukových plynech. Využívá rotor se sacími lopatkami, které jsou otáčeny motorem k pohonu kompresoru. Kompresor stlačuje vzduch a vstupuje do válců motoru. Hlavní výhodou kompresoru je, že začíná pracovat okamžitě, bez zpoždění, na rozdíl od turbíny, která vyžaduje akumulaci výfukových plynů k pohonu rotoru.

Volba mezi turbem a kompresorem tedy závisí na různých faktorech, jako je požadovaný výkon, typ motoru a preference majitele vozidla. Obě zařízení mají své výhody a nevýhody a pro dosažení nejlepších výsledků stojí za to diskutovat o tomto problému s profesionály a inženýry, kteří mohou pomoci určit nejvhodnější řešení pro vaši konkrétní situaci.

Co je to turbína a kompresor?

Turbína

Турбина

Turbína je zařízení používané k přeměně proudu kapaliny nebo plynu na mechanickou energii. Turbína pracuje na principu diferenčního tlaku na lopatkách rotujícího rotoru. Proces rotace rotoru přenáší energii na hřídel, která může být napojena na generátor nebo jiná zařízení.

Turbíny jsou široce používány v různých oblastech včetně výroby energie, letectví, námořní dopravy a stavby lodí.

Kompresor

Нагнетатель

Kompresor je zařízení používané ke zvýšení tlaku a hustoty vzduchu nebo plynu v sacím systému motoru. Poskytuje dodatečný vzduch potřebný pro zlepšení spalování a zvýšení výkonu motoru. Kompresor pracuje na principu nuceného přívodu vzduchu do válců motoru.

Kompresory jsou široce používány v osobních, nákladních a sportovních vozidlech pro zvýšení výkonu motoru a zlepšení dynamiky vozidla.

ČTĚTE VÍCE
Příznaky, příčiny a důsledky poruchy čerpadla a co je třeba změnit spolu s tím

Turbína a kompresor tedy představují různá zařízení, která mají různé účely a aplikace v různých průmyslových odvětvích.

Jak funguje turbína?

Как работает турбина?

Základní myšlenkou turbíny je využít proud plynu nebo kapaliny k pohonu lopatek. Tyto lopatky jsou umístěny na turbínovém kole a vytvářejí rotační pohyb.

Turbíny mohou být různých typů v závislosti na aplikaci a použité pracovní kapalině. Například proudové motory letadel využívají lopatkové turbíny, které přímo přeměňují energii horkých plynů rotačním pohybem. U plynových elektráren se využívá plynová turbína, která přeměňuje energii horkých plynů rotačním pohybem a převádí ji do generátoru.

Princip fungování turbíny se skládá z následujících kroků:

  1. Vstupem do turbíny vstupuje ohřáté médium (plyn nebo kapalina).
  2. To vytváří proudění, které směřuje k lopatkám turbíny.
  3. Směr proudění plynu nebo kapaliny způsobuje pohyb a otáčení lopatek.
  4. Rotace lopatek přenáší mechanickou energii na hřídel turbíny.
  5. Hřídel turbíny může být spojena s jinými zařízeními, jako je generátor nebo kompresor, pro provádění specifického úkolu.

Turbíny jsou extrémně účinné a používají se v mnoha průmyslových odvětvích. Přeměňují energii proudění na užitečnou práci a lze je nalézt v leteckých motorech, elektrárnách, parních a plynových turbínách.

Jak funguje kompresor?

Как работает нагнетатель?

Hlavním úkolem kompresoru je zvýšit výkon motoru poskytováním více vzduchu pro spalování paliva. Je umístěn na vstupu do sacího systému a přivádí stlačený vzduch do válců motoru.

Kompresor funguje na principu komprese vzduchu. Uvnitř kompresoru jsou speciální lopatky nebo rotory, které vytvářejí rotaci a stlačují vzduch. Rotory mohou být rotační nebo axiální.

Když motor běží naprázdno nebo při nízké zátěži, kompresor nevytváří velký tlak a množství vzduchu je omezené. S rostoucím zatížením motoru nebo potřebou většího výkonu však kompresor zvyšuje tlak a množství přiváděného vzduchu.

Výhody kompresoru:

  • Zvýšení výkonu motoru bez zvýšení jeho objemu;
  • Úspora paliva zvýšením účinnosti motoru;
  • Zvýšený točivý moment;

Kompresory mohou být různých typů v závislosti na konstrukci a použitém principu činnosti, jako jsou mechanické, turbodmychadla nebo kompresory. Každý typ kompresoru má své vlastní vlastnosti a výhody.

Video:

Který spalovací motor je lepší, přeplňovaný nebo atmosférický?

Jak vybrat turbodmychadlo pro KamAZ. Turbína: jaké existují typy, princip fungování. (cena)

TURBÍNA S VARIABILNÍ GEOMETRIÍ. Zařízení, animace, provozní tipy.