CVT – Jedná se o jeden z nejdůležitějších systémů automobilu, který je zodpovědný za přenos výkonu z motoru na kola. Jeho hlavní součástí je speciální zařízení zvané variátor. Poskytuje plynulou změnu převodového poměru v závislosti na jízdních podmínkách.

Olej ve variátoru hraje roli maziva a chladicí kapaliny. Chrání důležité části před opotřebením, odvádí teplo a zajišťuje hladký chod převodovky. Olej CVT podléhá namáhání a jeho vlastnosti se časem zhoršují, což má vliv na chod celého systému.

Otázka úplné výměny oleje ve variátoru je poměrně kontroverzní. Někteří automobiloví nadšenci se domnívají, že se jedná o volitelný postup, který lze přeskočit nebo provádět jen zřídka. Jiní trvají na pravidelných výměnách oleje, aby byl zajištěn dlouhodobý a bezporuchový provoz variátoru.

Způsoby výměny oleje ve variátoru

Методы замены масла в вариаторе

Výměna oleje ve variátoru je důležitým postupem péče o auto. Olej CVT je třeba pravidelně měnit, aby se zajistilo správné fungování a prodloužila se jeho životnost. Existují různé způsoby výměny oleje ve variátoru v závislosti na konkrétním modelu vozu a doporučení výrobce.

1. Metoda vypouštění a plnění

1. Метод слива и заправки

Jednou z nejběžnějších metod výměny oleje v CVT je metoda vypouštění a plnění. Tato metoda zahrnuje následující kroky:

 • Zvednutí vozu a jeho umístění na stojany, aby byl zajištěn přístup k variátoru.
 • Odstranění zátky nebo krytu chránícího vypouštěcí otvor CVT.
 • Vyčištění vypouštěcího otvoru a výměna vypouštěcího těsnění.
 • Vypusťte starý olej pomocí vypouštěcího šroubu.
 • Doplňte nový olej plnicím hrdlem pomocí kapalinového čerpadla nebo kbelíku.
 • Instalace vypouštěcího šroubu a v případě potřeby výměna jeho těsnění.
 • Instalace zátky nebo krytu na otvor variátoru.

Je dobrým doporučením používat speciální nástroje a příslušenství určené pro tento postup, abyste předešli poškození a zajistili efektivnější výměnu oleje.

2. Způsob praní

2. Метод промывки

Další metodou pro výměnu oleje ve variátoru je metoda proplachování. Tato metoda používá speciální přísady a rozpouštědla k odstranění usazenin a nečistot z CVT. Tato metoda zahrnuje následující kroky:

 • Vypusťte starý olej pomocí vypouštěcího šroubu.
 • Plnicím hrdlem naplňte speciální proplachovací kapalinu.
 • Nastartujte motor a zahřejte jej na provozní teplotu.
 • Zařaďte rychlostní stupně a proveďte další činnosti uvedené v pokynech výrobce, abyste zajistili, že proplachovací kapalina projde všemi částmi variátoru.
 • Vypuštění proplachovací kapaliny.
 • Naplňte nový olej plnicím hrdlem.
 • Instalace vypouštěcího šroubu a v případě potřeby výměna jeho těsnění.
ČTĚTE VÍCE
Triky řidičů - jak uspořádají snímač hladiny paliva

Použití metody proplachování může zvýšit účinnost postupu výměny oleje CVT a zlepšit jeho výkon.

Proces úplné výměny oleje ve variátoru

Процесс полной смены масла в вариаторе

Krok 1: Příprava na výměnu oleje

Шаг 1: Подготовка к смене масла

Před zahájením procesu výměny oleje ve variátoru musíte provést následující kroky:

 1. Zvedněte vůz na výtah nebo jej umístěte na stojany, abyste získali přístup ke spodní části vozu;
 2. Ujistěte se, že je motor vypnutý a nechte jej vychladnout;
 3. Pod variátor umístěte nádobu nebo tác na sběr starého oleje.

Krok 2: Vypusťte starý olej

Шаг 2: Слив старого масла

Chcete-li vypustit starý olej z variátoru, budete muset najít vypouštěcí zátku, která se nachází na spodní straně variátoru. Často má tvar šroubu a může být opatřen závitem. Je nutné opatrně vyšroubovat zátku a nechat starý olej zcela vytéct do připravené nádoby.

Krok 3: Výměna olejového filtru

Pro zajištění úplnější výměny oleje ve variátoru je nutné vyměnit olejový filtr. Filtr je obvykle umístěn v blízkosti vypouštěcí zátky. Měl by být opatrně odstraněn a nahrazen novým. Před instalací nového filtru se doporučuje opláchnout pouzdro filtru a zajistit, aby bylo čisté.

Krok 4: Naplnění variátoru novým olejem

Po úplném vypuštění starého oleje z variátoru je nutné jej naplnit novým olejem. Chcete-li to provést, budete muset najít a otevřít speciální otvor pro nalévání oleje do variátoru. Doporučuje se používat olej doporučený výrobcem a dodržovat pokyny pro množství. Plnění oleje by mělo být prováděno pomalu a opatrně, aby se zabránilo možnému rozlití.

Po dokončení procesu plnění variátoru olejem je třeba uzavřít plnicí otvor a ujistit se, že jsou všechny zátky pevně uzavřeny.

Zpravidla se doporučuje provést kompletní výměnu oleje v CVT každých 60 000 – 80 000 kilometrů vozidla nebo v souladu s pokyny výrobce.

Je důležité si uvědomit, že proces úplné výměny oleje CVT se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a výrobci vozu. Proto se doporučuje, abyste si před provedením tohoto postupu přečetli uživatelskou příručku nebo se obrátili na kvalifikovaného technika.

Přístupy k výměně oleje ve variátoru

Подходы к замене масла в вариаторе

1. Kompletní výměna oleje

1. Замена масла полностью

Tímto přístupem se provede kompletní výměna oleje ve variátoru. To znamená, že starý olej je zcela vypuštěn a poté je do systému přidán nový olej. Při výběru tohoto přístupu je důležité zajistit, aby byl použit správný olej pro konkrétní model a značku vozidla. Také byste měli dodržovat doporučení výrobce ohledně frekvence výměny oleje.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat při první pomoci – základní doporučení a pokyny

2. Částečná výměna oleje

2. Частичная замена масла

Částečné výměny oleje se liší v závislosti na požadavcích výrobce a stavu oleje. Při tomto přístupu se vypustí pouze část oleje a přidá se nový olej. Tento přístup může být užitečný, pokud je olej CVT stále v dobrém stavu, ale potřebuje nějaké osvěžení. Je důležité si uvědomit, že při výběru konkrétního přístupu je třeba vzít v úvahu doporučení výrobce a specialistů.

Bez ohledu na zvolený přístup k výměně oleje ve variátoru je důležité sledovat stav oleje a pravidelně jej měnit. To podporuje správnou funkci variátoru a zvyšuje jeho životnost.

Důležité detaily při výměně oleje ve variátoru

1. Výběr oleje

Při výměně oleje v CVT je důležité zvolit vhodnou značku a typ oleje. Doporučuje se používat olej doporučený výrobcem vozidla. Nesprávný olej může způsobit poruchu CVT a snížit její životnost.

2. Stanovení objemu oleje

Před výměnou oleje je nutné určit přesný objem, který by měl být ve variátoru. Tyto informace naleznete v návodu k obsluze vozidla nebo se obraťte na odborníka. Nedostatek nebo nadbytek oleje může vést k nežádoucím následkům, jako je zvýšené opotřebení nebo nestabilní provoz variátoru.

3. Správný postup výměny

3. Правильная процедура замены

Variátor může mít specifické požadavky na postup výměny oleje. Některé modely vyžadují ke kompletní výměně speciální nástroje nebo postupy. Před zahájením výměny je proto důležité přečíst si návod k obsluze vozidla nebo kontaktovat odborníka.

Je důležité si uvědomit, že výměna oleje ve variátoru je složitý postup, který je nejlépe přenechat zkušenému mechanikovi. Nesprávné výměny oleje mohou vést k vážnému poškození CVT a nákladným opravám.

Výhody výměny oleje ve variátoru: Nevýhody nesprávné výměny oleje ve variátoru:
— Podporuje normální provoz variátoru — Problémy s variátorem
— Zvyšuje životnost variátoru — Zvýšené opotřebení
— Nestabilní provoz variátoru

Video:

Proč sundáváte pánev při výměně oleje ve variátoru / úplná nebo částečná výměna oleje v cvt

KOMPLETNÍ VÝMĚNA OLEJE V CVT Nissan Rogue Nissan X Trail T32 VLASTNÍM RUKOU, automatická převodovka

VÝMĚNA OLEJE AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY, KOMPLETNÍ NEBO ČÁSTEČNÁ? Jak zabijete automatickou převodovku? (vydání 27)