Předjíždění na křižovatce je činnost, kterou mnoho lidí považuje za riskantní a nesprávné. Odpověď na otázku, zda je možné na křižovatce předjíždět, však není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. V tomto článku se podíváme na základní pravidla pro předjíždění na křižovatce a prozkoumáme, v jakých případech je takové jednání přípustné. Je důležité si uvědomit, že dodržování pravidel silničního provozu (TRAF) je povinné pro všechny účastníky silničního provozu.

Předně je třeba si uvědomit, že obecně platí, že předjíždění na křižovatce je zakázáno dopravními předpisy. Je to dáno tím, že takové jednání výrazně zvyšuje riziko nehody a může vést k vážným následkům. Druhá část 12.2 pravidel silničního provozu uvádí: „Předjíždění jakýmkoli vozidlem je zakázáno: na neřízené křižovatce, před železničním přejezdem, pod mostem, na přechodu pro chodce, na přechodu pro chodce před přilehlým provozem. světlo, jakož i na jiných místech, kde to nestanoví tato Pravidla“

Existují však výjimky, kdy může být předjíždění na křižovatce povoleno. Například pokud semafor regulující křižovatku umožňuje pohyb v určitém směru a řidič zažije nouzovou situaci a snaží se zrychlit, aby se vyhnul nehodě. V tomto případě je předjíždění na křižovatce přípustné, ale je třeba si uvědomit, že toto jednání je prováděno na vlastní nebezpečí a riziko a za případné následky je odpovědný řidič.

Dá se na křižovatce předjíždět?

Situace, kdy je předjíždění na křižovatce povoleno:

  • Pokud před vámi stojí nebo se pohybuje vozidlo rychlostí výrazně nižší, než je povolená rychlost pro tento úsek silnice, a nehodlá vás pustit na křižovatce, můžete předjíždět při dodržení bezpečnostních požadavků.
  • Pokud jedete ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo ve značení předjíždění, které pokračuje na křižovatce, lze předjíždění provést pouze po kompletní kontrole vozovky a po zřízení volného prostoru pro změnu jízdního pruhu vpravo.

Je však třeba mít na paměti, že tyto výjimečné situace vyžadují ze strany řidičů zvláštní opatrnost a odpovědnost. Ve většině situací je předjíždění na křižovatce zakázáno a může mít vážné následky. Proto se doporučuje vždy dodržovat pravidla a zůstat na silnici v bezpečí.

ČTĚTE VÍCE
Co je převodovka DSG, její výhody a nevýhody

Pravidla pro předjíždění na křižovatce

1. Jízda v pruzích

1. Движение по полосам

Před předjížděním na křižovatce musíte pochopit situaci a zvolit správný jízdní pruh. Předjíždění je povoleno pouze zleva, v levém jízdním pruhu, bez porušení značení a bezpečnostních pravidel.

2. Alarm

Při předjíždění na křižovatce byste měli pomocí blinkrů dát ostatním účastníkům silničního provozu najevo svůj záměr. Zapněte si blinkry předem a věnujte pozornost signálům ostatních účastníků silničního provozu.

3. Rychlost

Předjíždění na křižovatce by mělo být prováděno opatrně a v rámci povolené rychlosti. Nepřekračujte stanovené rychlostní limity a přizpůsobte rychlost dopravní situaci.

4. Nebezpečí

4. Опасность

Předjíždění na křižovatce je náročný manévr, který může potenciálně představovat nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu. Vždy proto vyhodnocujte situaci, varujte před předjížděním pomocí signálů, dodržujte dopravní předpisy a buďte pozorní k ostatním účastníkům.

Dodržování těchto pravidel vám umožní projíždět na křižovatkách bezpečně a efektivně. Při provádění tohoto manévru však vždy zhodnoťte situaci a případně dejte přednost ostatním účastníkům silničního provozu, abyste předešli případným konfliktům na silnici.

Nebezpečí předjíždění na křižovatce

Nebezpečí předjíždění na křižovatce je především v tom, že řidiči stojící na křižovatce nepočítají s tím, že je někdo předjede. V důsledku toho je vysoká pravděpodobnost kolize a nehody. Při předjíždění na křižovatce navíc řidič nemusí brát ohled na provoz z vedlejších směrů, což může vést ke křížení trajektorií a nebezpečí pro chodce, kteří v křižovatce přecházejí vozovku.

Zvýšená obtížnost manévru

Předjíždění na křižovatce vyžaduje od řidiče zvýšenou koncentraci a obratnost. Řidič musí manévr promyslet, vzít v úvahu rychlost ostatních aut a vybrat správný okamžik pro předjetí. Navíc předjíždění na křižovatce zahrnuje změnu jízdního pruhu, takže je ještě obtížnější a nebezpečnější.

Možnost porušení pravidel

Předjíždění na křižovatce často vede k porušení pravidel silničního provozu. Řidič může překračovat rychlost, nedodržovat vzdálenost nebo nedávat přednost v jízdě. V důsledku takových porušení může dojít k nehodám s vážnými následky.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu musíte dodržovat pravidla silničního provozu a vyhýbat se předjíždění na křižovatkách. Ostatní vozidla předjíždějte pouze v povolených oblastech, jako jsou ostrůvky pro chodce nebo jízdní pruhy. Všichni řidiči si musí dávat vzájemnou pozornost a dát přednost ostatním účastníkům silničního provozu, aby se vyhnuli nehodám a zachránili životy a zdraví.

ČTĚTE VÍCE
Jak předělat naftový motor na plyn a je to možné?

Video:

Předjíždění, předjíždění, protijedoucí provoz.

Pravidla pro předjíždění, předjíždění na křižovatce (22-02-21)

Předjíždění na křižovatkách. Dopravní lekce.