Každý řidič, který je konfrontován s potřebou natankovat do svého auta, si klade otázku: „Je možné být při tankování v autě?“ A na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď.

Někteří věří, že být v autě při tankování je nebezpečné a může vést k požáru nebo výbuchu. Je to způsobeno vysokou koncentrací těkavých hořlavých látek ve vzduchu na čerpací stanici. Při nesprávné manipulaci s palivem se mohou objevit jiskry nebo plameny, které mohou způsobit požár. Takoví lidé proto důrazně doporučují opustit auto před tankováním a držet se v bezpečné vzdálenosti od benzínové pumpy.

Ne všichni však s tímto přístupem souhlasí. Existují názory, že při dodržení určitých pravidel můžete být při tankování klidně v autě. Prvním krokem je co nejvíce omezit možnost vzniku jisker nebo jiných zdrojů vznícení. K tomu vypněte motor, vypněte všechny elektrické spotřebiče, zakažte kouření a buďte opatrní při otevírání a zavírání dvířek palivové nádrže. Je také důležité, abyste se nepokoušeli vyjmout nebo připojit palivovou trysku z blízkého plynového čerpadla.

Je nebezpečné být v autě při tankování?

Опасно ли находиться в машине во время заправки?

Pokud je uvnitř vozidla při doplňování paliva otevřený plamen, například zapálená cigareta nebo zápalka, může dojít k jiskření, které způsobí vznícení paliva a výbuch. Kromě toho může statická elektřina v domácnosti, ke které může dojít při opuštění auta nebo přístupu k palivové nádrži, také způsobit jiskření a tím i požár.

Bezpečnější možností je opustit vozidlo při tankování a udržovat bezpečnou vzdálenost od pumpy. Pokud musíte při doplňování paliva zůstat ve vozidle, vypněte motor, všechna elektrická zařízení a nekuřte.

Kromě potenciálního nebezpečí požáru existuje také možnost zranění, pokud jste ve vozidle při doplňování paliva. Nesprávné používání mobilního telefonu nebo otevírání oken automobilu může vést k průmyslovým nehodám, protože mobilní telefon může způsobovat jiskry a otevřená okna mohou být zdrojem zranění od stříkajícího benzínu nebo nafty.

S ohledem na všechna rizika spojená s pobytem v autě při doplňování paliva se doporučuje opustit vozidlo a přesunout se do bezpečné vzdálenosti od palivového čerpadla. Tato aktivita pomůže zajistit vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních v okolí.

Rizika doplňování paliva do auta s cestujícími

Риски заправки автомобиля с пассажирами

Za prvé, čerpací stanice představují nebezpečí v případě požáru nebo výbuchu. Otevřený oheň a jiskry ze strojů čerpacích stanic mohou způsobit vznícení paliva a způsobit vážné zranění komukoli v blízkosti. Cestujícím ve vozidle hrozí vážné zranění, pokud nebudou okamžitě evakuováni.

ČTĚTE VÍCE
Transpondér - instrukce pro konfiguraci a optimalizaci

Za druhé, samotný proces doplňování paliva může být nebezpečný. Pokud cestující otevře dveře nebo se posadí na sedadlo palivového čerpadla, může z nádrže náhodně uniknout palivo. To by mohlo vést k rozlití, požáru nebo kontaminaci kabiny plynem, což představuje riziko pro zdraví a život cestujících.

Kromě toho může držení osob v blízkosti doplňovacích hadic a příslušenství způsobit nehody nebo zranění. Rychlý zpětný ráz palivové hadice nebo náhodný pád těžkých předmětů na cestující mohou způsobit vážné zranění nebo zranění.

S ohledem na tato bezpečnostní rizika se doporučuje, abyste při doplňování paliva do vozidla vždy dodržovali bezpečnostní pokyny. Cestující by měli opustit vozidlo a vzdálit se od místa tankování do bezpečné vzdálenosti. Kromě toho musí řidiči dodržovat všechny pokyny čerpacích stanic a vyhýbat se porušením, která by mohla mít za následek potenciální nebezpečí.

Je důležité si uvědomit, že bezpečnost všech zúčastněných je prioritou během procesu doplňování paliva do vozidla a porušení pravidel může vést k vážným následkům.

Bezpečnostní opatření pro řidiče a cestující

Меры безопасности для водителей и пассажиров

1. Vypněte motor

1. Выключите двигатель

Před doplňováním paliva do vozidla musíte vypnout motor. Jedná se o preventivní opatření, které pomůže předejít požáru v případě jiskry nebo úniku paliva.

2. Nekuřte ani nepoužívejte oheň

Kouření v blízkosti palivového čerpadla nebo používání ohně je extrémně nebezpečné a může způsobit požár. Proto je nutné při tankování důsledně dodržovat zákaz kouření a používání ohně.

Bezpečnostní opatření pro řidiče Bezpečnostní opatření pro cestující
• Dodržujte pravidla parkování na čerpací stanici. • Při doplňování paliva zůstaňte ve vozidle.
• Vypněte výstražná světla • Během doplňování paliva neotevírejte dveře.
• Buďte opatrní při manévrování na čerpací stanici • Udržujte bezpečnou vzdálenost
• Respektujte ostatní řidiče na čerpací stanici. • Dodržujte pokyny personálu čerpací stanice

Dodržování bezpečnostních opatření při doplňování paliva do auta je nejen pravidlem, ale také obavou o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních. Řidiči a cestující by proto měli vždy dodržovat tato opatření, aby se vyhnuli nehodám a nebezpečným situacím.

Video:

Co všechny čerpací stanice SKRYJÍ? Jak OPRAVDU funguje čerpací stanice.

PLYNOVÁ NÁDRŽ PŘI doplňování paliva ZVYKLA. AUTO ŠPATNĚ NESTARTUJE A JÍZDÍ. JAK TO RYCHLE NAPRAVIT?

Proč byste nikdy neměli naplnit plnou nádrž.