Majitelé automobilů se často ptají, zda je možné umýt chladič v jejich autě. Odpověď na tuto otázku závisí na několika faktorech a vyžaduje určité porozumění fungování chladiče a chladicího systému motoru. V tomto článku budeme analyzovat všechny nuance a dáme doporučení pro péči o radiátor.

Chladič – Jedná se o jednu z klíčových částí chladicího systému motoru, která je zodpovědná za snižování teploty chladicí kapaliny. Skládá se z mnoha úzkých trubek, kterými prochází kapalina, a žeber, která zvětšují povrch radiátoru pro lepší odvod tepla.

Je mřížka chladiče čistá? je otázka, která často trápí majitele automobilů. Čištění chladiče od prachu, hmyzu a dalších nečistot ovlivňuje účinnost chlazení motoru. Během provozu vozidla se mohou na masce chladiče hromadit drobné nečistoty, které brání průchodu vzduchu a snižují chladicí kapacitu systému.

Proč se nedoporučuje mýt chladič v autě?

Почему не рекомендуется мыть радиатор в машине?

Čištění chladiče auta svépomocí může být nebezpečné a nežádoucí. Zde je několik důvodů, proč se tato akce nedoporučuje:

 1. Poškození chladiče: Chladič v autě je vyroben z tenkých kovových lamel, které vytvářejí těsné labyrinty. Při mytí chladiče vysokým tlakem vody nebo kartáčem může snadno dojít k poškození těchto lamel, což povede k narušení chladicího systému.
 2. Elektrické poškození: Některá vozidla mají chladiče s vestavěnými elektrickými ventilátory, které chladí nemrznoucí směs v systému. Mytí chladiče vodou nebo mýdlovou vodou může poškodit elektrické součásti těchto ventilátorů.
 3. Vzhled vzduchových kapes: při mytí chladiče a míchání chladicí kapaliny můžete v systému vytvořit vzduchové kapsy, které mohou vést ke špatnému chlazení motoru a jeho přehřívání.
 4. Potřeba speciálního nářadí: Pro účinné čištění chladiče jsou zapotřebí speciální nástroje a přípravky. Pokud takové vybavení nemáte, pravděpodobně nebudete schopni správně vyčistit radiátor.

Pokud si tedy myslíte, že chladič potřebuje vyčistit, doporučujeme vám kontaktovat odborníka nebo autoservis. Provedou odbornou diagnostiku a provedou potřebná opatření k zajištění řádného stavu radiátoru a jeho funkčnosti.

Možné problémy s motorem

Потенциальные проблемы для двигателя

Mytí chladiče v autě může způsobit potenciální problémy motoru, zvláště pokud není postup proveden správně. Nedodržení určitých opatření může mít za následek vážné poškození nebo dokonce selhání motoru.

Voda vstupující do vstupních a výstupních ventilů

Попадание воды во впускные и выпускные клапаны

Pokud se při čištění chladiče dostane voda do sacích nebo výfukových ventilů motoru, může zatopit válce. To povede ke špatné kompresi a špatnému výkonu motoru. Voda vstupující do válců může také způsobit korozi a rez na povrchu pístů a válců.

ČTĚTE VÍCE
Jakou barvu má mít chladicí nemrznoucí směs a jak to souvisí s jejími vlastnostmi?

Poškození elektrických součástí

Повреждение электрических компонентов

Voda v kontaktu s elektrickými součástmi motoru může způsobit zkrat a poškození vodičů, relé a dalších elektronických zařízení. To může vést k poruše motoru a dokonce k jeho selhání.

Proto při mytí chladiče v autě musíte být extrémně opatrní, abyste předešli případným problémům s motorem. Doporučuje se používat speciální přípravky na mytí motoru a řídit se pokyny výrobce. Doporučuje se také vyvarovat se kontaktu s elektrickými součástmi a věnovat pozornost stavu těsnění a těsnění, aby se do motoru nedostala voda.

Jak správně čistit radiátor?

Как правильно очистить радиатор?

 1. Připravte auto. Zastavte na rovném povrchu a vypněte motor. Před zahájením postupu počkejte, dokud motor zcela nevychladne.
 2. Odstraňte uzávěr chladiče. Než začnete čistit chladič, ujistěte se, že je motor zcela vychladlý. Opatrně otevřete uzávěr chladiče, abyste uvolnili přetlak a snížili teplotu.
 3. Vyčistěte vnější stranu chladiče. K odstranění viditelných nečistot a prachu z vnější strany chladiče použijte vodu nebo měkký kartáč.
 4. Vypláchněte vnitřek chladiče. K tomu můžete použít speciální proplachovací prostředky pro chladicí systém. Postupujte podle pokynů na obalu a důkladně opláchněte vnitřek chladiče, abyste odstranili vodní kámen a další nečistoty.
 5. Vyčistěte žaluzie. Důkladně vyčistěte uzávěry chladiče, abyste zajistili volné proudění vzduchu a účinné chlazení.
 6. Zkontrolujte hladinu a stav chladicí kapaliny. Zkontrolujte, zda je hladina chladicí kapaliny v chladiči dostatečná. V případě potřeby přidejte destilovanou vodu nebo chladicí kapalinu na požadovanou úroveň. Pozor také na barvu a stav kapaliny – neměla by mít žádné stopy po znečištění nebo změně barvy.
 7. Namontujte zpět uzávěr chladiče. Ujistěte se, že je uzávěr chladiče pevně uzavřen, aby nedošlo k úniku chladicí kapaliny.

Po dokončení těchto jednoduchých kroků bude váš chladič připraven k provozu a poskytne účinné chlazení motoru vašeho vozu. Postup čištění chladiče se doporučuje provádět pravidelně, v souladu s doporučeními výrobce vozidla, aby byl udržován v dobrém stavu a prodlužovala se jeho životnost.

Pokyny pro odstraňování nečistot

Инструкция по удалению загрязнений

Dobrý provoz automobilu vyžaduje pravidelnou údržbu chladiče, protože může být náchylný ke znečištění. Znečištěný chladič může způsobit přehřátí motoru a vážné poškození. Tato příručka popisuje, jak odstranit nečistoty z chladiče automobilu.

Krok 1: příprava

Шаг 1: Подготовка

Před čištěním chladiče se ujistěte, že je motor studený. Chcete-li to provést, nechte auto několik hodin, aby zcela vychladlo. Je také důležité chránit se před možným popálením ochrannými rukavicemi a brýlemi.

ČTĚTE VÍCE
Jak funguje vzduchový brzdový systém v autě?

Krok 2: Čištění exteriéru chladiče

Шаг 2: Очистка наружной поверхности радиатора

K odstranění prachu a nečistot z vnějšího povrchu chladiče použijte kartáč nebo kompresor. Dávejte pozor, abyste nepoškodili jemné součásti chladiče.

Krok 3: Propláchnutí chladiče

Шаг 3: Промывка радиатора

K čištění vnitřku chladiče můžete použít speciální čisticí prostředek, který lze nalézt v obchodech s automobily. Pro správné použití pracího prostředku postupujte podle pokynů na obalu. Poté opláchněte chladič čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.

Pokud nemáte speciální mycí prostředek, můžete použít běžný neperlivý kolový nápoj. Nalijte do radiátoru a nechte několik hodin odstát. Poté opláchněte chladič čistou vodou.

Krok 4: Zkontrolujte a znovu nainstalujte

Шаг 4: Проверка и повторная установка

Po vyčištění chladiče zkontrolujte, zda není poškozený nebo netěsní. Pokud zjistíte poškození, nechte chladič opravit nebo vyměnit mechanikem.

Po dokončení kontroly nainstalujte chladič zpět na místo a ujistěte se, že jsou všechny spoje těsné.

Dodržováním těchto pokynů můžete odstranit nečistoty z chladiče automobilu a zabránit možnému poškození. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat a čistit chladič, abyste se ujistili, že vždy běží s maximální účinností.

Podpora a opravy chladičů automobilů

Поддержка и ремонт радиатора автомобиля

Monitorování hladiny chladicí kapaliny

Контроль уровня охлаждающей жидкости

Pravidelná kontrola hladiny chladicí kapaliny je jedním z hlavních kroků k udržení chladiče v dobrém stavu. Nízká hladina kapaliny může způsobit přehřátí motoru a příliš mnoho kapaliny může způsobit úniky.

Čištění radiátorů

Очистка радиатора

Pokud dojde ke znečištění chladiče, může se snížit jeho chladicí kapacita, což způsobí přehřátí motoru. Čištění chladiče od prachu, nečistot a jiných nečistot pomáhá zachovat jeho funkčnost. K tomu můžete použít speciální nástroje nebo kontaktovat profesionálního automechanika.

Pravidelná kontrola chladiče auta

účinek Doporučení
Kontrola hladiny chladicí kapaliny Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí kapaliny a v případě potřeby chladicí kapalinu doplňte.
Čištění radiátorů Vyčistěte chladič od prachu a nečistot pomocí vhodných přípravků nebo se obraťte na odborníky.
Oprava netěsnosti Pokud zaznamenáte úniky chladicí kapaliny, kontaktujte kvalifikovaného automechanika s žádostí o opravu.
Výměna chladiče Pokud je chladič vážně poškozen nebo opotřebován, může být nutné jej kompletně vyměnit.

Dodržováním těchto doporučení a prováděním pravidelného sledování a údržby chladiče můžete zachovat jeho výkon a prodloužit životnost vašeho vozu.

Video:

MYTÍ RADIÁTORŮ BEZ VYJMUTÍ Z VOZU a.

Jak umýt radiátor topení BEZ DEMONTÁŽE | Za pouhých 10 minut

Je proplachování radiátoru kamen účinné nebo nehorázný podvod?!