Navigátor Garmin je nepostradatelné zařízení pro motoristy a cestovatele, které pomáhá určit jejich polohu, zvolit optimální trasu a najít potřebné objekty. Základní mapy v navigátoru však mohou být zastaralé nebo nemusí obsahovat potřebné informace, takže je nutné stáhnout nové mapy.

Chcete-li stáhnout nové mapy do svého navigátoru Garmin, budete si muset nejprve zakoupit mapu, kterou potřebujete. Garmin nabízí širokou škálu map pro různé regiony a země, včetně silnic, památek, hotelů a dalších.

Jakmile budete mít svou novou kartu Garmin, vložte ji do počítače pomocí speciální čtečky karet nebo kabelu USB. Po připojení navigátoru k počítači otevřete program Garmin Express, který si můžete zdarma stáhnout z oficiálních stránek Garmin. Dále postupujte podle pokynů programu a stáhněte si mapu do svého navigátoru. Vezměte prosím na vědomí, že proces stahování nové mapy může nějakou dobu trvat, zvláště pokud je mapa velká.

Po dokončení procesu stahování nové mapy do zařízení Garmin jej odpojte od počítače a zkontrolujte, zda se nová mapa zobrazuje na obrazovce. Navigátor využije novou mapu při sestavování tras a poskytování aktuálních informací o dopravní situaci. Nyní můžete s důvěrou vyrazit na cestu s aktuálními mapami ve vašem navigátoru Garmin!

Jak si stáhnu mapy do svého navigátoru Garmin?

Как загрузить карты в навигатор Garmin?

Krok 1: Připravte se na stažení map.

Začněte hledáním map, které chcete stáhnout. Mapy najdete na oficiálních stránkách Garmin nebo na zdrojích třetích stran. Věnujte pozornost požadavkům na váš navigátor a vyberte mapy, které jsou vhodné pro jeho model a verzi běžícího softwaru.

Krok 2: Připojte navigátor Garmin k počítači.

Po výběru a stažení map je třeba připojit navigátor Garmin k počítači. Chcete-li to provést, použijte kabel USB dodaný s navigačním zařízením. Připojte jeden konec k navigátoru Garmin a druhý k portu USB počítače.

Krok 3: Nainstalujte Garmin Express.

Garmin Express je oficiální software, který vám umožňuje stahovat a instalovat aktualizace map do vašeho navigátoru Garmin. Přejděte na oficiální web Garmin, najděte stránku Garmin Express a podle pokynů nainstalujte program do počítače.

Krok 4: Stáhněte si mapy do svého navigátoru Garmin.

ČTĚTE VÍCE
Jak opravit poškození tlumiče výfuku – zvažte efektivní způsoby opravy online

Po instalaci Garmin Express spusťte program a připojte navigátor Garmin k počítači. V programu vyberte možnost „Přidat zařízení“ a počkejte, až Garmin Express detekuje váš navigátor. Poté vyberte příslušnou možnost pro stažení map do zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Krok 5: Dokončete instalaci karty.

Jakmile si stáhnete mapy, Garmin Express je automaticky nainstaluje do vašeho navigátoru Garmin. Na úspěšné dokončení procesu budete muset několik minut počkat. Jakmile jsou mapy nainstalovány, můžete je používat v navigačním režimu Garmin.

To je vše! Nyní víte, jak stahovat nové mapy do vašeho navigátoru Garmin. Pamatujte, že pravidelné aktualizace map vám pomohou mít aktuální informace o dopravě a dostanou vás hladce do cíle.

Kroky ke stažení nových map

Chcete-li stáhnout nové mapy do navigátoru Garmin, postupujte takto:

Vyberte správnou kartu

Выберите подходящую карту

Před stažením nové mapy se ujistěte, že je kompatibilní s vaším zařízením Garmin. Mapu si můžete vybrat z oficiálních stránek Garmin nebo použít jiné zdroje, které nabízejí mapy pro zařízení Garmin.

Připravte mapu ke stažení

Подготовьте карту для загрузки

Po výběru vhodné mapy si stáhněte mapový soubor do svého počítače. Vezměte prosím na vědomí formát souboru, musí být kompatibilní s vaším navigátorem Garmin.

Připojte navigátor k počítači

Подключите навигатор к компьютеру

Pomocí kabelu USB připojte navigátor Garmin k počítači. Ujistěte se, že je navigátor zapnutý.

Otevřete Garmin Express

Vyberte svůj navigátor Garmin

Выберите ваш навигатор Garmin

V Garmin Express vyberte své zařízení Garmin ze seznamu připojených zařízení.

Stáhněte si novou mapu do navigátoru

Загрузите новую карту на навигатор

Postupujte podle pokynů v Garmin Express a stáhněte si novou mapu do svého zařízení Garmin. Obvykle budete muset vybrat stažený soubor mapy a zadat cestu k jeho instalaci do vašeho navigátoru.

Počkejte na dokončení stahování a zkontrolujte mapu

Дождитесь окончания загрузки и проверьте карту

Po dokončení stahování nové mapy odpojte navigátor od počítače a zapněte jej. Zkontrolujte, zda se nová mapa správně zobrazuje na vašem zařízení Garmin.

Nyní můžete používat nové mapy na svém navigátoru Garmin a užívat si přesná a aktuální dopravní data.

Podporované formáty karet

Поддерживаемые форматы карт

Navigátory Garmin podporují několik různých formátů map. To umožňuje uživatelům vybrat si karty, které nejlépe vyhovují jejich potřebám a preferencím.

ČTĚTE VÍCE
Palivové čerpadlo - vše, co potřebujete vědět o jeho chlazení

Zde jsou některé z podporovaných formátů map Garmin:

 • Garmin Maps: Tento formát je standardním formátem pro navigační mapy Garmin. Mapy v tomto formátu mají obvykle příponu .img a jsou k dispozici ke stažení na oficiálních stránkách Garminu.
 • Mapy ve formátu GPX: GPX (GPS Exchange Format) je otevřený datový formát, který se široce používá pro výměnu míst a tras. GPX mapy lze načíst do vašeho Garminu a zobrazovat trasy nebo trasové body.
 • Mapy ve formátu KML: KML (Keyhole Markup Language) je datový formát navržený pro použití s ​​aplikací Google Earth. Navigátory Garmin také podporují tento formát a mapy KML lze stáhnout pro zobrazení v zařízení.
 • Mapy ve formátu OSM: OSM (OpenStreetMap) je otevřený a volně distribuovaný projekt pro tvorbu bezplatných map světa. Navigátory Garmin mohou stahovat a zobrazovat mapy ve formátu OSM.

Výběrem formátu mapy pro svůj navigátor Garmin si jej uživatelé mohou přizpůsobit svým individuálním potřebám a získat nejpřesnější a nejaktuálnější místní data.

Jak aktualizovat stávající karty?

Как обновить существующие карты?

Aktualizace stávajících map ve vašem Garmin vám umožní přístup k nejnovějším aktualizacím dat a silniční sítě. Chcete-li aktualizovat své mapy, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Připravte si navigátor Garmin. Připojte jej k počítači pomocí kabelu USB, který se obvykle dodává se zařízením.
 2. Spusťte v počítači software Garmin Express. Pokud nemáte program nainstalovaný, stáhněte si jej z oficiálních stránek Garmin a nainstalujte si jej do počítače.
 3. Otevřete Garmin Express a vyberte své zařízení ze seznamu připojených zařízení. Pokud se vaše navigační zařízení nezobrazí, zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen a zda funguje.
 4. Na stránce vašeho zařízení v Garmin Express klikněte na kartu Mapy. Zobrazí se seznam map dostupných pro aktualizaci.
 5. Vyberte kartu, kterou chcete aktualizovat, a klikněte na tlačítko „Aktualizovat“. Garmin Express stáhne nejnovější verzi mapy ze serverů Garmin.
 6. Po dokončení stahování vás Garmin Express vyzve k instalaci aktualizované mapy do vašeho zařízení. Potvrďte instalaci a počkejte na dokončení procesu.
 7. Po instalaci aktualizované mapy odpojte navigátor Garmin od počítače. Nyní můžete používat aktualizované mapy k navigaci na silnicích.

Upozorňujeme, že proces aktualizace mapy může nějakou dobu trvat v závislosti na velikosti mapy a rychlosti připojení k internetu. Ujistěte se, že je váš počítač během aktualizace připojen k internetu.

ČTĚTE VÍCE
Výpočet spotřeby paliva automobilu - jednoduchá a přesná technika měření

Video:

Jak nainstalovat mapy do auto GPS navigace GARMIN NUVI

Instalace map do navigátoru (Garmin)

⚡️Války dronů. Nové kolo hrobů!