Baterie je jednou z klíčových částí vozu, na které závisí její start a normální fungování. Co když ale potřebujete vyměnit starou baterii za novou? Správná instalace baterie je důležitá pro zajištění dlouhé životnosti baterie a bezpečnosti řidiče a cestujících.

Prvním krokem před instalací nové baterie je příprava na proces. Nejprve se ujistěte, že máte správnou baterii pro váš vůz. Zkontrolujte jeho značku, model a specifikace. Za druhé se doporučuje připravit si veškeré potřebné nářadí a bezpečnostní vybavení – rukavice, ochranné brýle, klíč pro odpojení a upevnění svorek baterie.

Před zahájením instalace se musíte ujistit, že je vozidlo zcela vypnuto a není připojeno ke zdroji napájení. Nejprve otevřete kapotu auta a najděte baterii. Obvykle se nachází na přední straně motoru, přičemž svorky po stranách jsou označeny kladnými (+) a zápornými (-).

Instalace autobaterie

Установка аккумулятора авто

Před instalací baterie musíte nejprve vypnout zapalování a vypnout všechna elektrická zařízení ve voze. Doporučuje se také odstranit záporný kabel ze sestavy baterie, abyste zabránili elektrickému zkratu a vyhoření.

Dále byste měli otevřít kapotu auta a najít místo, kde je baterie nainstalována. Obvykle se nachází v přední části motoru nebo v kufru. Poté najdeme svorky, kterými je baterie připevněna k vozidlu. Svorky mají obvykle matice, které je třeba povolit pomocí klíče.

Jakmile jsou svorky uvolněny, můžete opatrně vyjmout vodiče ze svorek baterie, počínaje kladným vodičem a poté záporným vodičem. Měli byste si však zapamatovat, který vodič byl připojen ke které svorce, abyste je mohli správně nainstalovat při instalaci nové baterie.

Po vyjmutí staré baterie se musíte ujistit, že je zcela odpojena a není nabitá. Poté vezmeme novou baterii a opatrně ji vložíme na místo a připevníme svorky pomocí klíče. Vodiče zapojujeme v opačném pořadí: nejprve připojte kladný vodič ke kladnému pólu baterie, poté záporný vodič k zápornému pólu.

Poté byste se měli ujistit, že jsou svorky pevně upevněny a dráty jsou bezpečně připevněny. Poté můžete zapnout zapalování vozu a zkontrolovat fungování baterie a elektrických zařízení.

Instalaci autobaterie lze provést nezávisle, ale pokud máte pochybnosti nebo obavy, je lepší kontaktovat specialisty, kteří mohou tento postup provést profesionálně a bezpečně.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi převodovkou a převodovkou?

Příprava na instalaci

Подготовка к установке

Než začnete instalovat novou baterii do auta, musíte provést správnou přípravu. Tento proces zahrnuje několik důležitých kroků.

Krok 1: Přečtěte si pokyny

Než začnete instalovat baterii, přečtěte si pokyny výrobce. V něm najdete informace o správném zapojení a další doporučení, která je třeba dodržovat.

Krok 2: Připravte si potřebné vybavení

Шаг 2: Подготовьте необходимое оборудование

K instalaci baterie budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 • Klíč nebo zásuvka pro odšroubování svorek baterie;
 • Kartáč nebo rozmetadlo písku pro čištění kontaktů svorek;
 • Antikorozní prostředek pro ošetření svorek a kontaktů;
 • Rukavice a ochranné brýle pro bezpečnost.

Krok 3: Připravte auto

Шаг 3: Подготовьте автомобиль

Před instalací baterie se ujistěte, že je vůz vypnutý a zapalování je vypnuté. Ujistěte se také, že vozidlo stojí na rovném povrchu, který není náchylný k rozjetí.

Nyní, když jste připravili vše, co potřebujete, a auto, můžete začít s instalací baterie. Určitě ale dodržujte pokyny výrobce a dodržujte bezpečnostní opatření. To pomůže vyhnout se chybám a zajistit bezpečnou instalaci baterie do vašeho vozu.

Последователность действий

Последовательность действий

Chcete-li správně nainstalovat autobaterii, musíte provést určitou posloupnost akcí:

 1. Před zahájením práce se ujistěte, že je motor automobilu vypnutý a klíč je v poloze „vypnuto“.
 2. Otevřete kapotu vozu a zajistěte ji v otevřené poloze pomocí speciálního držáku kapoty.
 3. Podívejte se na kladný a záporný pól baterie. Typicky je kladný pól zbarven červeně a záporný pól je černý.
 4. Pomocí kombinovaných klíčů nebo klíče odstraňte matice zajišťující vodiče ke svorkám baterie. Začněte záporným pólem (černým).
 5. Opatrně odpojte vodiče od svorek baterie a odložte je stranou.
 6. Vložte novou baterii na místo a ujistěte se, že kladný pól je červený pól a záporný pól je černý. Ujistěte se, že baterie pevně sedí v držáku baterie.
 7. Připojte vodiče k příslušným svorkám baterie, začněte kladnou svorkou (červená). Utáhněte matice, aby byl zajištěn spolehlivý kontakt vodičů se svorkami.
 8. Ujistěte se, že dráty nepřekrývají jiné části vozidla nebo nejsou v blízkosti oblasti motoru, která může být horká.
 9. Zavřete kapotu vozu a ujistěte se, že je bezpečně zajištěna.
 10. Nyní můžete nastartovat motor auta a ujistit se, že je baterie správně nainstalována a funguje.
ČTĚTE VÍCE
Správné připojení zabezpečovacího systému k centrálnímu zamykání - tipy a triky

Následující posloupnost kroků vám pomůže správně a bezpečně nainstalovat autobaterii.

Video:

Správné PLNÉ nabití autobaterie. Jak a jak dlouho nabíjet autobaterii.

KTERÝ KONEKTOR BATERIE VYJMUT JAKO PRVNÍ? – A PAK to NEJPRVE nasadit??

Jak vyměnit baterii v autě sami?